Розділ робіт: Валеологія

Виробнича втома і заходи запобігання перевтомі працівників

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 15 стор.
Вартiсть: 40 грн.


Змiст:

1. Сутність і причини втоми працівників.

2. Показники і ступені втоми.

3. Особливості втоми при виконанні різних робіт.

4. На основі опитування працівників дільниці, цеху, відділу про суб'єктивне відчуття стомлення (вказати симптоми) та об'єктивних показників роботи визначити ступінь їх втоми

5. Обґрунтувати проект заходів по запобіганню перевтомі і підвищенню працездатності працівників та розрахувати можливий приріст продуктивності праці.

Список літератури
Працездатність людини і заходи щодо підтримання стійкого стану працівників на виробництві

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 10 стор.
Вартiсть: 40 грн.


Змiст:

1. Суть і фактори працездатності людини. Професійна  працездатність. показники оцінки динаміки працездатності.

2. Психофізіологічна та економічна характеристика фаз працездатності.

3. На основі аналізу економічних показників роботи працівника протягом зміни визначити тип динаміки працездатності та дати її оцінку.

4. Обґрунтувати проект заходів, спрямованих на збільшення фази стійкої працездатності у змінному фонді робочого часу, і визначити можливий приріст продуктивності праці.

Список літератури
Спортивные игры при заболевании внутренних органов

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 29 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

I.Введение

II. Спортивные игры при заболевании ССС

1.      Стационарный этап

2.      Санаторный этап

3. Поликлинический этап

III. спортивные игры при заболевании дыхательной системы

1.      Стационарный этап

2.      Санаторный этап

3. Поликлинический этап

IV. спортивные игры при заболевании пищеварительной системы

1.      Стационарный этап

2.      Санаторный этап

3. Поликлинический этап

V. Вывод

Использованная литератураВисновок:

При написании данной работы мы рассмотрели значение спортивных игр и  их применение для оздоровления, и лечения различных заболеваний.

Целостность человеческой личности проявляется, прежде всего, во взаимосвязи и взаимодействии психических и физических сил организма. Гармония психофизических сил организма повышает резервы здоровья, создает условия для творческого самовыражения в различных областях нашей жизни. Активный и здоровый человек надолго сохраняет молодость, продолжая созидатель...

Контрольна з валеології

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 12 стор.
Вартiсть: 40 грн.


Змiст:

1. Емоційна сфера людини, її регуляція. Темперамент, типи темпераменту

2. Обґрунтуйте необхідність, етапи та основні принципи індивідуального вибору оздоровчих методик. Місце і перспективи методики оздоровлення у Вашій життєвій практиці

3. Валеологічні методики  самодіагностики.

Використана література
Котрольная по валеологии

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 8 стор.
Вартiсть: 25 грн.


Змiст:

1. Субъективные  и объективные  методы исследования здоровья

2. Пробы с задержкой дыхания. Тесты Штанге и Руфье

3. Многоцветный тест Люшера и выявление втутриличностных противоречий

Литература
Контрольна з валеології

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 7 стор.
Вартiсть: 30 грн.


Змiст:

1. Методологічні основи валеології. Об’єкт валеології, задачі, напрямки розвитку.

2. Адаптація, реактивність організму. Концепція стресу за Г. Селье. Практичні додатки теорії.

3. Валеологічні методики самодіагностики. Провести оцінку особистих показників оптимальної маси тіла та індексу ВМІ, ризику розвитку захворювань серцево – судинної системи.

Використана література
Контрольна з валеології

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 16 стор.
Вартiсть: 40 грн.


Змiст:

1. Емоційна сфера людини її регуляція, темперамент, типи темпераменту.

2. Обґрунтуйте необхідність, етапи та основні принципи індивідуального вибору оздоровчих методик. Місце і перспективи, методик оздоровлення в Вашій життєвій практиці.

3. Валеологічні методики самодіагностики.

Використана література