Розділ робіт: Психологія

Вплив субкультури на взаємодію підлітків з оточуючими

Тип роботи: Array
Об'єм: 80 стор.
Вартiсть: 350 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПІДЛІТКІВ З ОТОЧУЮЧИМИ

1.1. Аналіз наукової психологічної літератури з проблеми вивчення взаємодії підлітків з оточуючими

1.2. Психологічні особливості розвитку особистості у підлітковому віці

1.3. Психологічна характеристика взаємодії підлітків  з оточуючими

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СУБКУЛЬТУРИ НА ВЗАЄМОДІЮ ПІДЛІТКІВ З ОТОЧУЮЧИМИ

2.1. Вплив субкультури на взаємодію підлітків з оточуючими

2.2. Дослідження впливу субкультури на взаємодію підлітків з оточуючими

2.3. Психологічний та статистичний аналіз результатів констатувального експерименту

2.4. Практичні рекомендації щодо оптимізації умов взаємодії підлітків із різних молодіжних субкультур з оточуючими

Висновки до розділу 2

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ
ВЛИЯНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ НА ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ САМОСОЗНАНИЯ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Тип роботи: Array
Об'єм: 70 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………..

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ И САМОСОЗНАНИЯ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ………………………………………………………….

1.1          Научные подходы к определению сущности понятий «ценностные ориентации» и «самосознание» личности …………...............

1.2          Социально-психологические особенности ценностных ориентаций в юношеском возрасте………………………..................................

1.3          Проблемы развития компонентов самосознания в юношеском возрасте ………………………………………………………………………

1.4          Особенности влияния ценностных ориентаций на поведенческий компонент самосознания у юношей и девушек: теоретический аспект………

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ I……………………………………………………….

ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАЛИЧИЯ ВЛИЯНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ НА САМОСОЗНАНИЕ ЛИЧНОСТИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ………………………………….

2.1. Методы и методики исследования ценностных ориентаций и компонентов самосознания в юношеском возрасте……………….......

2.2. Количественный и качественный анализ констатирующего эксперимента……………………………………………………………………..

2.3. Выявление влияния ценностных ориентаций на поведенческий компонент самосознания юношей и девушек………………………………….

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ II…………………………………………………….

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………..

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………….

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………….
Психологічна допомога жінкам після розлучення

Тип роботи: Array
Об'єм: 90 стор.
Вартiсть: 350 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕЖИВАННЯ СИТУАЦІЇ РОЗЛУЧЕННЯ ЖІНКАМИ ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

1.1. Аналіз джерел за проблемою дослідження чинників та психологічних особливостей переживання розлучення жінками

1.2. Особливості переживання розлучення жінками

1.3. Чинники, що впливають на психологічне становище жінок після розлучення

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1

РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ЖІНКАМ ПІСЛЯ РОЗЛУЧЕННЯ

2.1. Методичні заходи, хід та процедура констатувального експерименту

2.2. Психологічний та статистичний аналіз результатів констатувального експерименту

2.3. Практичні рекомендації щодо надання психологічної допомоги жінкам після розлучення

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ
Вплив міжособистісних конфліктів в трудовому колективі на ефективність професійної діяльності та їх попередження

Тип роботи: Array
Об'єм: 90 стор.
Вартiсть: 350 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1.  Теоретико-методологічні засади дослідження сутності та причин міжособистісних конфліктів у трудомову колективі

1.1. Проблематика міжособистісного конфлікту у трудовому колективі

1.2. Класифікація та суть  міжособистісних конфліктів у трудовому колективі

1.3. Основні фактори виникнення міжособистісних конфліктів у трудових колективах

1.4. Методологічні передумови дослідження міжособистісних конфліктів у взаєминах державних службовців

Розділ 2. Експериментальне вивчення впливу міжособистісних конфліктів в трудовому колективі на ефективність у трудовому колективі

2.1. Характеристика та методики дослідження

2.2. Характеристика результатів експериментального дослідження міжособистісних конфліктів у трудовому колективі

2.3. Аналіз результатів дослідження

2.4. Основні методи попередження міжособистісних конфліктів у трудовому колективі

Висновки

Список використаної літератури
Дитячо-батьківські відносини як фактор емоційного благополуччя дітей дошкільного віку

Тип роботи: Array
Об'єм: 75 стор.
Вартiсть: 350 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКІ ВІДНОСИНИ ЯК ФАКТОРУ ЕМОЦІЙНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

1.1. Аналіз джерел за проблемою емоційного благополуччя дошкільників в теорії та історії психології

1.2. Роль дитячо-батьківських відносин у формуванні емоційного благополуччя дітей дошкільного віку

1.3. Показники емоційного благополуччя дітей дошкільного віку

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1

РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКИХ ВІДНОСИН НА ЕМОЦІЙНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

2.1. Методичні заходи, хід та процедура констатувального експерименту

2.2. Психологічний та статистичний аналіз результатів констатувального експерименту

2.3. Практичні рекомендації щодо забезпечення емоційного благополуччя дітей в дитячо-батьківських відносинах

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ
Історія психоаналізу

Тип роботи: Array
Об'єм: 28 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

1. Загальна характеристика теорії психоаналізу як наукової теорії

1.1. Основні положення психоаналітичної теорії

1.2. Філософські підстави психоаналітичної теорії

2. ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ПСИХОАНАЛІЗУ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ПСИХОАНАЛІТИЧНОГО РУХУ

2.1. Етапи розвитку психоаналізу

2.2. Сучасний стан психоаналітичного руху в світі

Висновки

Використана література
Соціально психологічна корекція тривожності і страхів у дітей молодшого шкільного віку

Тип роботи: Array
Об'єм: 100 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

ВСТУП

Розділ 1. Теоретико-методологічний аналіз проблеми страхів у дитячому віці

1.1. Дослідження страхів та тривожності як психологічного феномену

1.2. Особливості проявів страхів та тривожності у дитячому віці

1.3. Основні напрямки профілактики та корекції страхів та тривожності молодших школярів

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА СТРАХІВ І ОСОБИСТІСНОЇ ТРИВОЖНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

2.1 Методи, методика і процедура дослідження страхів та тривожності у дітей молодшого шкільного віку

2.2. Аналіз результатів дослідження страхів та тривожності у дітей молодшого шкільного віку

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ СТРАХІВ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

3.1 Психолого-педагогічне забезпечення профілактики тривожності та страхів у  молодших школярів

3.2 Розробка психокорекційної програми, спрямованої на подолання дитячих страхів та тривожності

3.3. Аналіз результатів психокорекційної роботи

Висновки до розділу 3

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВисновок:
Таким чином, у процесі написання дипломної роботи була досягнута її основна мета, а саме розглянуті теоретичні та практичні аспекти соціально-психологічної корекції тривожності і страхів у дітей молодшого шкільного віку та вирішені завдання, поставлені на початку дослідження: Охарактеризовані наукові підходи до проблеми дослідження страхів та тривожності як психологічного феномену. Проаналізувавши досить багато різних трактувань, можна зробити висновок про те, що страх відповідає такій психіч...