Розділ робіт: Право

Теорія природного права в правознавстві

Тип роботи: Array
Об'єм: 32 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

ВСТУП

 1. ПОХОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ПРИРОДНОГО ПРАВА

1.1. Зародження концепції права в епоху Античності

1.2. Розвиток концепції природного права в епоху Середньовіччя

1.3. Теорія природного права в Новий час

 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПЦІЇ ПРИРОДНОГО ПРАВА

2.1. Сутність та основні ознаки природного права

2.2. Права людини у теорії природного права

2.3. Питання  співвідношення норм природного і позитивного права

 1. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ПРИРОДНОГО ПРАВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

3.1. Роль природного права у розвитку методологічної парадигми сучасної правової науки

3.2. Природничо-правова теорія як доктринальна основа захисту прав людини а епоху глобалізації

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Контрольна з господарського права

Тип роботи: Array
Об'єм: 10 стор.
Вартiсть: 60 грн.


Змiст:

Завдання 1

Статутом ТОВ «Допомога», статутний капітал якого сформований за рахунок внесків фізичних осіб, передбачені такі види діяльності: торговельна та посередницька діяльність, виплата та доставка пенсій, маркетингові послуги, грошова допомога малозабезпеченим громадянам, постачання природного та скрапленого газу, надання туристичних послуг, надання ломбардних послуг.

Чи має право орган реєстрації зареєструвати ТОВ «Допомога», якщо до нього буде подано Статут з переліком вищевказаних видів діяльності?

Завдання 2

До державного реєстратора надійшла електронна заява про державну реєстрацію АТ «Рось». Одночасно з заявою для реєстрації були надіслані такі документи: рішення власників майна про створення юридичної особи, документ, що засвідчував сплату власниками внеску до статутного капіталу, і статут. В статуті зазначалось, що АТ буде здійснювати такі види діяльності:

- займатися видобуванням бурштину;

- здійснювати пошук (розвідку) корисних копалин;

- виробляти вироби з дорогоцінних металів.

 1. Чи є у реєструючого органа підстави для відмови АТ у державній реєстрації?

 2. Яка процедура державної реєстрації акціонерного товариства?

 3. Поясніть, як впливає тип акціонерного товариства на процедуру державної реєстрації?

Завдання 3

 1. Господарсько-правове регулювання ведення ІТ-бізнесу в Україні.

 2. Господарсько-правове регулювання інноваційної діяльності.

 3. Здійснення трансферу технологій в Україні.

ЛІТЕРАТУРА
Юридичні факти і їх класифікація

Тип роботи: Array
Об'єм: 28 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

ВСТУП

 1. ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ

1.1. Поняття юридичного факту

1.2. Місце і роль юридичних фактів в механізмі правового регулювання

 1. КЛАСИФІКАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ

2.1. Юридичні факти – події та дії

2.2. Юридичні факти  презумпції, фікції

2.3. Судовий акт як юридичний факт

 1. ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ДОВЕДЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ

3.1. Фіксація юридичних фактів

3.2. Встановлення фактів, що мають юридичне значення

3.3. Дефектність юридичних фактів

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Доступність правосуддя у цивільних справах

Тип роботи: Array
Об'єм: 45 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ГАРАНТІЙ ДОСТУПНОСТІ ПРАВОСУДДЯ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ

1.1. Доступність правосуддя як принцип цивільного процесу

1.2. Сутність і зміст права на доступ до суду

1.3. Характеристика основних елементів доступності правосуддя у цивільних справах

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДОСТУПНОСТІ ПРАВОСУДДЯ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

2.1. Необтяжений доступ до суду як основний елемент доступності правосуддя у цивільних справах

2.2. Належна та справедлива процедура розгляду справи як елемент доступності правосуддя у цивільних справах

2.3. Розумний строк розгляду справи як елемент доступності правосуддя у цивільних справах

 1. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ДОСТУПНОСТІ ПРАВОСУДДЯ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ

3.1. Ефективність системи електронного судочинства як умова  доступності правосуддя

3.2. Використання відеоконференц-зв’язку у судочинстві у цивільних справах як фактор доступності правосуддя

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА
ПРАВО СОВЕТА ЕВРОПЫ

Тип роботи: Array
Об'єм: 37 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

ВВЕДЕНИЕ

 1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ, ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ЕВРОПЫ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ

1.1. Общая характеристика, цели и направления деятельности Совета Европы

1.2. Структура и особенности правовой системы Совета Европы

 1. НОРМЫ ПРАВА И ПРАВОВЫЕ СТАНДАРТЫ СОВЕТА ЕВРОПЫ: ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Нормы права Совета Европы

2.2. Источники правовых стандартов Совета Европы

 1. СИСТЕМА ПРАВОВЫХ СТАНДАРТОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ

3.1. Правовые стандарты Совета Европы в сферах конституционного, гражданского и уголовного права

3.2. Правовые стандарты Совета Европы в области защиты прав человека и основных свобод

3.3. Правовые стандарты Совета Европы в области социальных и экономических прав

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Демократический государственно-правовой режим и пути его обеспечения

Тип роботи: Array
Об'єм: 34 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Введение

 1. Понятие и общие черты демократического государственно-правового режима

1.1. Понятие и сущность государственно-правового режима

1.2. Общая характеристика демократического государственно-правового режима

 1. Признаки и классификация демократического государственно-правового режима

2.1. Характеристика основных признаков демократического государственно-правового режима

2.2. Классификация демократических режимов

 1. Особенности реализации функций и принципов демократии в современном мире

3.1. Функции современного правового демократического государства

3.2. Реализация принципа демократии в различных формах правления

Выводы

Список использованных источников
Юридична природа зобов’язань із заподіяння шкоди

Тип роботи: Array
Об'єм: 33 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЩО ВИНИКАЄ ВНАСЛІДОК ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ

1.1          Поняття деліктного зобов’язання та підстави цивільно-правової відповідальності

1.2 Виникнення зобов’язання внаслідок заподіяння шкоди

1.3 Підстави та умови  відповідальності із заподіяння шкоди

РОЗДІЛ 2. СУБ’ЄКТИ, ОБ’ЄКТ ТА ЗМІСТ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ІЗ ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ

2.1 Поняття та види суб’єктів зобов’язання із заподіяння шкоди

2.2 Об’єкт зобов’язання із заподіяння шкоди

2.3 Способи відшкодування шкоди

РОЗДІЛ 3. ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ІЗ ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ

3.1 Система деліктів

3.2 Проблеми класифікації зобов’язань із заподіяння шкоди

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ