Розділ робіт: Політологія

Политика безопасности постсоветских государств в Центральной Азии

Тип роботи: Array
Об'єм: 57 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

ВВЕДЕНИЕ

1. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ПОСТСОВЕТСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Современные внешние угрозы безопасности стран Центральной Азии

1.2. Внутренние проблемы обеспечения безопасности  стран Центральной Азии.

2. ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИКИ  БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

2.1. Особенности обеспечения национальной безопасности государств Центральной Азии

2.2. Совместное противостояние общим угрозам безопасности государств постсоветской Центральной Азии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Китайско-японские отношения на современном этапе, конец ХХ начало ХХІ века

Тип роботи: Array
Об'єм: 55 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

ВВЕДЕНИЕ

1. Политический аспект развития китайско-японских отношений

1.1. Политические отношений Китая и Японии во второй половине ХХ-начале ХХІ века

1.2. Характеристика китайско-японских отношений на современном этапе. Эпоха Си Цзиньпина (2012-2019).

2. Торгово-экономическое сотрудничество Китая и Японии

2.1. Предпосылки формирования торгово-экономического сотрудничества

2.2. Китайско-японские торгово-экономические связи: динамика на современном этапе

3. Формирование и современное состояние развития китайско-японских культурных связей

3.1. Исторический аспект становления культурных связей Китая и Японии

3.2. Межкультурный диалог Китая и Японии на современном этапе

Заключение

Список литературы
История развития и становление китайско-японских отношений

Тип роботи: Array
Об'єм: 57 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КИТАЙСКО-ЯПОНСКИХ ОТНОШЕНИЙ

1.1. Историческая традиция китайско-японских отношений

1.2. Китай и Япония перед лицом европейской экспансии.

торг

1.3. Смена полюсов или основные этапы японской экспансии в Китае (1870-е – 1945 гг.)

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ КИТАЙСКО-ЯПОНСКИХ ОТНОШЕНИЙ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХІ ВЕКА

2.1 Китай и Япония в 1949-1960-е гг.: проблемы послевоенного урегулирования и нормализации двусторонних отношений. Переход к конструктивному сотрудничеству

2.2. Китайско-японские отношения в эпоху реформ и открытости.

2.3. Характеристика китайско-японских отношений на современном этапе. Эпоха Си Цзиньпина (2012-2019).

ЗАЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Общее и особенное авторитарных и тоталитарных политических режимах

Тип роботи: Array
Об'єм: 40 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Введение

Глава 1. Политический режим как категория современной политической науки

1.1. Понятие и сущность политического режима

1.2. Типология политических режимов

Глава 2. Общая характеристика авторитарных и тоталитарных режимов

2.1. Авторитарные режимы и их характеристика

2.2. Понятие и особенности тоталитарных политических режимов

Глава 3. Сравнительная характеристика авторитарных и тоталитарных политических режимов

2.1. Сходные черты авторитарных и тоталитарных политических режимов

3.2. Характеристика основных отличий авторитарных и тоталитарных политических режимов

Заключение

Список литературы
Розвиток американсько-кубинських відносин на початку 21 століття

Тип роботи: Array
Об'єм: 55 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ АМЕРИКАНО-КУБИНСЬКИХ ВІДНОСИН

1.1. Історіографія досліджень становлення та розвитку американо-кубинських відносин

1.2. Методи дослідження американо-кубинських відносин на сучасному етапі

РОЗДІЛ 2. ПЕРЕДУМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ АМЕРИКАНО-КУБИНСЬКИХ ВІДНОСИН

2.1. Історичні передумови формування американко-кубинських протиріч

2.2. Соціально-економічні фактори американко-кубинських відносин

2.3. Політико-правові чинники та вплив геополітичної ситуації у регіоні на американсько-кубинські взаємовідносини

РОЗДІЛ 3. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  АМЕРИКАНО-КУБИНСЬКИХ ВІДНОСИН У ХХІ СТ.

3.1. Куба в системі зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних пріоритетів США на початку XXI століття

3.2. Перспективи розвитку американсько-кубинських відносин у президентство Д. Трампа та виклики повної нормалізації двосторонніх відносин

ВИСНОВКИ

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
Контрольна робота з предмету: Політологія Тема 8. Політична думка в Україні періоду ХІХ-ХХІ ст.

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 15 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

1. Початок національного відродження та зростання політичної активності в Україні в ХІХ ст.

2. Процеси становлення і розвитку національної державності України в ХХ ст.

3. Розвиток сучасної української політичної думки в ХХІ ст.

ЛітератураВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21 natvik78@yandex.ru

...

Изучение влияния социальных аттитюдов на ранг оппонентов в конфликтной ситуации

Тип роботи: Дипломна
Об'єм: 95 стор.
Вартiсть: 400 грн.


Змiст:

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………

 

ГЛАВА 1.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНФЛИКТА………………………….

1.1.

Концепции и теории конфликта…………………………….

1.2.

Методология изучения конфликтов………………………….

1.3.

Методология изучения конфликтов…………………………

Выводы по  главе 1…………………………………………………………

 

ГЛАВА 2.

РАНГИ ОППОНЕНТОВ В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ

2.1.

Официальный ранг…………………………………………….

2.2.

Ранг в инциденте………………………………………………

2.3.

Ранг в инциденте……………………………………………..

Выводы по  главе 2…………………………………………………………..

 

ГЛАВА 3.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕСУДЕБНОГО СПОСОБА РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО КОНФЛИКТА)……………..

3.1.

Технология несудебного способа решения конфликтов…..

3.2.

Межгосударственный конфликт между Россией и Японией за право владения южными Курильскими островами…………………………………………………….

3.3.

Анализ и диагностика  решения межгосударственного конфликта между  Россией и Японией за право владения          южными Курильскими  островами…………………………

Выводы по  главе 3………………………………………………………….

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………

.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ……………………….