Розділ робіт: Культурологія та релігієзнаство

Тенденції розвитку фестивального руху в сучасній Україні

Тип роботи: Дипломна
Об'єм: 70 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Фестивальний рух та його значення у розвитку сучасного музичного мистецтва

1.1. Поняття та сутність фестивального руху як культурно-мистецької практики сучасності

1.2. Фестиваль музичного мистецтва як форма діалогу у середовищі сучасної культури

1.3. Структура та функції фестивального процесу

Розділ ІІ. Особливості розвитку фестивальногго руху України на сучасному етапі

2.1. Історичні передумови розвитку міжнародних фестивалів сучасної музики в світі

2.2. Сучасний стан та напрямки розвитку фестивального руху в Україні

2.3. Проблеми та перспективи розвитку фестивального руху в Україні

Висновки

Використана літератураВисновок:

Таким чином, сучасний фестиваль є універсальною формою діалогу всередині сучасної культури, особливим способом комунікації, має культуротворчий потенціал, містить різноманіття видів і форм, а також способів його реалізації.

Фестиваль (француз. «festival» від лат. «festivus» –  святковий) –  це масове свято.

Витоки цього явища надзвичайно цікаві і, по суті, лежать у далекому минулому людства в усталених з давніх часів архетипах і традиціях, в пам’яті суспільства, яке акумулює досві...

Завдання з режисури естради та масових свят

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 12 стор.
Вартiсть: 35 грн.


Змiст:

Питання 1. Сутність поняття «композиція»

Питання 2. Композиція в театральному мистецтві

Питання 3.  Основні частини композиції

Питання 4. Композиція сценарію масового театралізованого свята

Список використаної літератури
Акторський та режисерський тренінг за системою Г. Товстоногова

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 18 стор.
Вартiсть: 35 грн.


Змiст:

Вступ

Питання 1. Техніка акторського майстерства

Питання 2. Поняття акторського тренінгу по Г. Товстоногову

Питання 3. Акторські тренінги по системі Георгія Товстоногова

Висновок

Література
Особливості та функції драматургічного тексту

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 12 стор.
Вартiсть: 35 грн.


Змiст:

1. Мова персонажів. Драматургічний текст: монолог, діалог (прямий, непрямий; прийом тейхоскопії), полілог, репліка.

2. Підтекст. Непряме (від автора) у творі драматургії (афіша, ведучі, ремарки)

3. Аналіз тексту. Мовні стилі драматургії (інтонаційний, характерний).

4. Ремарка. Основні функції ремарки.

Література
Сценарна майстерність

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 8 стор.
Вартiсть: 35 грн.


Змiст:

Теоретична частина:

1. Інтерактивне спілкування як необхідна умова структури дитячої естрадної вистави.

2. Проблеми позитивного героя в естрадній виставі для дітей

Практична частина:

Виконати інсценування байки в контексті сценарію дитячої естрадної вистави.

Література
Акторський та режисерський тренінг на розвиток сценічної уваги

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 10 стор.
Вартiсть: 35 грн.


Змiст:

1. Поняття «сценічна увага»

2. Значення тренінгу на сценічну увагу для акторів та режисерів

3. Вправи тренінгу на розвиток сценічної  уваги.

Висновки

Список літератури
Особливості композиції масового театралізованого видовища

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 12 стор.
Вартiсть: 35 грн.


Змiст:

Питання 1. Поняття «композиція» та її основні елементи

Питання 2. Літературно-музична композиція масового театрального видовища

Висновки

Література