Розділ робіт: Соціологія

Вирішення соціальних проблем молоді в умовах сучасного соціуму

Тип роботи: Array
Об'єм: 75 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1

Теоретико-методологічні питання вивчення соціальних проблем молоді в умовах сучасного соціуму

1.1. Аналіз джерел за проблемою дослідження соціальних проблем молоді

1.2.  Пcихологiчнi оcобливоcтi юнацького вiку

1.3. Загальна характеристика соціальних проблем сучасної молоді

РОЗДІЛ 2

Соціологічне  дослідження соціальних проблем молоді в умовах сучасного соціуму

2.1. Методичні заходи, хід та процедура констатувального експерименту

2.2. Психологічний та статистичний аналіз  результатів констатувального експерименту

2.3. Напрямки соціальної роботи у вирішенні основних соціальних проблем сучасної молоді

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ
Технології соціально-педагогічної роботи з сім’єю

Тип роботи: Array
Об'єм: 32 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ сучасних СІМЕЙ

1.1. Сутнісна характеристика сім’ї, особливості її функціонування та розвитку

1.2. Проблеми та труднощі сучасних сімей

1.3. Особливості виховання та соціалізації дітей з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах

РОЗДІЛ 2. Характеристика технологій соціально-педагогічної роботи з сім'єю

2.1. Організація соціально-педагогічної діяльності з сучасною сім’єю

2.2. Напрямки роботи соціального працівника з сім’ями

2.3. Програма профілактичної роботи з сім’ями  як ресурс формування соціальної стійкості сім’ї

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Технології сімейно-орієнтованої соціальної роботи

Тип роботи: Array
Об'єм: 48 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

ВСТУП

Розділ 1. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ СІМЕЙ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

1.1. Сутнісна характеристика сім’ї як соціального інституту

1.2. Сутність загальних соціальних проблем сучасної сім’ї

1.3. Психолого-педагогічні основи соціальної роботи з сім’єю

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ Особливості роботи соціального педагога з різними типами сімей

2.1. Технології соціально-педагогічної роботи з сім’єю

2.2. Види і форми соціальної допомоги сім’ї

2.3. Програма профілактичної соціальної роботи з сім’ями

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛВисновок:
Підводячи підсумки проведеного дослідження зазначимо, що сім’я є тим первинним суспільним осередком, який має особливе значення в житті кожної людини, забезпечує її захист і соціалізацію, формує моральні основи, емоційний світ дитини, громадську свідомість та самосвідомість. Цілий ряд досліджень вказує на те, що сім’я як соціальний інститут сьогодні перебуває у стані гострої кризи. Особливих негараздів і труднощів зазнають сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. Потрібно зазначити, ...

Проведення соціальної роботи з дітьми – вимушеними переселенцями

Тип роботи: Array
Об'єм: 43 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ – ВИМУШЕНИМИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМИ

1.1 Діти вимушені переселенці як об’єкт соціальної роботи

1.2. Характеристика основних напрямків соціальної роботи з соціальної адаптації дітей – вимушених переселенців

РОЗДІЛ 2

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ВИМУШЕНИМИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМИ

2.1. Основні етапи соціальної роботи з дітьми – вимушеними переселенцями

2.2. Програма соціальної адаптації дітей вимушено переміщених осіб

ВИСНОВКИ

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРАВисновок:
Підводячи підсумки курсової роботи зазначимо, що у процесі дослідження було виявлено, що серед внутрішньо переміщених осіб значна частина – це діти, які є особливо вразливі і потребують соціально-педагогічної підтримки в адаптації до нових умов поселення, налагодження нових товариських контактів. Спосіб адаптації залежить від індивідуальних особливостей, здібностей, виховання і можливостей людини. Неможливість адаптуватися, незнання норм поведінки призводить до того, що дитина дитина не буде при...

Соціально-психологічний супровід дітей з неповних сімей в закладах освіти

Тип роботи: Array
Об'єм: 115 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи вивчення соціально-психологічного стану дітей з неповних сімей

1.1  Проблематика дитинства з неповних сімей в закладах освіти

1.2. Особливості соціально-педагогічного супроводу дітей з неповних сімей в зарубіжній та вітчизняній науковій літературі

1.3 Діагностика стану соціально-педагогічного супроводу  дітей з неповних сімей в закладах освіти

ВИСНОВКИ ДО 1-ГО РОЗДІЛУ

РОЗДІЛ 2 Емпіричне дослідження соціально-педагогічного супроводу дітей в неповній сім’ї

2.1 Обґрунтування, розробка програми соціально-педагогічного супроводу дітей з неповних сімей в закладах освіти

2.2 Експериментальне впровадження програми соціально-педагогічного супроводу дітей з неповних сімей в закладах освіти

2.3 Аналіз результативності програми соціально-психологічного супроводу дитинства з неповних сімей в закладах освіти

ВИСНОВКИ ДО 2-ГО РОЗДІЛУ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Додатки

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 8
Неповна сім’я як об’єкт соціально-педагогічної підтримки

Тип роботи: Array
Об'єм: 40 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ  РОБОТИ З НЕПОВНОЮ СІМ’ЄЮ

1.1. Проблема  соціально-педагогічної роботи  з неповними сім’ями в сучасній педагогічній теорії і практиці

1.2. Особливості організації соціально-педагогічної підтримки неповних сімей на сучасному етапі

РОЗДІЛ II. ОБГРУНТУВАННЯ, РОЗРОБКА ФОРМ ТА МЕТОДІВ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З НЕПОВНОЮ СІМ’ЄЮ

2.1. Дослідження проблем неповних сімей

2.2. Впровадження форм та методів соціально-педагогічної роботи з неповною сім’єю

ВИСНОВКИ

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИ
Особливості соціального патронажу сімей з дітьми з особливими потребами

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1

Теоретичні основи організації соціального патронажу сімей з дітьми з особливими потребами

1.1 Діти з обмеженими можливостями здоров’я як об’єкт соціальної роботи

1.2 Поняття та види соціального патронажу сімей з дітьми з особливими потребами

1.3. Напрямки, засоби і принципи організації соціального патронажу сімей з дітьми з особливими потребами

Розділ 2

Методологічні аспекти організації соціального патронажу сімей з дітьми з особливими потребами

2.1  Форми та методи комплексної соціально-психологічної підтримки сімей, які виховують дитину з особливими потребами

2.2 Технологія організації соціального патронажу сімей з дітьми з особливими потребами

2.2 Реалізація міні-тренінгу психолого-педагогічної допомоги батькам дітей з обмеженнями життєдіяльності

Висновок

Список літератури