Розділ робіт: Економіка праці

Аналіз фонду оплати праці та ефективності його використання на ТОВ «Гармонія здоров’я»

Тип роботи: Array
Об'єм: 36 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ1.  ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Поняття фонду оплати праці та  його складові

1.2. Методологія аналізу формування та використання фонду оплати     праці

1.3. Загальна характеристика систем оплати праці

Розділ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ТОВ «ГАРМОНІЯ ЗДОРОВ՚Я»

2.1 Загальна характеристика підприємства

2.2 Аналіз складу, структури та динаміки фонду оплати праці ТОВ «Гармонія здоров՚я»

Розділ 3. Шляхи та пропозиції удосконалення фонду оплати праці персоналу ТОВ «Гармонія здоров՚я»

3.1. Особливості формування ефективної системи оплати праці на підприємстві

3.2. Розробка перспективної системи оплати праці на ТОВ «Гармонія здоров՚я»

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИ
Контрольна робота з предмету «Ринок праці» Варіант 47

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 13 стор.
Вартiсть: 60 грн.


Змiст:

Теоретична частина

47  Складові сукупного та поточного ринку праці

Практична частина

Задача 7

Згідно офіційних даних, в Україні розподіл вивільнених осіб характеризується такими показниками(тис. осіб):

Вивільнено працівників, які займали:

2000

2001

робочі місця

129

127

посади службовців

95

86

Згідно офіційних даних, в Україні розподіл вивільнених осіб характеризується такими показниками(тис. осіб):

Провести дослідження процесу вивільнення працівників (робітників та службовців) у 2000 та 2001 рр. та визначити:

1. Темпи зростання вивільнення працівників в цілому та окремо для робітників й службовців.

2. Відносні величини координації для характеристики співвідношень вивільнених робітників та службовців у 2000 та 2001 рр.

3. Коефіцієнт уповільнення вивільнення робітників відносно службовців.

Обчислені показники звести до таблиць та проаналізувати.

Задача 20

Чисельність та заробітна плата працівників Китаю за формами власності наведено у таблиці:

Форма власності

Чисельність зайнятих (млн. осіб)

Фонд зарплати (млрд. юанів)

1993р.

1995р.

1997р.

1993р.

1995р.

1997р.

Державна

109,20

109,55

107,66

381,27

608,02

 

Колективна

 

30,76

28,17

 

118,2

125,34

Інші

5,36

 

10,85

25,36

63,78

94,08

Разом

148,49

149,08

 

491,62

 

940,53

Визначити:

1) розмір середньої зарплати по формах власності та в цілому у Китаї;

2) динаміку середньої зарплати по формах власності;

3) індекси зарплати в цілому по економіці постійного і змінного складу та індекс структурних зрушень.

Розв’язок

Визначаємо відсутні показники

наприклад чисельність колективної форми зайнятих в 1993 р. 148,49-109,20-5,36=33,93 (млн. осіб)

Задача 47

В таблиці наведено дані, що характеризують склад зайнятого населення США за статусом в занятті (тис. осіб):

Показники

1990р.

1999р.

усього

у т.ч. жінок

усього

у т.ч. чоловіків

Усього

118793

 

133488

71446

у тому числі наймані працівники

 

50070

123267

65074

Роботодавці й особи, що працюють за свій рахунок

10097

3349

 

6328

Безкоштовно допомагаючі члени родини

358

271

136

 

Розрахувати відсутні показники і визначити:

а) структуру зайнятого населення в цілому, чоловіків і жінок за статусом у занятті;

б) частку жінок у зайнятому населенні по окремих групах і в цілому по країні;

ЛітератураВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21 natvik78@yandex.ru

...

Контрольна робота з дисципліни «Нормування працi» Варіант 15

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 14 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

1. Етапи проведення спостереження та їх зміст

2. Аналіз якості норм праці

Практична частина

Задача 1

Вивести рівняння для визначення нормативної залежності оперативного часу (У) виконання операції розточування в залежності від діаметру розточування (Х1) та довжини обробки (Х2). Хронометражні дані залежності оперативного часу (У) від діаметра розточування (Х1) при постійному значенні довжини обробки (Х2const= 45мм) дали наступні результати:

Діаметр розточування (Х1), мм

40

60

90

134

200

Час(У),хв.

0,11

0,13

0,145

0,17

0,19

Проведення хронометражу залежності оперативного часу (У) від довжини обробки (Х2) при постійному значенні діаметра розточування (Х1const = 90 мм) дало наступні результати:

Довжина обробки ( Х2), мм

30

45

67

100

Час(У),хв.

0,08

0,14

0,20

0,28

Обидві нормативні залежності мають вигляд лінійної функції.

Задача 2

Визначити чисельність чергових слюсарів з ремонту устаткування механічного цеху, де задіяно 90 одиниць устаткування, середня ремонтна складність одиниці устаткування дорівнює 5. Норма обслуговування на одного слюсаря в одиницях ремонтної складності становить 30. Показник використання фонду робочого часу 1,12.

 

В чому полягають особливості нормування праці слюсарів – ремонтників?

ЛітератураВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21 natvik78@yandex.ru

...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА по дисципліні: Стимулювання і оплата праці Варіант 12

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 12 стор.
Вартiсть: 30 грн.


Змiст:

1. Особливості застосування грейдів в оплаті праці

2. Оплата праці у сфері торгівлі

Список літературиВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21 natvik78@yandex.ru

...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА по дисципліні: Соціологічні дослідження у сфері праці Варіант 7

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 14 стор.
Вартiсть: 60 грн.


Змiст:

36. У чому полягає різниця між поняттями «мотиви праці» і «мотивація праці»?

11. Який зміст має поняття «трудова поведінка» та чим вона відрізняється від поняття «трудова діяльність»?

116. В чому сутність соціального проектування розвитку трудового колективу?

Список літературиВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21 natvik78@yandex.ru

...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА по дисципліні: Економічна синергетика Варіант 7

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 16 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Завдання 1. Проаналізуйте спільні і відмінні риси синергетики й діалектики

Завдання 2. Опишіть еволюцію форм власності з точки зору синергетики

Завдання 3. Доведіть можливість застосування синергетичної парадигми в процесах управління продуктивністю праці.

Список літературиВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21 natvik78@yandex.ru

...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА по дисципліні: Аналіз і планування трудових показників Варіант 7

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 12 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

1. Застосування прийому абсолютних різниць

2. Сутність балансового методу та його застосування

Задача 1.

Виконати аналіз продуктивності праці за даними таблиці 1 і розрахувати вплив факторів на рівень середньорічного виробітку.

 

 

 

Таблиця 1 – Дані для аналізу

Показник

Позна-чення

За планом

Фактично

Відхилення (+ , –)

виконання плану, %

1. Товарна продукція, тис. грн.

V

985

963

  

2. Кількість працівників, осіб

Чпр

326

325

  

3. з них робітників

Чр

315

310

  

4. Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками:

 

 

 

  

а) людино-днів

 

77175

77500

  

б) людино-годин

 

617400

496000

  

Розрахункові показники:

     

5. Кількість відпрацьованих днів одним робітником

Д

    

6. Тривалість робочого дня, год.

Тзм

    

7. Середня кількість годин, відпрацьованих одним робітником

     

8. Середньорічний виробіток, рн..

Вр

    

а) одного працівника

Вр.пр

    

б) одного робітника

Вр.р

    

9. Середньоденний виробіток одного робітника, рн..

Вд

    

10. Середньогодинний виробі­ток одного робітника, рн..

Вгод

    

11. Питома вага робітників у складі промислово-виробни­чого персоналу, %

ρ

    

Задача 2.

За даними таблиці 1 здійснити розрахунок впливу факторів на зміну обсягу товарної продукції.

Список літературиВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21 natvik78@yandex.ru

...