перейти на сайт>>

Використання художнього слова у системі корекційної роботи з дітьми дошкільного віку

Тип роботи: Курсовая
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1

Розвиток мовлення у дітей дошкільного віку з ООП

1.1. Розвиток мовлення у дітей з порушеннями

1.2 Корекційна робота з дітьми дошкільного віку

Розділ 2

Практична робота щодо розвитку дитини з ООП

2.1. Ігрова діяльність дітей дошкільного віку

2.2. Казкотерапія як засіб корекційної роботи

Висновок

Список використаної літератури
Сучасні системи та форми стимулювання праці

Тип роботи: Курсовая
Об'єм: 40 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТА УСТАНОВАХ

1.1. Сутність та значення стимулювання праці на підприємстві

1.2. Теоретичні підходи до стимулювання праці

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НА ТОВ «ІТАК»

2.1 Загальна характеристика підприємства та аналіз його техніко-економічних показників

2.2. Характеристика стимулювання праці на ТОВ «Ітак»

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБЛЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ЗАХОДІВ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НА ТОВ «ІТАК»

3.1. Шляхи вдосконалення матеріального стимулювання праці на ТОВ «Ітак»

3.2. Визначення  матеріальних стимулів для працівників  ТОВ «Ітак» з урахуванням показників результативності

ВИСНОВОКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ
Формування особистості молодшого школяра у процесі фізичного виховання

Тип роботи: Курсовая
Об'єм: 22 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти формування особистості молодшого школяра у процесі фізичного виховання

1.1. Особливості формування особистості дитини у молодшому шкільному віці

1.2. Роль фізичного виховання у формуванні особистості молодшого школяра

Розділ 2. Методичні аспекти формування особистості молодшого школяра у процесі фізичного виховання

2.1. Педагогічні умови формування особистості в процесі занять фізичною культурою

2.2. Методичні особливості проведення уроків фізичної культури з метою формування особистості молодших школярів

Висновки

Список використаних джерел
Комплексний аналіз фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі підприємства ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»

Тип роботи: Курсовая
Об'єм: 55 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФРД ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Економічна сутність ФРД підприємства та фактори, що їх визначають

1.2 Механізм формування ФРД підприємства

1.3 Методичні підходи до аналізу ФД  підприємства

Висновки розділу І

РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ ФРД ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»

2.1 Аналіз динаміки обсягу та складу доходів і витрат на ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»

2.2 Аналіз прибутку ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» та факторів його формування

2.3 Оцінка рівня рентабельності та ділової активності на ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»

Висновки  до розділу ІІ

РОЗДІЛ III. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ ФОРМУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ФРД ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»

3.1. Політика формування та використання прибутку ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»

3.2. Напрями підвищення ефективності діяльності  ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»

3.3. Планування ФРД ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» на 2022-2023 роки

Висновки до розділу ІІІ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Управління закупівельною логістикою на підприємстві

Тип роботи: Курсовая
Об'єм: 45 стор.
Вартiсть: 250 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЕЛЬНОЮ ЛОГІСТИКОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

1.1. Поняття та економічна сутність закупівельної логістики

1.2. Особливості управління закупівельною логістикою на сучасному підприємстві

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЕЛЬНОЮ ЛОГІСТИКОЮ НА АТ «ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

2.1. Організаційно-економічна характеристика АТ «Перший київський машинобудівний завод»

2.2. Аналіз стану управління закупівельною логістикою на АТ «Перший київський машинобудівний завод»

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЕЛЬНОЮ ЛОГІСТИКОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

3.1. Пропозиції щодо удосконалення управління закупівельною логістикою на АТ «Перший київський машинобудівний завод»

3.2. Побудова ефективної системи взаємодії з постачальниками на АТ «Перший київський машинобудівний завод»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Додаток А

Додаток Б

Додаток В
Персонал, як елемент продуктивних сил підприємства і джерело його розвитку

Тип роботи: Курсовая
Об'єм: 70 стор.
Вартiсть: 250 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

1.1. Поняття економічної категорії «персонал»

1.2. Принципи та методи управління персоналом підприємства

1.3. Система управління персоналу підприємства

РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ В ДЕПАРТАМЕНТІ ОСВІТИ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

2.1. Організаційно-економічна характеристика Департаменту освіти Житомирської міської ради

2.2. Особливості управління персоналом в Департаменті освіти Житомирської міської ради

2.3 Аналіз показників ефективності управління персоналом в Департаменті освіти Житомирської міської ради

РОЗДІЛ 3

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ В ДЕПАРТАМЕНТІ ОСВІТИ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

3.1 Пропозицій щодо покращення управління персоналом в Департаменті освіти Житомирської міської ради

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ
Управління внутрішнім середовищем підприємства сфери туризму

Тип роботи: Курсовая
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 250 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ ТУРИЗМУ

1.1. Сутність і поняття внутрішнього середовища підприємства

1.2. Характеристика основних складових внутрішнього середовища підприємства туристичної сфери

РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ  «ФЕЄРІЯ»

2.1. Загальна характеристика туристичної фірми  «Феєрія»

2.2. Оцінка внутрішнього середовища туристичної фірми  «Феєрія»

РОЗДІЛ ІІІ. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ  «ФЕЄРІЯ»

3.1. Підходи до покращення внутрішнього середовища туристичної фірми  «Феєрія»

3.2. Впровадження заходів щодо вдосконалення факторів внутрішнього середовища туристичної фірми  «Феєрія»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ