Розділ робіт: Діловодство

Документознавство як наука: зміст та структура

Тип роботи: Array
Об'єм: 25 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

ВСТУП

Розділ 1. ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Трактовка документознавства як історіографічний аспект

1.2. Традиційне документознавство: зміст, структура

1.3. Структура сучасного документознавства (Н.М. Кушнаренко, С.Г. Кулешов, Г.М. Швецова-Водка, М.С. Слободяник)

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Організація роботи з електронними документами, досвід Німеччини

Тип роботи: Array
Об'єм: 55 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕРМІНОЛОГІЧНА ТА НОРМАТИВНА БАЗА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ЕЛЕКТРОННИМИ ДОКУМЕНТАМИ У НІМЕЧЧИНІ

1.1. Аналіз терміносистеми дослідження

1.2. Історія виникнення та етапи становлення керування документацією

1.3. Нормативно-правове регулювання організації роботи з електронними документами у Німеччині

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ЕЛЕКТРОННИМИ ДОКУМЕНТАМИ У НІМЕЧЧИНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

2.1. Властивості, види і формати електронних документів

2.2. Організація архівного зберігання електронних документів

2.3. Особливості організації захисту електронних документів

РОЗДІЛ 3. МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДОСВІДУ НІМЕЧЧИНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ЕЛЕКТРОННИМИ ДОКУМЕНТАМИ В УКРАЇНІ

3.1. Класифікація електронних документів

3.2. Вимоги до програмних засобів роботи з документами

ВИСНОВКИ

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
Реферування як процес згортання інформації

Тип роботи: Array
Об'єм: 27 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Реферування як вид аналітико-синтетичної переробки інформації

1.1. Характеристика основних термінів та понять

1.2. Сутність реферування як процесу згортання інформації

2. Методологічні та практичні засади реферування документів

2.1. Характеристика основних методик реферування

2.2. Етапи та види процесу реферування

Висновки

Література
ЗАХИСТ ДОКУМЕНТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 31 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ДОКУМЕНТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

1.1. Понятійний апарат дослідження

1.2. Сутність процесу захисту документної інформації

1.3. Документообіг як об`єк захисту: сутність, складові

1.4. Основні напрямки захисту інформації на підприємстві

1.5. Забезпечення безпеки при роботі з електронними документами

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Діловодство з використанням комп’ютерної техніки Варіант 3

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 9 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

1. Вкажіть вимоги щодо формування справ.

2. Вкажіть основні правила складання заяв.

3. Складіть супроводжувальний лист іноземному партнерові.

4. Складіть наказ з особового складу щодо прийому на роботу

Список літератури

 Висновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Працюємо з 2003 року. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА Дисципліна: «Дiловодство з використанням комп`ютерної технiки» Варіант 9

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 13 стор.
Вартiсть: 40 грн.


Змiст:

1. Опишіть основні види довідково-інформаційної документації

2. Перелічіть основні правила складання листів іноземним партнерам

3. Складіть лист-претензію іноземному партнеру щодо невиконання договору постачання

4. Оформіть договір щодо матеріальної відповідальності на співробітника

ЛітератураВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Працюємо з 2003 року. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...

Анализ должностных инструкций работников службы ДОУ (на примере инструкций конкретного учреждения) Червонопартизанский ясли-сад «Сказка» № 3

Тип роботи: Дипломна
Об'єм: 76 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

ВВЕДЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОММУНАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЯСЛИ-САД «СКАЗКА № 3»

1.1. Общая характеристика дошкольного учреждения  ясли-сад «Сказка» № 3

1.2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности  дошкольного учреждения

1.3. Организация образовательного процесса

в дошкольном учреждении

1.4. Задачи и функции службы ДОУ. Организация  работы с документами

РАЗДЕЛ 2.  Анализ должностных инструкций работников службы ДОУ в дошкольном учреждении ясли-сад «сказка № 3»

2.1. Общий порядок составления должностных инструкций

2.2. Порядок изменения должностной инструкции

2.3. Разработка должностной инструкции делопроизводителя

ВЫВОДЫ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Приложение 1