Розділ робіт: Контролінг

Контрольна робота з дисципліни “Контролінг” Варіант 19

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 40 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Теоретична частина

1. Історичні аспекти становлення та розвитку контролінгу в управлінні економікою

19. Структура і функції служби контролінгу на підприємстві та механізм впровадження

Практична частина

Задача 19

 Підприємство розробляє два нові види пластмас: ПС—17 і ПС—20, вироб­ництво яких планується розпочати у 2008 році.

Заплановані обсяг і ціни продажу цих виробів наведено нижче.

Виріб

Ціна за м2, грн

Запланований обсяг продажу, тис.м2

ПС-17

28

39

ПС-20

31

32

На кінець року запас готової продукції планується в розмірі 20% про­дажу за цей рік.

Далі наведено заплановані витрати, пов'язані з виробництвом та реалізаці­єю нової продукції.

Прямі витрати на один м2

Виріб

Прямі матеріальні витрати

Прямі витрати на оплату праці, год.

Полімери, кг

Наповнювачі, кг

Каталізатор, кг

Змішування

обробка

ПС-17

10

5

13

0,3

0,4

ПС-20

8

13

4

0,4

0,2

Вартість матеріалів

Матеріал

Ціна, грн.

Полімер

1,1 за кг

Наповнювач

0,9 за кг

Каталізатор

1,2 за кг

Тарифна ставка

Операція

Ставка, гри

Змішування

10 за год.

Обробка

13 за год.

Інші витрати

Виграш

Загальновиробничі

Збут

Адміністративні

Змінні

4 грн на 1 год.

5% продажу

2% продажу

Постійні , тис. грн

94

45

55

Необхідно скласти річні бюджети:

1) продажу;

2) виробництва;

3) використання матеріалів;

4) придбання матеріалів;

5) прямих витрат на оплату праці;

6) загальновиробничих витрат;

7) собівартості реалізованої продукції;

8) витрат на збут і адміністративних витрат;

9) бюджетний звіт про прибуток.

Індивідуальне завдання 49

ЛітератураВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 15 років. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...

Контрольна робота з дисципліни “Контролінг” Варіант 18

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

18. Місце служби контролінгу в організаційні структурі підприємства.

45. Вимоги до критеріїв прийняття управлінських рішень

Задача 18

 Підприємство розробляє два нові види пластмас: ПС—17 і ПС—20, вироб­ництво яких планується розпочати у 2008 році.

Заплановані обсяг і ціни продажу цих виробів наведено нижче.

Виріб

Ціна за м2, грн

Запланований обсяг продажу, тис.м2

ПС-17

25

34

ПС-20

30

39

На кінець року запас готової продукції планується в розмірі 20% продажу за цей рік.

Далі наведено заплановані витрати, пов'язані з виробництвом та реалізаці­єю нової продукції.

 

Прямі витрати на один м2

Виріб

Прямі матеріальні витрати

Прямі витрати на оплату праці, год.

Полімери, кг

Наповнювачі, кг

Каталізатор, кг

Змішування

обробка

ПС-17

9

10

12

0,2

0,3

ПС-20

7

12

4

0,3

0,1

Вартість матеріалів

Матеріал

Ціна, грн.

Полімер

1 за кг

Наповнювач

1,1 за кг

Каталізатор

1,1 за кг

Тарифна ставка

Операція

Ставка, гри

Змішування

10 за год.

Обробка

12 за год.

Інші витрати

Виграш

Загальновиробничі

Збут

Адміністративні

Змінні

3 грн на 1 год.

5% продажу

2% продажу

Постійні , тис. грн

93

40

50

Необхідно скласти річні бюджети:

1) продажу;

2) виробництва;

3) використання матеріалів;

4) придбання матеріалів;

5) прямих витрат на оплату праці;

6) загальновиробничих витрат;

7) собівартості реалізованої продукції;

8) витрат на збут і адміністративних витрат;

9) бюджетний звіт про прибуток.

Розв’язок

Складемо річні бюджети

Індивідуальне завдання 48

На основі даних фінансової звітності Звіту про фіннсові результати (форма №2), показників майнового стану підприємтва Балансу (форма № 1) продіагностувати фінансово-майновий стан підприємства на початок і кінець року за варіантами завдань. Перелік показників операційного контролінгу наведено в таблиці 5.

Зробити висновки щодо рівня та динаміки показників оперативного контролінгу: показників майнового стану, рентабельності, ділової активності, фінансової стійкості та ліквідності.

Для завдання 31 Баланс і Фінансовий звіт наведені повністю, а для інших варіантів завдання в спрощеному вигляді наведені тільки відповідні рядки форми № 1 та форми № 2.

Висновки щодо діяльності підприємства.

ЛітератураВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 15 років. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...

Контрольна робота з дисципліни “Контролінг” Варіант 16

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 33 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Теоретичні питання

16. Критерії оцінки інвестиційних проектів в умовах невизначеності.

43. Можливі варіанти впровадження контролінгу на підприємстві

Практичні завдання

Задача 16

Підприємство розробляє два нові види пластмас: ПС—17 і ПС—20, вироб­ництво яких планується розпочати у 2008 році.

Заплановані обсяг і ціни прода­жу цих виробів наведено нижче.

Виріб

Ціна за м2, грн

Запланований обсяг продажу, тис.м2

ПС-17

Ц1

Q1

ПС-20

Ц2

Q2

На кінець року запас готової продукції планується в розмірі 20% про­дажу за цей рік.

Далі наведено заплановані витрати, пов'язані з виробництвом та реалізаці­єю нової продукції.

Прямі витрати на один м2

Виріб

Прямі матеріальні витрати

Прямі витрати на оплату праці, год.

Полімери,

кг

Наповню-вачі,

кг

Каталізатор,

кг

Змішування

обробка

ПС-17

М1

М3

М5

Т1

Т3

ПС-20

М2

М4

М6

Т2

Т4

Вартість матеріалів

Матеріал

Ціна, грн

Полімер

Цм1 за кг

Наповнювач

Цм2 за кг

Каталізатор

Цм3 за кг

Тарифна ставка

Операція

Ставка, гри

Змішування

Ст1 за год.

Обробка

Ст2 за год.

Інші витрати

Виграш

Загальновиробничі

Збут

Адміністративні

Змінні

В1 грн на 1 год.

5% продажу

2% продажу

Постійні , тис.грн

В2

В3

В4

Необхідно скласти річні бюджети:

1) продажу;

2) виробництва;

3) використання матеріалів;

4) придбання матеріалів;

5) прямих витрат на оплату праці;

6) загальновиробничих витрат;

7) собівартості реалізованої продукції;

8) витрат на збут і адміністративних витрат;

9) бюджетний звіт про прибуток.

Вхідні дані для задач 1-30 наведені в таблиці 2.

дані згідно варіанту 16

 Підприємство розробляє два нові види пластмас: ПС—17 і ПС—20, вироб­ництво яких планується розпочати у 2008 році.

Заплановані обсяг і ціни продажу цих виробів наведено нижче.

Виріб

Ціна за м2, грн

Запланований обсяг продажу, тис.м2

ПС-17

16

36

ПС-20

25

38

На кінець року запас готової продукції планується в розмірі 20% продажу за цей рік.

Далі наведено заплановані витрати, пов'язані з виробництвом та реалізаці­єю нової продукції.

Прямі витрати на один м2

Виріб

Прямі матеріальні витрати

Прямі витрати на оплату праці, год.

Полімери, кг

Наповнювачі, кг

Каталізатор, кг

Змішування

обробка

ПС-17

7

6

10

0,4

0,1

ПС-20

5

10

5

0,1

0,3

Вартість матеріалів

Матеріал

Ціна, грн.

Полімер

1.1 за кг

Наповнювач

0,9 за кг

Каталізатор

0.9 за кг

Тарифна ставка

Операція

Ставка, гри

Змішування

8 за год.

Обробка

10 за год.

Інші витрати

Виграш

Загальновиробничі

Збут

Адміністративні

Змінні

5 грн на 1 год.

5% продажу

2% продажу

Постійні , тис. грн

99

60

40

Необхідно скласти річні бюджети:

1) продажу;

2) виробництва;

3) використання матеріалів;

4) придбання матеріалів;

5) прямих витрат на оплату праці;

6) загальновиробничих витрат;

7) собівартості реалізованої продукції;

8) витрат на збут і адміністративних витрат;

9) бюджетний звіт про прибуток.

Індивідуальне завдання 46

На основі даних фінансової звітності Звіту про фінансові результати (форма №2), показників майнового стану підприємства Балансу (форма № 1) продіагностувати фінансово-майновий стан підприємства на початок і кінець року за варіантами завдань. Перелік показників операційного контролінгу наведено в таблиці 5.

Зробити висновки щодо рівня та динаміки показників оперативного контролінгу: показників майнового стану, рентабельності, ділової активності, фінансової стійкості та ліквідності.

Для завдання 31 Баланс і Фінансовий звіт наведені повністю, а для інших варіантів завдання в спрощеному вигляді наведені тільки відповідні рядки форми № 1 та форми № 2.

Висновки щодо діяльності підприємства.

ЛітератураВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 15 років. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...

Контрольна робота з дисципліни “Контролінг” Варіант 15

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Теоретичні питання

15. Критерії оцінки інвестиційних проектів в системі контролінгу .

42. Інформаційні потоки на підприємстві в системі контролінгу

Практичні завдання

Задача 15

Підприємство розробляє два нові види пластмас: ПС—17 і ПС—20, вироб­ництво яких планується розпочати у 2008 році.

Заплановані обсяг і ціни прода­жу цих виробів наведено нижче.

Виріб

Ціна за м2, грн

Запланований обсяг продажу, тис.м2

ПС-17

Ц1

Q1

ПС-20

Ц2

Q2

На кінець року запас готової продукції планується в розмірі 20% про­дажу за цей рік.

Далі наведено заплановані витрати, пов'язані з виробництвом та реалізаці­єю нової продукції.

Прямі витрати на один м2

Виріб

Прямі матеріальні витрати

Прямі витрати на оплату праці, год.

Полімери,

кг

Наповню-вачі,

кг

Каталізатор,

кг

Змішування

обробка

ПС-17

М1

М3

М5

Т1

Т3

ПС-20

М2

М4

М6

Т2

Т4

Вартість матеріалів

Матеріал

Ціна, грн

Полімер

Цм1 за кг

Наповнювач

Цм2 за кг

Каталізатор

Цм3 за кг

Тарифна ставка

Операція

Ставка, гри

Змішування

Ст1 за год.

Обробка

Ст2 за год.

Інші витрати

Виграш

Загальновиробничі

Збут

Адміністративні

Змінні

В1 грн на 1 год.

5% продажу

2% продажу

Постійні , тис.грн

В2

В3

В4

Необхідно скласти річні бюджети:

1) продажу;

2) виробництва;

3) використання матеріалів;

4) придбання матеріалів;

5) прямих витрат на оплату праці;

6) загальновиробничих витрат;

7) собівартості реалізованої продукції;

8) витрат на збут і адміністративних витрат;

9) бюджетний звіт про прибуток.

Вхідні дані для задач 1-30 наведені в таблиці 2.

Індивідуальне завдання 45

На основі даних фінансової звітності Звіту про фіннсові результати (форма №2), показників майнового стану підприємтва Балансу (форма № 1) продіагностувати фінансово-майновий стан підприємства на початок і кінець року за варіантами завдань. Перелік показників операційного контролінгу наведено в таблиці 5.

Зробити висновки щодо рівня та динаміки показників оперативного контролінгу: показників майнового стану, рентабельності, ділової активності, фінансової стійкості та ліквідності.

Для завдання 31 Баланс і Фінансовий звіт наведені повністю, а для інших варіантів завдання в спрощеному вигляді наведені тільки відповідні рядки форми № 1 та форми № 2.

ЛітератураВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 15 років. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА по дисципліні „Контролiнг” Варіант №7

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 25 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

7. Облік за нормативною собівартістю

34. Гнучкі і фіксовані бюджети

Задача 7

 

Підприємство розробляє два нові види пластмас: ПС-17 і ПС-20, вироб­ництво яких планується розпочати у 2008 році.

Заплановані обсяг і ціни прода­жу цих виробів наведено нижче.

 

Виріб

Ціна за м2, грн

Запланований обсяг продажу, тис.м2

ПС-17

Ц1

Q1

ПС-20

Ц2

Q2

 

На кінець року запас готової продукції планується в розмірі 20% про­дажу за цей рік.

Далі наведено заплановані витрати, пов’язані з виробництвом та реалізаці­єю нової продукції.

Прямі витрати на один м2

Виріб

Прямі матеріальні витрати

Прямі витрати на оплату праці, год.

Полімери,

кг

Наповню-вачі,

кг

Каталізатор,

кг

Змішу-вання

обробка

ПС-17

М1

М3

М5

Т1

Т3

ПС-20

М2

М4

М6

Т2

Т4

 

Вартість матеріалів

Матеріал

Ціна, грн

Полімер

Цм1 за кг

Наповнювач

Цм2 за кг

Каталізатор

Цм3 за кг

 

Тарифна ставка

Операція

Ставка, гри

Змішування

Ст1 за год.

Обробка

Ст2 за год.

 

Інші витрати

Виграш

Загальновиробничі

Збут

Адміністративні

Змінні

В1 грн на 1 год.

5% продажу

2% продажу

Постійні , тис.грн

В2

В3

В4

Необхідно скласти річні бюджети:

1) продажу;

2) виробництва;

3) використання матеріалів;

4) придбання матеріалів;

5) прямих витрат на оплату праці;

6) загальновиробничих витрат;

7) собівартості реалізованої продукції;

8) витрат на збут і адміністративних витрат;

9) бюджетний звіт про прибуток.

Вхідні дані наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

Вхідні дані

Показники

7

Ц1

24

Ц2

33

Q1

39

Q2

22

М1

8

М2

5

М3

9

М4

14

М5

16

М6

6

Т1

0,2

Т2

0,1

Т3

0,1

Т4

0,5

Цм1

1,5

Цм2

1,4

Цм3

1,3

Ст1

16

Ст2

15

В1

2

В2

100

В3

45

В4

40

 

 

Індивідуальне завдання 37

На основі даних фінансової звітності Звіту про фінансові результати (форма №2), показників майнового стану підприємства Балансу (форма № 1) продіагностувати фінансово-майновий стан підприємства на початок і кінець року за варіантами завдань.

Зробити висновки щодо рівня та динаміки показників оперативного контролінгу: показників майнового стану, рентабельності, ділової активності, фінансової стійкості та ліквідності.

Для завдання 31 Баланс і Фінансовий звіт наведені повністю, а для інших варіантів завдання в спрощеному вигляді наведені тільки відповідні рядки форми № 1 та форми № 2.Висновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21, 096-943-16-46 natvik78@yandex.ru

...

Аналіз організаційно-методичних засад контролінгу на підприємстві (варіант 11)

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 25 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

ВСТУП

ОСНОВНА ЧАСТИНА

1.Аналіз діяльності підприємства

2. Діагностика стратегічної позиції підприємства

3. Оперативна діагностика фінансово-господарського стану підприємства

4. Аналіз загрози банкрутства

5. Розробка рекомендації з удосконалення стратегічного та оперативного контурів управління підприємством

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ
Аналіз організаційно-методичних засад контролінгу на підприємстві (варіант 15)

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 28 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

ВСТУП

ОСНОВНА ЧАСТИНА

1.Аналіз діяльності підприємства

2. Діагностика стратегічної позиції підприємства

3. Оперативна діагностика фінансово-господарського стану підприємства

4. Аналіз загрози банкрутства

5. Розробка рекомендації з удосконалення стратегічного та оперативного контурів управління підприємством

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ