Розділ робіт: Стандартизація, сертифікація та управління якістю

Стратегія підприємства щодо управління якістю в сучасних умовах господарювання

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 37 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти управління якістю в  сучасних умовах господарювання

1.1. Якість  продукції: поняття та значення у діяльності підприємства

1.2. Інформаційна база, показники та методи оцінки якості продукції

1.3. Система управління якістю продукції на підприємстві як складник ефективної його діяльності

Розділ ІІ. Оцінка ефективності управління якістю на ТОВ «Укрметіз»

1.1. Організаційно-правова характеристика ТОВ «Укрметіз»

2.2. Характеристика  системи управління якістю  на ТОВ «Укрметіз»

2.3. Аналіз системи управління якістю на  ТОВ «Укрметіз»

Розділ ІІІ. Рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування системи управління якістю на ТОВ «Укрметіз»

3.1. Розробка пропозицій з удосконалення якості продукції ТОВ «Укрметіз»

3.2. Застосування міжнародних стандартів ISO серії 9000 на ТОВ «Укрметіз»

Висновок

Список використаної літературиВисновок:

Забезпечення та підвищення якості продукції є актуальним на будь- якому підприємстві, оскільки прибуток залежить від процесу реалізації продукції, яка у свою чергу повинна відповідати стандартам якості. Важливу роль відіграє економічний аспект, який полягає у підвищенні якості, і, як наслідок, покращанні економічного стану підприємства, зміцненні його репутації, можливості зменшувати витрати та підвищувати доходи. Питанням підвищення чи зниження витрат, зняття продукції з виробництва або її м...

Управління якістю продукції на підприємстві ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 51 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретичні основи управління якістю продукції

1.1. Поняття якості

1.2. Основні етапи розвитку систем управління якістю

1.3 Стандартизація та сертифікація якості продукції

Розділ ІІ. Аналіз стану управління якістю на ПАТ  «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»

2.1. Загальна характеристика підприємства

2.2. Аналіз фінансового стану ПАТ  «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»

2.3. Показники якості продукції та методи їх оцінки

2.4. Аналіз якості виробленої продукції на ПАТ  «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»

Розділ ІІІ. Шляхи удосконалення управління якістю продукції ПАТ  «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»

3.1 Ефективність і шляхи підвищення якості

3.2 Підвищення якості за допомогою нововведень

Висновки

Список використаних джерел

ДодаткиВисновок:

Забезпечення та підвищення якості продукції є актуальним на будь- якому підприємстві, оскільки прибуток залежить від процесу реалізації продукції, яка у свою чергу повинна відповідати стандартам якості. Важливу роль відіграє економічний аспект, який полягає у підвищенні якості, і, як наслідок, покращанні економічного стану підприємства, зміцненні його репутації, можливості зменшувати витрати та підвищувати доходи. Питанням підвищення чи зниження витрат, зняття продукції з виробництва або її м...

Управління якістю на вітчизняних підприємствах

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 15 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Місія підприємства

Перелік продукції

Відповідність системи управління якістю стандарту ISO 9001:2000 та іншим міжнародним та галузевим стандартам

Фактична реалізація 8 принципів менеджменту якості

Наявність та місце в організаційній структурі управління (ОСУ) служби якості

Застосування методів та інструментів управління якістю

Висновки та пропозиції

Додатки
Менеджмет якості, контрольна ХНУ

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 16 стор.
Вартiсть: 55 грн.


Змiст:

I. Теоретична частина

14. Співвідношення меж поняттями «забезпечення якості» і «управління якістю»

II. Практична частина

3. Практичне завдання: описати приклад створення системи якості на конкретному підприємстві (вітчизняному чи закордонному).

4. Практичне завдання: описати приклад застосування міжнародних стандартів ISO серії 9000 на промислових підприємствах.

ЛітератураВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21, 093-826-45-66, 096-943-16-46,  natvik78@yandex.ru

...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з курсу: «Стандартизацiя i сертифiкацiя продукцiї та послуг» варіант 13

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 12 стор.
Вартiсть: 25 грн.


Змiст:

13. Процедура державного контролю за випробувальними лабораторіями

33. Комплексні та інтегральні показники якості

53. Порядок проведення сертифікації продукції

Список використаної літератури
КОНТРОЛЬНА РОБОТА з курсу: «Менеджмент якості» Варіант 27 (ХНУ)

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 21 стор.
Вартiсть: 60 грн.


Змiст:

27. Склад, зміст і характеристика функції «Прийняття рішень керівництвом підприємства»

36. Призначення та склад стандартів ISO 9000

II. Практична частина

3. Практичне завдання: описати приклад створення системи якості на конкретному підприємстві (вітчизняному чи закордонному)

4. Практичне завдання: описати приклад застосування міжнародних стандартів ISO серії 9000 на промислових підприємствах

ЛітератураВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21, 093-826-45-66, 096-943-16-46 natvik78@yandex.ru

Оцінка якості продукції на прикладі ТОВ «Селвіст»

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 37 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти оцінки якості продукції в сучасних умовах господарювання

1.1. Якість  продукції: поняття та значення у діяльності підприємства

1.2. Інформаційна база, показники та методи оцінки якості продукції

1.3. Система управління якістю продукції на підприємстві як складник ефективної його діяльності

Розділ ІІ. Оцінка ефективності управління якістю на ТОВ «Селвіст»

1.1. Організаційно-правова характеристика ТОВ «Селвіст»

2.2. Характеристика я системи управління якістю  на ТОВ «Селвіст»

2.3. Аналіз якості продукції ТОВ «Селвіст»

Розділ ІІІ. Рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування системи управління якістю на ТОВ «Селвіст»

3.1. Розробка пропозицій з удосконалення якості продукції ТОВ «Селвіст»

3.2. Застосування міжнародних стандартів ISO серії 9000 на ТОВ «Селвіст»

Висновок

Список використаної літературиВисновок:

Забезпечення та підвищення якості продукції є актуальним на будь- якому підприємстві, оскільки прибуток залежить від процесу реалізації продукції, яка у свою чергу повинна відповідати стандартам якості. Важливу роль відіграє економічний аспект, який полягає у підвищенні якості, і, як наслідок, покращанні економічного стану підприємства, зміцненні його репутації, можливості зменшувати витрати та підвищувати доходи. Питанням підвищення чи зниження витрат, зняття продукції з виробництва або її м...