Розділ робіт: Медицина

Фізична реабілітація хворих з переломами кісток верхньої кінцівки

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 34 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні підходи щодо реабілітації хворих з переломами кісток верхньої кінцівки

1.1. Аналіз науково-методичної літератури щодо засобів і методів фізичної реабілітації хворих із переломами кісток

1.2. Характеристика переломів кісток верхніх кінцівок

Розділ 2. Основні напрямки фізичної реабілітації хворих з переломами кісток верхньої кінцівки

2.1. Лікувальна фізична культура та її роль у реабілітації хворих з переломами кісток верхньої кінцівки

2.2. Особливості фізіотерапевтичного лікування  хворих із переломами кісток верхніх кінцівок

Висновки

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Програма комплексної реабілітації хворих з ішемічною хворобою серця

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 33 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

ВСТУП

1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ІШЕМІЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРЦЯ

1.1. Сучасні наукові підходи до реабілітації хворих з ішемічною хворобою серця

1.2. Ішемічна хвороба серця та її форми

1.3. Цілі та основні напрямки фізичної реабілітації хворих ІХС

2. ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ

2.1. Загальні вимоги до програм фізичної реабілітації  хворих на ІХС

2.2. Характеристика стратегій та основних етапів програми комплексної реабілітації хворих на ІХС

2.3. Особливості застосування засобів фізичної реабілітації у комплексному відновному лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА
Физическая реабилитация больных ишемической болезнью сердца (стабильная стенокардия)

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 33 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Введение

1. Теоретическеи аспекты физической реабилитации при ишмеческой болезни сердца

1.1. Ишемическая болезнь сердца и ее формы

1.2. Значение реабилитации для восстановления больных ИБС

2. Особенности физической реабилитации больных ишемической болезнью сердца

2.1. Цели и основные направления физической реабилитации больных ИБС

2.2. Программа физической реабилитации больных с ИБС

2.3.Характеристика основных методов ЛФК при стабильной стенокардии

Заключение

Список литературы
Обмін речовин: регуляція, вікові особливості

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 31 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ

1. Обмін речовин та для значення для людини

1.1. Поняття про обмін речовин в організмі

1.2. Процес метаболізму та його основні етапи

2. Фізіологія обміну речовин та його вікові особливості

2.1. Нервова та гуморальна регуляції обміну речовин в організмі

2.2. Вікові особливості обміну вуглеводів, жирів

2.3. Вікові особливості енергетичного обміну

Висновок

Література
МІНЛИВІСТЬ

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 26 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Мінливість як властивість життя і генетичне

1.1. Спадковість та мінливість, як основних властивостей живого

1.2. Поняття та основні ознаки  мінливості

1.3. Значення мінливості для життєдіяльності організмів

Розділ ІІ. Види мінливості та їх закономірності

2.1. Модифікаційна (неспадкова) мінливість, її властивості і статистичні закономірності

2.2. Закономірності комбінативної та мутаційної мінливості

Роздлі ІІІ. Характеристика заходів захисту від впливу мутагенних чинників

3.1. Значення  закону гомологічних рядів спадкової мінливості

3.2. Антимутаціїїні бар'єри

Висновок

Список використаної літератури
Історія розвитку генетики, її досягнення і перспективи

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 40 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Характеристика генетики як фундаментальної  науки, що вивчає особливості спадковості та мінливості ознак

1.1.        Генетика як наука,  яка вивчає спадковість і мінливість організмів

1.2. Предмет та метод генетики

1.2. Структура генетики та її значення

2. Історія розвитку генетики

2.1. Зародження генетики. Характеристика основних законів

2.2. Формування основ генетики

2.3. Генна інженерія – новий етап розвитку генетики

Розділ 3. Досягнення та перспективи сучасної генетики

3.1. Досягнення  генетики у дослідженні людини

3.2.  Значення генетики у розвитку галузей народного господарства

3.3. Перспективи розвитку генетики

Висновки

Список використаної літератури
Ген і ознака

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 32 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Ген як одиниця генетичної  функції

1.1. Ген як фактор спадковості

1.2. Поняття та властивості гену

Розділ ІІ. Закономірності успадкування ознак та взаємодія генів

2.1. Загальна характеристика механізму взаємодії генів

2.2. Взаємодія алельних генів

2.3. Взаємодія неалельних генів

2.4. Плейотропія

Розділ ІІІ. Особливості передачі генетичної інформації  на організменому рівні

3.1. Генетична інформація на організменому рівні

3.2. Наслідування моногенних та полігенних ознак

Висновок

ЛІТЕРАТУРАВисновок:

Отже, ген – це  спадковий фактор, функціонально неподільна одиниця генетичного матеріалу у вигляді ділянки молекули нуклеїнової кислоти (ДНК або РНК), що кодує первинну структуру поліпептиду, молекули транспортної чи рибосомальної РНК або взаємодіє з регуляторним білком.

Ген – це фрагмент молекули ДНК, що кодує:

- структуру білка,

- рРНК

- або тРНК.

Гени поділяють на структурні, які кодують структуру білків і рибонуклеїнових кислот, та регуляторні, що слугують мі...