Розділ робіт: Література

Досвід виживання в літературі уцілілих

Тип роботи: Array
Об'єм: 60 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. «ЛІТЕРАТУРА УЦІЛІЛИХ» ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ТРАВМАТИЧНОГО ДОСВІДУ НАЦІЇ ТА ЇЇ ХАРАКТЕРНІ РИСИ

1.1. «Література уцілілих» як соціальна та культурна конструкція пам’яті

1.2. Проблематика та специфічні риси «літератури уцілілих»

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ТРАВМАТИЧНИХ ПОДІЙ ХХ СТОЛІТТЯ В «ЛІТЕРАТУРІ УЦІЛІЛИХ»

2.1. Відображення Голокосту в творах  «літератури уцілілих»

2.2. Пам’ять про голодомор та її трансформація в українській літературі

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Історія України у творах Василя Шкляра на прикладі романів «Троща», «Чорний ворон», «Маруся»

Тип роботи: Array
Об'єм: 34 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Історичний роман як жанр літератури та його місце у творчості В. Шкляра

1.1. Поняття та ознаки історичного роману

1.2. Відтворення історичного минулого України у творах Василя Шкляра

Розділ 2. Боротьба за українську державність у 20-30-х роках хх століття у творах Василя Шкляра

2.1. Героїчний міф та його відображення в романі В Шкляра «Залишенець. Чорний Ворон»

2.2. Художня інтерпретація історичних подій в романі «Маруся»

2.3. Боротьба українського народу проти радянського режиму у романі «Троща»

Висновки

Використана література
Організація, структура і динаміка бюджету ЄС

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 41 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

1. ПоНяття, принципи та особливості функціонування бюджету ЄС

1.1 Поняття та правові аспекти функціонування бюджету ЄС

1.2. Принципи організації бюджету ЄС

1.3. Особливості складання, формування та подання бюджету ЄС

2. Аналіз структури та динаміки бюджету ЄС у 2015-2017 рр.

2.1. Характеристика бюджетної процедури ЄС

2.2. Динаміка та структура джерел доходів бюджету ЄС

2.3. Основні напрямки витрачання коштів бюджету ЄС

3. Проблеми та перспектики розвитку развития бюджета Европейского  Союзу

3.1. Проблеми функціонування бюджету ЄС на сучасному етапі

3.2. Напрямки оптимізації структури бюджету ЄС

Висновки

Список використаних джерел
Нравственная проблема в романе О. Уайльда »Портрет Дориана Грея»

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 34 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Введение

1. «Портрет Дориана Грея» – одно из самых известных произведений английского писателя Оскара Уайльда

1.1. Роман «Портрет Дориана Грея» как воплощение эстетических теорий О. Уайльда

1.2. Характеристика образа главного героя романа

2. Философско-эстетические и нравственные проблемы романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея»

2.1. Портрет как символ разложения души героя

2.2. Причины духовного падения и моральной дергадации Дориана Грея

Заключение

Список литературы
О.Довженко «Україна в огні: особливості поетики та тип наратора»

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 40 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ПИСЬМЕННИКА

РОЗДІЛ 2. СПЕЦИФІКА ЖАНРУ КІНОПОВІСТІ

2.1. Розвиток українського кіномистецтва

2.2. Історія написання та постановка кіноповісті «Україна в огні»

2.3. Образи кіноповісті

2.4. Аналіз наративного аспекту кіноповісті

РОЗДІЛ 3. «УКРАЇНА В ОГНІ» - НЕПРИХОВАНА ПРАВДА ВІЙНИ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Образ «зайвої людини» у творчості О. Пушкіна та М. Лермонтова

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 37 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 РОЗВИТОК ТЕМИ «ЗАЙВОЇ ЛЮДИНИ» В РОСІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХІХ СТОЛІТТЯ

1.1. Поняття про художній образ у літературознавчій науці

1.2. Зародження і розвиток теми «зайвої людини» в російській літературі

1.3. Своєрідність образів «зайвої людини» в російській літературі

РОЗДІЛ 2 ОБРАЗ «ЗАЙВОЇ ЛЮДИНИ» У ТВОРЧОСТІ                          О. ПУШКІНА ТА М. ЛЕРМОНТОВА

2.1. Євгеній Онєгін як образ першої «зайвої людини» в російській літературі

2.2. Григорій Печорін – «нащадок» Онєгіна

2.3. Порівняльна характеристика Онєгіна і Печоріна

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВисновок:

Російська класична література визнана у всьому світі. Вона славиться багатьма художніми відкриттями. Одним з цих відкриттів є образ «зайвої людини», «винайдений» російськими письменниками ХІХ століття. Найвідомішими «зайвими людьми» в російській літературі стали Євгеній Онєгін з роману А. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін» і Григорій Олександрович Печорін з роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашого часу».

Зайва людина – це людина, суспільно пасивна, душевно втомлена, вона не здатна що-небудь зміню...

Трагедія талановитої особистості із соціальних низів у романі «Мартін Іден» Джека Лондона

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 36 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

РОЗДІЛ 1 Світоглядні засади творчості Джека Лондона

1.1. Неоромантизм і філософія позитивізму в американській  літературі кінця XIX – початку XX століть

1.2. Місце художнього набутку Джека Лондона в розвитку американської літератури кінця XIX – початку XX століть

1.3. Особливості формування світоглядних позицій  Д. Лондона та їх втілення у творчості письменника

РОЗДІЛ 2 Трагедія творчої особистості головного героя у романі Джека Лондона «Мартін Іден»

2.1. Художні особливості роману Джека Лондона «Мартін Іден»

2.2. Характеристика образу та світогляду головного героя твору

2.3. Трагедія творчої особистості митця  у буржуазному суспільстві

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ