Розділ робіт: Податки, податкова система

Контрольна робота з предмету: «Податкова система» варіант 14

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 16 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

14. Податковий менеджмент: структура, суб’єкти, об’єкти та правові засади здійснення

39. Податкові пільги в системі оподаткування доходів фізичних осіб

Практичне завдання, варіант 14

Практичне завдання, варіант 14

За даними таблиць 2 та 3 необхідно визначити обов’язкові платежі, які підпри ємство повинно перерахувати до державного та місцевого бюджетів у вересні поточного року, а саме:

- податок на додану вартість;

- податок на прибуток підприємств;

- податок на доходи фізичних осіб;

При цьому необхідно врахувати наступне:

1. За умови відсутності у таблиці 1 ставок податку необхідно використовувати діючі ставки обов’язкових платежів.

2. Оплата зовнішньоекономічного контракту здійснюється у вільноконверто ваній валюті.

3. Величина прожиткового мінімуму для працездатної особи на 01.01 поточного року становить 1200 гривень.

4. Податок на доходи фізичних осіб необхідно визначити для трьох, вказаних у таблиці 2 осіб (господарська операція №3), при цьому необхідно врахувати, що на вихованні у Шевченко О.В. знаходиться четверо дітей віком до 18 років, Безанюк А.М. є чорнобильцем І категорії, а Кравченко В.В. інвалідом Великої Вітчизняної війни 1 групи.

5. Для нарахування амортизації використовується прямолінійний метод розра хунку сум відрахувань

Таблиця 2. - Види господарських операцій та їх вартісний показник.

Назва господарської операції

Номер ва ріанту 14

1. Відвантажено продукції (з ПДВ) на суму, тис. грн.

420

2. Оплачено рахунок за послуги звя’зку, отримані у серпні поточного року (з ПДВ) тис. грн.

6,0

3. Нараховано заробітну плату, тис. грн., в т.ч.

120

4. Надійшли кошти за продукцію, яка була відвантажена у червні поточного року (з ПДВ), тис. грн.

31

5. Отримано аванс (з ПДВ), тис. грн.

36

6. Відвантажено продукцію (з ПДВ) на суму, тис. грн.

600

7. Отримано відсотки за депозитною угодою із комерційним банком, тис. грн.

30

8. Прибуток від торгівлі цінними паперами, тис. грн

90

9. Вартість придбаних патентів, тис. грн.

10

10. Надійшли на склад матеріали вартість яких з ПДВ становить, тис. грн.

36

11. Отримано безповоротню фінансову допомогу на суму, тис. грн.

30

12. Надійшла передоплата, з ПДВ, тис. грн.

60

13. Придбано основних фондів, з ПДВ, тис. грн.

30

14. Реалізовано основних фондів, з ПДВ, тис. грн.

90

15. Відвантажено за зовнішньоекономічним контрактом продукції, митна вартість якої становить, тис. грн.

30

16. Витрати на капітальний ремонт становлять,з ПДВ, тис. грн.

12

17. Варстість придбаних погслуг, повязаних з виробництвом продукції, тис. грн

150

18. Залишкова вартість основних фондів становить, тис. грн., в т.ч.:

- 3 група

- 4 група

- 5 група

- 6 група

 

 

90

80

70

60

19. Величина отриманих штрафів від інших субєктів господарювання, тис. грн

20

20. Обсяги сплачених штрафних санкцій, тис. грн

30

21. Прямі матеріальні витрати, тис. грн

190

19. Оподатковуваний прибуток (+), збиток (-) попереднього звітного періоду, тис. грн.

50


 

 

Таблиця 3 – Розрахункові дані для визначення податку з доходів фізичних осіб

Список використаних джерелВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21 natvik78@yandex.ru

...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни ПОДАТКОВА СИСТЕМА ВАРІАНТ 8

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 20 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

8. Економічна думка про становлення та розвиток податкової системи держави

33. Порядок визначення митних платежів при переміщенні товарів через митний кордон України

Практичне завдання, варіант 8

За даними таблиць 2 та 3 необхідно визначити обов’язкові платежі, які підприємство повинно перерахувати до державного та місцевого бюджетів у вересні поточного року, а саме:

- податок на додану вартість;

- податок на прибуток підприємств;

- податок на доходи фізичних осіб;

При цьому необхідно врахувати наступне:

1. За умови відсутності у таблиці 1 ставок податку необхідно використовувати діючі ставки обов’язкових платежів.

2. Оплата зовнішньоекономічного контракту здійснюється у вільноконвертованій валюті.

3. Величина прожиткового мінімуму для працездатної особи на 01.01 поточного року становить 1200 гривень.

4. Податок на доходи фізичних осіб необхідно визначити для трьох, вказаних у таблиці 2 осіб (господарська операція №3), при цьому необхідно врахувати, що на вихованні у Шевченко О.В. знаходиться четверо дітей віком до 18 років, Безанюк А.М. є чорнобильцем І категорії, а Кравченко В.В. інвалідом Великої Вітчизняної війни 1 групи.

5. Для нарахування амортизації використовується прямолінійний метод розрахунку сум відрахувань

 

Таблиця 2. - Види господарських операцій та їх вартісний показник.

Назва господарської операції

Номер варіанту

8

1. Відвантажено продукції (з ПДВ) на суму, тис. грн.

960

2. Оплачено рахунок за послуги звя’зку, отримані у серпні поточного року (з ПДВ) тис. грн.

1,2

3. Нараховано заробітну плату, тис. грн., в т.ч.

75

4. Надійшли кошти за продукцію, яка була відвантажена у червні поточного року (з ПДВ), тис. грн.

67

5. Отримано аванс (з ПДВ), тис. грн.

60

6. Відвантажено продукцію (з ПДВ) на суму, тис. грн.

150

7. Отримано відсотки за депозитною угодою із комерційним банком, тис. грн.

145

8. Прибуток від торгівлі цінними паперами, тис. грн

30

9. Вартість придбаних патентів, тис. грн.

10

10. Надійшли на склад матеріали вартість яких з ПДВ становить, тис. грн.

18

11. Отримано безповоротню фінансову допомогу на суму, тис. грн.

120

12. Надійшла передоплата, з ПДВ, тис. грн.

90

13. Придбано основних фондів, з ПДВ, тис. грн.

145

14. Реалізовано основних фондів, з ПДВ, тис. грн.

54

15. Відвантажено за зовнішньоекономічним контрактом продукції, митна вартість якої становить, тис. грн.

150

16. Витрати на капітальний ремонт становлять,з ПДВ, тис. грн.

45

17. Варстість придбаних погслуг, повязаних з виробництвом продукції, тис. грн

20

18. Залишкова вартість основних фондів становить, тис. грн., в т.ч.:

- 3 група

- 4 група

- 5 група

- 6 група

 

45

190

80

20

19. Величина отриманих штрафів від інших субєктів господарювання, тис. грн

100

20. Обсяги сплачених штрафних санкцій, тис. грн

90

21. Прямі матеріальні витрати, тис. грн

300

19. Оподатковуваний прибуток (+), збиток (-) попереднього звітного періоду, тис. грн.

-45

ЛітератураВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21 natvik78@yandex.ru

...

Курсова робота з предмету: «Фінанси підприємств». АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 62 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Вступ

РОЗДІЛ І. Організація акцизного оподаткування в Україні

1.1. Акцизи як форма непрямих податків

1.2. Сутність, значення та функції акцизних податків

1.3. Платники податку, об’єкти оподаткування та нормативно-правове регулювання

РОЗДІЛ ІІ. Аналіз акцизного оподаткування в Україні в сучасних умовах

2.1. Аналіз акцизного збору в структурі надходжень до державного бюджету

2.2. Особливості адміністрування акцизного податку  в Україні

2.3. Контроль за виробництвом та реалізацією підакцизних товарів в Україні

РОЗДІЛ ІІІ. Шляхи вдосконалення організації нарахування, обліку і сплати акцизного збору

3.1. Проблеми акцизного оподаткування в Україні

3.2. Основні підходи до реформування акцизного податку

Висновок

Практична частина, варіант 8

Список використаних джерелВисновок:

Таким чином, одним із різновидів непрямих податків на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених як підакцизні, що включаються до ціни таких товарів (продукції) є акцизний податок, який також являється одним із найстаріших податків чинної податкової системи України. Акцизи виконують дуже важливу роль. Їх особливістю є можливість наповнення державного бюджету країн з перехідною економікою, де спостерігається відсутність чітко сформованої податкової системи та чіткого розуміння по...

Оподаткування нерезидентів юридичних осіб

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 20 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Оподаткування нерезидентів юридичних осіб

1.1. Поняття  нерезидента та умови визнання резидентства осіб у податкових відносинах

1.2. Оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями та постійних представництва

1.3. Особливості  оподаткування доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України

1.4. Особливості оподаткування податком на додану вартість господарської діяльності нерезидентів

Висновок

ЛітератураВисновок:

Податкове резидентство – поняття, що визначає податкову юрисдикцію, на території якої платник податків несе кінцеву податкову відповідальність, тобто платник податків – резидент обкладається подат- ками на всі доходи та майно з усіх джерел, включаючи доходи і за межами даної податкової юрисдикції.

Сутність терміна «нерезиденти» розкриває пп. 14.1.122 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, під яким розуміють:

 іноземні компанії,       організації,         утворені відповідно д...

Звіт з практики (фінанси). База практики – ДПІ у Кіровському районі міста Дніпропетровськ

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 47 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ

1. Організаційно-економічна характеристика Державної податкової інспекції

2. Контроль за правильністю нарахування, повнотою і своєчасністю сплати Податку на прибуток

3.Аналіз податкових ризиків податку на прибуток

4. Оформлення і аналіз результатів податкової перевірки податку на прибуток

5. Управління податковим боргом з податку на прибуток

6. Автоматизовані інформаційні системи і технології обробки даних в оподаткуванні

ОПЗ-програмне забезпечення

Висновки та пропозиції

Перелік використаних джерел

Додатки

 Висновок:

Податки – найважливіший елемент економічних і фінансових відносин. Ефективна мобілізація фінансових ресурсів у бюджетну систему за допомогою оподаткування та оптимальний розподіл тягаря податків між економічними суб'єктами є серйозними проблемами бюджетно-податкової політики держави.

Одне з основних завдань державної податкової політики на сучасному етапі – створення сприятливих умов для активної фінансово-господарської діяльності господарюючих суб'єктів і стимулювання економічного зрос...

Предмет: Податковий менеджмент, варіант 24 (ХНУ)

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 14 стор.
Вартiсть: 45 грн.


Змiст:

1. Корпоративний податковий менеджмент як складова частина управління підприємством

2. Контроль за порядком застосування податкового кредиту по податку на доходи фізичних осіб.

3. Практичне завдання

Використовуючи лекційний матеріал теми 6 “КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ” і питання 6.3. “Відповідальність за несплату податків та інших платежів до бюджету та позабюджетних фондів”, або ж глави 11 та 12 Податкового кодексу України та наведені у таблиці 1 нижче дані необхідно визначити величину коштів, яку необхідно перерахувати до бюджету: - при несплаті самостійно визначеного платником податкового зобов’язання.

Таблиця 1 – Дані для розрахунку штрафу та пені при несплаті самостійно визначеного платником податкового зобов’язання розрахунку штрафу та пені при несплаті самостійно визначеного платником податкового зобов’язання

Назва обов'язкового платежу

Сума податкового зобов’язання заявлена у декларації або розрахунку, тис. грн.

Звітний період виникенення податкової недоїмки (місяці та рік)

Дата сплати податкового зобов’язання (день, місяць та рік)

Величина облікової ставки,%

Екологічний податок

456,7

01 – 03.2011

06.06.2011

5,5

- при донарахуванні суми податкового зобов’язання контролюючим органом (таблиця 2).

Таблиця 2 – Дані для розрахунку штрафу та пені при визначенні контролюю- чим органом суми податкового зобов’язання

Назва обов’язкового платежу

Сума податкового зобов’язання заявлена у декларації або розрахунку, тис. грн.

Сума податкового зобов’язання визначена податковим органом, тис. грн

Звітний період виникнення податкової недоїмки (місяці та рік)

Дата сплати визначеного податкового зобов’язання (день, місяць та рік)

Вчинення порушення протягом останніх 1095 днів

Величина облікової ставки, %

Екологічний податок

456,7

559,7

01 – 03.2011

06.06.2011

Вдруге

5,5

Суми які необхідно визначити складаються із недоїмки, штрафу та пені. При розрахунках необхідно використовувати діючу нормативно-правову базу.

ЛітератураВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21, 093-826-45-66, 096-943-16-46 natvik78@yandex.ru

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни: Податкова система

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 19 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

18. Організація обліку платників податків в Україні

43. Збори за спеціальне використання ресурсів (водних та лісових).

Практичне завдання

За даними таблиць 2 та 3 необхідно визначити обов’язкові платежі, які підприємство повинно перерахувати до державного та місцевого бюджетів у вересні поточного року, а саме:

- податок на додану вартість;

- податок на прибуток підприємств;

- податок на доходи фізичних осіб;

При цьому необхідно врахувати наступне:

1. За умови відсутності у таблиці 1 ставок податку необхідно використовувати діючі ставки обов’язкових платежів.

2. Оплата зовнішньоекономічного контракту здійснюється у вільноконвертованій валюті.

3. Величина прожиткового мінімуму для працездатної особи на 01.01 поточного року становить 1200 гривень.

4. Податок на доходи фізичних осіб необхідно визначити для трьох, вказаних у таблиці 2 осіб (господарська операція №3), при цьому необхідно врахувати, що на вихованні у Шевченко О.В. знаходиться четверо дітей віком до 18 років, Безанюк А.М. є чорнобильцем І категорії, а Кравченко В.В. інвалідом Великої Вітчизняної війни 1 групи.

5. Для нарахування амортизації використовується прямолінійний метод розрахунку сум відрахувань

Список використаних джерелВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21, 096-943-16-46 natvik78@yandex.ru

...