Розділ робіт: ЗЕД

Средства и методы внешнеполитической деятельности

Тип роботи: Array
Об'єм: 32 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Введение

  1. Теоретические аспекты осуществления внешнеполитической деятельности

1.1. Понятие и сущность внешнеполитической деятельности государства

1.2. Особенности функционирования системы международных отношений

  1. Характеристика средств и методов осуществления основных направлений деятельности государства на международной арене

2.1. Средства осуществления внешнеэкономической деятельности

2.2. Методы внешнеполитической деятельности государства

Заключение

Список литературыВисновок:
Подводя итоги проведенного исследования отметим, что внешнеполитическая деятельность выполняет функцию связи государства с другими элементами этой системы и государства с самой системой. Внешнеполитическая деятельность практически всегда прямо или косвенно связана с политической экономией и международными переговорами. Внешнеполитическая деятельность направлена на реализацию внешних интересов государства, связанных с внешними объектами. Она осуществляется в среде международных отношений, част...

Формування та реалізація стратегії ЗЕД підприємства

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 55 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЙ ВИХОДУ ФІРМИ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ

1.1 Теорія (мотиви/причини) виходу фірми на зовнішній ринок і місце маркетингової стратегії в цьому процесі

1.2. Особливості розробки стратегії та організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства

1.3. Аналіз основних етапів з прийняття рішень по виходу організації на зовнішні ринки

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ  Кондитерської Корпорації ROSHEN

2.1.  Організаційно-економічна  характеристика Корпорації ROSHEN

2.2. Аналіз організації зовнішньоекономічної діяльності Корпорації ROSHEN

2.3. Аналіз системи стратегічного планування  зовнішньоекономічної діяльності Корпорації ROSHEN

РОЗДІЛ 3.  Обґрунтування стратегії виходу Корпорації ROSHEN  на зовнішні ринки

3.1. Формування оптимальної стратегії розвитку Корпорації ROSHEN

3.2. Обґрунтування збутової  стратегії ЗЕД

Висновки

Список використаної літератури

ДОДАТКИВисновок:

У сучасних умовах глобалізації економічних відносин перед підприємствами України стоїть завдання консолідації в міжнарод­ний економічний простір. Для того, щоб досягти цієї мети необхідно роз­робляти стратегічні плани. При цьому важливо визначитися із загальним напрямом стратегії, з розумінням сутності стратегії, оскільки в даний час під стратегією розуміється як загальний напрям дій, так і план заходів, а також їх послідовність у часі і просторі. 

Розуміння стратегії як плану заходів д...

Організаційні структури управління ЗЕД підприємства

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 70 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Вступ

1. Теоретичні основи організаційного забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю

1.1.Сутність  управління зовнішньоекономічною діяльністю

1.2. Принципи побудови організаційної структури у сфері ЗЕД

1.3. Характеристика факторів, які впливають на організаційну структуру

2. Методологічні аспекти функціонування організаційної структури підприємства-суб’єкта  ЗЕД

2.1. Загальна характеристика діяльності ТОВ «Вектор» Тетіївський комбікормовий завод

2.2. Аналіз результативності діяльності  ТОВ «Вектор» Тетіївський комбікормовий завод

2.3. Механізм функціонування організаційної структури ЗЕД ТОВ «Вектор» Тетіївський комбікормовий завод»

3. Розробка заходів з удосконалення організації управління зовнішньоекономічною діяльністю на ТОВ «Вектор» Тетіївський комбікормовий завод»

3.1. Визначення стратегічних цілей ТОВ «Вектор» Тетіївський комбікормовий завод» на зовнішньому ринку

3.2. Розробка заходів з удосконалення організації управління зовнішньоекономічною діяльністю

Висновок

Список використаних джерел

Додатки

 Висновок:

Отже, на мою думку, ми виконали завдання перераховані у вступі даної роботи, що дозволяє нам зробити певні висновки, а саме:

Сутність управління ЗЕД полягає у комплексному дослідженні та моделюванні міжнародного середовища у поєднанні з налагодженою взаємодією всіх підрозділів і посадових осіб організації або підприємства в інтересах продуктивного досягнення визначених зовнішньоекономічних стратегій.

Основними видами ЗЕД є: експорт та імпорт товарів, капіталів, робочої сили, надан...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА Дисципліна: «Основи зовнiшньоекономiчної дiяльностi», ХНУ ФДН

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 25 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

14. Сучасні проблеми зовнішньоекономічної політики України

44. Сучасні тенденції розвитку торгівлі технологіями

Практична частина

Задача № 14

Завдання до задач № 31-60 № 44

Завдання до задач № 61-90 № 74

Індивідуальна робота

Список джерелВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Працюємо з 2003 року. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...

Контрольна робота з дисципліни «Зовнiшньо-економiчна дiяльнiсть пiдприємства», варіант 6

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 22 стор.
Вартiсть: 40 грн.


Змiст:

1. Види ЗЕД. Характеристика здійснення суб’єктами ЗЕД України за видами

2. Структура договору купівлі-продажу

3. Підготовка зовнішньоторгових контрактів та документів – Агентська угода із зовнішньоторговою фірмою.

Агентський договір

4. Задача

Поточні витрати, пов’язані з виробництвом та експортом товару, становлять 25000 грн. / шт.; рентабельність продукції – 23 %; курс валюти – 5 грн. / дол. США.

Визначити зовнішньоторгову ціну у гривнях і доларах США.

ЛітератураВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21, 096-943-16-46 natvik78@yandex.ru

...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з курсу «Зовнiшньо-економiчна дiяльнiсть пiдприємства» варіант 13

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 32 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

1. Організація діяльності митних брокерів.

2. Сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі ліцензіями.

3. Підготовка зовнішньоторгових контрактів та документів – Контракт на умовах CPT.

Задача

Вітчизняне підприємство уклало контракт на продаж іноземній фірмі 25000 м3 хім-речовини на суму 920 тис. дол. США. Основне перевезення здійснюється морським транспортом. Інші витрати (у перерахунку в долари США за офіційним курсом) для перевезень продукції наведені у таблиці. Визначити накладні витрати на експорт та ціну експортованої продукції за умовами ЕХW, FОВ.

Суми витрат

Назва показника

Сума, тис. дол. США

1

2

Збори за митне оформлення і мито

2,5

Експортна ліцензія

2,0

Транспортні витрати до порту експортера

3,2

Фрахтування судна

25,5

Навантажувально-розвантажувальні роботи

4,0

Страхування перевезення

6,5

 Використана літератураВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21, 096-943-16-46 natvik78@yandex.ru

...

Митні режими ЗЕД

Тип роботи: Дипломна
Об'єм: 63 стор.
Вартiсть: 250 грн.


Змiст:

Вступ  

Розділ 1. Митні режими та їх роль у державно-правовому механізмі митної політики України  

1.1. Поняття митного режиму як інституту стимулювання та обмеження зовнішньоекономічної діяльності 

1.2. Види митних режимів та їх характеристика  

Розділ 2. Аналіз митних режимів ЗЕД на Чопській митниці 

2.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності Чопської митниці 

2.2. Дослідження особливостей застосування митних режимів на Чопській митниці 

Розділ 3. Розробка пропозицій щодо удосконалення митних режимів ЗЕД України  

3.1. Аналіз зарубіжного досвіду регулювання митних режимів ЗЕД   

3.2. Напрямки підвищення ефективності використання митних режимів України 

Висновки 

Список літератури

Додатки  Висновок:

Таким чином, у процесі виконання роботи було виконано усі завдання, поставлені на її початку.

1) Наведено поняття митного режиму як інституту стимулювання та обмеження зовнішньоекономічної діяльності. Відповідно до Митного кодексу України митний режим визначається як сукупність норм, що встанов­лені законами з питань митної справи й залежні від заявленої мети переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, що визначають порядок такого переміщення та обсяг митних ...