Розділ робіт: Етика

Влияние православной этики на сохранение жизненно-необходимых регулятивных социальных механизмов цивилизации

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Введение
1. Общин черты православной этики
1.1. Характеристика основных понятий православной этики
1.2. Этический смысл и ценности православной этики
1.3. Этический строй как регулятор социального действия
2. Влияние православной этики на сохранение жизненно-необходимых регулятивных социальных механизмов цивилизации
2.1. Отношение Православной церкви к ее этическому учению и к состоянию нравственности современного мира
2.2. Роль православной этики на сохранение жизненно-необходимых регулятивных социальных механизмов цивилизации на современном этапе
Заключение
Список литературыВисновок:

Православие является традиционной и культурообразующей (образующей культуру) религией на Русской земле с 988 года. Это означает, что с конца Х века Православие становится духовно-нравственным стержнем общества, формируя мировоззрение, характер народа, культурные традиции и образ жизни, этические нормы, эстетические идеалы. Христианская этика в течение веков регулирует человеческие отношения в семье, быту, на производстве, в общественных местах, определяя отношение украинцев к государству, люд...

Роль методів візуальної психодіагностики у забезпеченні результативного спілкування

Тип роботи: Реферат
Об'єм: 14 стор.
Вартiсть: 40 грн.


Змiст:

Вступ
1. Значення засобів невербального спілкування у візуальній психодіагностиці
2. Співвідношення статури і поведінки особи
Висновок
Список використаних джерелВисновок:

Звичайно, знання характерних ознак національно-культурних та етнічних відносин не виключає необхідності знання основних правил, етичних норм і традицій, що утвердились як загальнокультурні в ділових стосунках і ґрунтуються на положеннях дипломатичного протоколу. Водночас важливо вміти вивчати партнерів, використовуючи, зокрема, методи візуальної психодіагностики, соціоаналізу та ін. Найбільш ґрунтовний серед них, на нашу думку, є метод аналізу стилів спілкування.

Відповідно до цього мет...

Організація і проведення прийомів з розсаджуванням

Тип роботи: Реферат
Об'єм: 10 стор.
Вартiсть: 30 грн.


Змiст:

Вступ
1. Загальні правила організації прийомів
2. Особливості організації та і проведення прийомів з розсаджуванням
Висновок
ЛітератураВисновок:

Підготовча робота з влаштування прийому здійснюється протокольною службою дипломатичних представництв. Структура підготовчої роботи з організації прийому складається з наступних операцій:

визначення виду прийому та вибір часу влаштування прийому;

складання списку запрошений гостей – здійснюється протокольною службою. До списку гостей включаються представники офіційної влади, дипломатичного корпусу, представники громадськості.

розсилання запрошень;

складання плану-схеми...

Соціоничні відносини та їх характеристика

Тип роботи: Реферат
Об'єм: 10 стор.
Вартiсть: 25 грн.


Змiст:

Вступ
1. Поняття соціоніки
2. Практичне значення соціоніки
Висновок
Використана література
Особливості етикету ділової людини під час поїздки і перебування за кордоном

Тип роботи: Реферат
Об'єм: 12 стор.
Вартiсть: 35 грн.


Змiст:

Вступ
1. Етика міжнародних ділових зустрічей
2. Протокол у міжнародному спілкуванні
3. Міжнародні візити
Висновки
Список використаних джерел