Розділ робіт: Педагогіка

Психологічні особливості розвитку когнітивної сфери дитини-дошкільника під впливом навчальних занять

Тип роботи: Array
Об'єм: 75 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ КОГНІТИВНОЇ СФЕРИ ДИТИНИ-ДОШКІЛЬНИКА

1.1.        Аналіз наукової психологічної літератури з проблеми вивчення когнітивної сфери дитини-дошкільника

1.2.        Психологічна характеристика розвитку когнітивної сфери  дитини-дошкільника

1.3.        Психологічні особливості організації навчальної діяльності в дошкільних закладах освіти

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ КОГНІТИВНОЇ СФЕРИ ДИТИНИ-ДОШКІЛЬНИКА ПІД ВПЛИВОМ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

2.1. Особливості розвитку когнітивної сфери дитини-дошкільника під впливом навчальних занять

2.2. Дослідження особливостей розвитку когнітивної сфери дитини-дошкільника під впливом навчальних занять

2.3. Психологічний та статистичний аналіз результатів констатувального експерименту

2.4. Практичні рекомендації щодо розвитку когнітивної сфери у дітей-дошкільників

Висновки до розділу 2

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ
Эффективность методов физической реабилитации при сахарном диабете первого типа у подростков

Тип роботи: Array
Об'єм: 93 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

ВВЕДЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ I ТИПА У ПОДРОСТКОВ

1.1. Этиология, клиническая картина и симптоматика сахарного диабета I типа

1.2 Характеристика и особенности течения диабета I типа в подростковом возрасте

1.3. Особенности физической реабилитации подростков с сахарным диабетом I типа

Выводы к первому разделу

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

2.1. Методы исследований

2.2. Организация исследования

Выводы ко второму разделу

РАЗДЕЛ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ

3.1. Характеристика состояния подростков с диабетом первого типа на предварительном этапе исследования

3.2 Комплексная программа физической реабилитации при сахарном диабете

3.2 Анализ результатов исследования

Выводы к разделу 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
Масаж як засіб фізичної реабілітації при різновидах сколіозу у дітей та дорослих з порушеннями опорно-рухового апарату

Тип роботи: Array
Об'єм: 62 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

ВСТУП

ГЛАВА 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ З ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ МАСАЖУ ЯК ЗАСОБУ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ РІЗНОВИДАХ СКОЛІОЗУ

1.1. Етіологія, патогенез, класифікація і частота сколіозу

1.2. Основні принципи і методики реабілітації та лікування хворих сколіозом

1.3. Роль масажу як одного з основних засобів фізичної реабілітації при сколіозі

Висновок до розділу 1

  1. МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Організація дослідження

2.2. Характеристика методик дослідження

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ З ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МАСАЖУ ПРИ СКОЛІОЗІ

3.1. Методичні особливості проведення та область масажу при сколіозі

3.2. Техніка проведення масажу при сколіозі

3.3. Аналіз ефективності застосування масажу як засобу фізичної реабілітації при сколіозі

Висновок до розділу 3

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ
Фізична реабілітація дітей із вродженим пороком серця

Тип роботи: Array
Об'єм: 67 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ

  1. Наукові підходи до проблеми Фізичної реабілітації дітей із вродженим пороком серця

1.1. Етіологія ВПС у дітей  та фактори ризику виникнення захворювання

1.2.Можливості фізичної реабілітації дітей з вродженими вадами серця

1.3. Фізіологія фізичних вправ при ВПС

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Розробка програми фізичної реабілітації дітей із вродженим пороком серця

2.1. Дослідження стану здоров’я дітей із вродженим пороком серця у науковій літературі

2.2. Методичні рекомендації щодо використання методів фізичної реабілітації дітей із вродженим пороком серця

2.3. Розробка комплексної програми фізичної реабілітації дітей із вродженим пороком серця

Висновки до розділу 2

Висновки

Використана література

Додатки
Фoрмувaння мовленнєвої культури у студентів вищих навчальних закладів

Тип роботи: Array
Об'єм: 92 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи формування мовленнєвої культури студентів в сучасних умовах

1.1. Поняття та зміст мовленнєвої культури

1.2. Основні характеристика та параметри культури мовлення

1.3. Особливості фoрмувaння мовленнєвої культури у студентів вищих навчальних закладів

Розділ 2. Методичні аспекти фoрмувaння мовленнєвої культури у студентів вищих навчальних закладів

2.1. Аналіз рівня мовленнєвої культури студентів

2.2. Характеристика педагогічних умов формування мовленнєвої культури студентів

2.3. Рекомендації щодо формування мовленнєвої культури студентів у навчальному процесі вузу

Висновки

Список використаних джерел

Додатки
Формування мотиваційно-потребнісної сфери особистості студентів закладів вищої освіти

Тип роботи: Array
Об'єм: 100 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНО-ПОТРЕБНІСНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ

1.1.        Сутність поняття «мотиваційно-потребнісна сфера» особистості в науковій літературі

1.2. Особливості формування мотиваційно-потребнісної сфери особистості в юнацькому віці

1.3. Значення мотиваційно-потребнісної сфери в професійному становленні особистості

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНО-ПОТРЕБНІСНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ ЗВО

2.1. Діагностика сформованості мотиваційно-потребнісної сфери особистості студентів

2.2. Педагогічні умови формування мотиваційно-потребнісної сфери особистості студента

2.3. Практичний досвід формування мотиваційно-потребнісної сфери особистості студента ЗВО

Висновки до розділу 2

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИВисновок:
Таким чином, у процесі дослідження була досягнута головна мета магістерської роботи, а саме охарактеризовані особливості формування мотиваційно-потребнісної сфери особистості студентів закладів вищої освіти та вирішені основні завдання, поставлені на початку дослідження: Розглянуто теоретико-методологічні засади формування мотиваційно-потребнісної сфери особистості студентів. Мотиваційна сфера являє собою систему мотивів в її ієрархічній побудові. Центральним компонентом в структурі мотивацій...

Виховання морально-естетичних цінностей у студентської молоді університету

Тип роботи: Array
Об'єм: 90 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1

Теоретико-методологічні засади виховання морально-естетичних цінностей у студентів

1.1. Проблеми виховання морально-естетичних цінностей в науковій літературі

1.2.Аналіз сутності моральності та естетичних цінностей

1.3.Спеціальні особливості виховання у студентської молоді морально-естетичних цінностей

Висновок до розділу 1

Розділ 2

Шляхи виховання морально-естетичних цінностей у студентської молоді

2.1. Аналіз стану виховання морально-естетичних цінностей у студентської молоді

2.2. Педагогічні умови виховання морально-естетичних цінностей студентів

2.3. Методика виховання морально-естетичних цінностей (або аналіз досвіду виховання у студентів)

Висновок до розділу 2

Висновки

Список використаних джерел

ДодаткиВисновок:
Підводячи підсумки проведеного дослідження зазначимо, що магістерська робота виконана на актуальну тему  та присвячена є вивченню особливостей виховання морально-естетичних цінностей у студентської молоді університету. У процесі дослідження була досягнута його мета та вирішені основні завдання, поставлені на початку роботи:
  1. Вивчено стан дослідження проблеми морально-естетичних цінностей в науковій літературі. Зазначається, що питання формування морально-естетичних цінностей цікавили...