Розділ робіт: РПС

Регіональна економіка, контрольна робота ХНУ

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 17 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

43. Формування міжгалузевих комплексів їх суть, структура і значення.

67. Центральний регіон. Структура економіки та роль в економічному розвитку України, економічна оцінка природно-ресурсного і трудового потенціалу

18. Практичне завдання

Сумська область - охарактеризувати певний регіон України.

Задача 18

За наведеними статистичними даними по регіону визначити: чисель­ність трудових ресурсів; економічно активне населення; рівень офіційно за­фіксованого безробіття; коефіцієнт навантаження на одне вільне робоче місце.

Список використаної літературиВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 15 років. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...

Контрольна робота з предмету «Регіональна економіка» варіант 87

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 27 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

27. Ресурсозбереження як основний напрямок використання природних ресурсів

77. Предмет вивчення екології. Методи дослідження екології

Практичне завдання №2. Вінницька область

Задача 2

Список літературиВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Працюємо з 2004 року. Тел.: 050-102-29-21  natvik78@yandex.ru

...

ІДЗ з регіональної економіки (економіко-географічна характеристика Полтавської області)

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 38 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ

1.Загальногеографічна характеристика Полтавської області

1.1Географічне положення

1.2 Територіально-адміністративний устрій

1.3 Фізико-географічна характеристика регіону

1.4 Корисні копалини

2.Населення і трудові ресурси

2.1 Чисельність та природний приріст населення

2.2 Міграція населення

2.3 Розподіл населення за статтю та віком

2.4 Демографічне навантаження на населення

3.Промисловість та сільське господарство

3.1 Розміщення галузей промисловості

3.2 Питома вага галузей промисловості

3.3 Валовий збір сільськогосподарських культур

4.Локально-інтеграційна характеристика Полтавської області

4.1 Основні транспортні шляхи сполучення в регіоні

4.2 Динаміка забруднення території регіону

4.4 Зовнішньоекономічні зв’язки регіону

5.  Проблеми та перспективи розвитку Полтавської області

5.1Проблеми регіону

5.2   Перспективи розвитку регіону

Список використаних джерел
Економіко-географічний аналіз розміщення торговельних мереж в Україні

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 44 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

ВСТУП

 

РОЗДІЛ 1.

ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ  ЯК ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ……………………………

РОЗДІЛ 2. 

ЗНАЧЕННЯ, РІВЕНЬ ТА МАСШТАБИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ……

1.1. Передумови територіальної організації роздрібної торговельної мережі………………………………………

1.2. Фактори територіального розміщення та розвитку торгівельних мереж…………………………………….....

РОЗДІЛ 3.

АНАЛІЗ РОЗМІЩЕННЯ ТОРГІВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ

3.1. Особливості розвитку торговельних мереж в Україні……………………………………………………...

3.2. Характеристика форматів торгівельних мереж…….

3.3. Особливості територіальної організації роздрібної торговельної мережі регіонів України…………………...

РОЗДІЛ 4.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ: ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

ВИСНОВКИ

………………………………………………………………


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………….

ДОДАТКИ

………………………………………………………………Висновок:

Процеси виникнен­ня бізнес-структур, що мають мережеву орга­нізацію, отримали широке розповсюдження в роздрібній торгівлі, а масштаб торговельної діяльності провідних підприємств і тенденції їх розвитку на споживчому ринку дозволяють говорити про них як про ключові елементи сучасної організації товарного обігу, що ви­магає постійної уваги до вдосконалення їхньої діяльності.

Роздрібна торгівля традиційно є однією з найбільш динамічно зростаючих сфер вітчизняної економіки. Але, з усіх гос...

Економіко-географічний аналіз розміщення торговельних мереж в Україні

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 44 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

ВСТУП

 

РОЗДІЛ 1.

ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ  ЯК ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ……………………………

РОЗДІЛ 2. 

ЗНАЧЕННЯ, РІВЕНЬ ТА МАСШТАБИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ……

1.1. Передумови територіальної організації роздрібної торговельної мережі………………………………………

1.2. Фактори територіального розміщення та розвитку торгівельних мереж…………………………………….....

РОЗДІЛ 3.

АНАЛІЗ РОЗМІЩЕННЯ ТОРГІВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ

3.1. Особливості розвитку торговельних мереж в Україні……………………………………………………...

3.2. Характеристика форматів торгівельних мереж…….

3.3. Особливості територіальної організації роздрібної торговельної мережі регіонів України…………………...

РОЗДІЛ 4.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ: ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

ВИСНОВКИ

………………………………………………………………


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………….

ДОДАТКИ

………………………………………………………………Висновок:

Процеси виникнен­ня бізнес-структур, що мають мережеву орга­нізацію, отримали широке розповсюдження в роздрібній торгівлі, а масштаб торговельної діяльності провідних підприємств і тенденції їх розвитку на споживчому ринку дозволяють говорити про них як про ключові елементи сучасної організації товарного обігу, що ви­магає постійної уваги до вдосконалення їхньої діяльності.

Роздрібна торгівля традиційно є однією з найбільш динамічно зростаючих сфер вітчизняної економіки. Але, з усіх гос...

Контрольна з регіональної економіки

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 17 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

4. Методи економічного обґрунтування розміщення виробництва.

54. Газова промисловість: сучасний стан та перспективи розвитку.

Практичне завдання. Дніпропетровська область

Задача 4

На основі наведених даних визначити, яке з трьох підприємств хар­чової промисловості України, працює ефективніше. Отриманні результати проаналізувати.

Вихідні дані для проведення розрахунків (тис. грн.):

– ЗАТ “Хмельницька макаронна фабрика”: чистий дохід (виручка) з реалізації продукції – 18376; повна собівартість реалізованої продукції – 18038; середньорічна вартість основних фондів – 29633,5;

– ЗАТ “Полтавська кондитерська фабрика”: чистий дохід (виручка) з реалізації продукції – 26025; повна собівартість реалізованої продукції – 21585; середньорічна вартість основних фондів – 36050,2;

– ЗАТ “Львівський жиркомбінат”: чистий дохід (виручка) з реалізації продукції – 39240; повна собівартість реалізованої продукції – 29955; се­редньорічна вартість основних фондів – 32650,8.

ЛітератураВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21, 093-826-45-66, 096-943-16-46, natvik78@yandex.ru

...

Контрольна робота №1 Регіональна економіка (ХНУ ФДН)

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 17 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

88. Форми міжнародного співробітництва у сфері охорони довкілля

38. Міграція населення та її види

Практичне завдання контрольної роботи

Практичне завдання полягає у визначенні загально-географічної та економічної характеристики, особли­востей регіонального розвитку відповідного регіону України за визначеним шаб­лоном.

Львівська область

Критерії характеристики

Інформація

1. Загальна географічна характеристика регіону

1.1. Географічне положення

 

Крайні точки:

 

– Пн

 

– Пд

 

– Зх

 

– Сх

 

Територіально-адміністративний поділ (кількість районів)

 

Площа регіону, тис. км2

 

1.2. Територіально-адміністративний поділ (назви районів)

 

1.3. Фізико-географічна характеристика регіону

 

– рельєф

 

– клімат

 

– поверхневі води

 

– ґрунти

 

– рослинність

 

– природоохоронні території

 

 

1.4. Корисні копалини

 

1.5. Найбільші родовища (назвати)

 

 

2.1. Кількість населення, тис. осіб

 

 

2.2. Щільність населення, осіб/км2

 

2.3. Національний склад населення

 

2.4. Міста з кількістю населення більше 50 тис. чол.

 

 

3.1. Присутність галузей промисловості (назвати центри):

 

– електроенергетика

 

– паливна промисловість

 

– чорна металургія

 

– кольорова металургія

 

– хімічна промисловість

 

– машинобудування та металообробка

 

– деревообробна та целюлозно-паперова

 

– промисловість будматеріалів

 

– легка промисловість

 

– харчова промисловість

 

3.2. Посівні площі сільськогосподарських культур:

 

– зернові

 

– технічні

 

– картопля і овоче-баштанні

 

– кормові

 

3.3. Валовий збір сільськогосподарських культур, тис. т:

 

– зерно

 

– цукрові буряки

 

– насіння соняшника

 

– картопля

 

– овочі

 

 

4.1. Основні транспортні шляхи сполучення в регіоні

 

– основні залізничні магістралі

 

– автомобільні дороги державного значення

 

4.2. Екологічні проблеми регіону

 

 

4.3. Розміщення регіону в системі економічного районування (до якого економічного району відноситься):

 

 

– за Шаблієм О.І.

 

 

– за Заставним Ф.Д.

 

 

– за Пістуном М.Д.

 

 

– за рекомендацією Кабінету Міністрів України

 

 

4.4. Зовнішньоекономічні зв’язки

 

 

– експорт

 

 

– імпорт

 

 

 

 

5.1. Проблеми

 

 

5.2. Перспективи

 

 

 

Задача 13

У таблиці наведені дані про зайнятість населення в Україні. Визна­чити за кожний період: чисельність безробітних; рівень фактичного та цик­лічного безробіття і чисельність циклічних безробітних; економічну ціну без­робіття.

Показник

Рік

2000

2004

2008

2010

Все населення України, тис. осіб

49501,0

47138,6

45963,3

45598,2

Чисельність робочої сили, тис. осіб

22830,8

22202,4

22397,4

22051,6

Чисельність зайнятих, тис. осіб

20175,0

20295,7

20972,3

20266,0

Рівень природного безробіття, %

12,5

8,6

6,4

8,1

Після проведення розрахунків отримані результати необхідно проа­налізувати.

Список літературиВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 14 років. Тел.: 050-102-29-21, natvik78@yandex.ru

...