перейти на сайт>>

Розвиток гірськолижного туризму в Україні

Тип роботи: Дипломная
Об'єм: 89 стор.
Вартiсть: 450 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ГІРСЬКОЛИЖНОГО ТУРИЗМУ

1.1. Поняття та особливості гірськолижного туризму як галузі туристичної діяльності

1.2. Фактори та умови розвитку гірськолижного туризму

1.3. Закордонний досвід організації сучасного гірськолижного туризму

РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ГІРСЬКОЛИЖНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

2.1. Аналіз особливостей територіальної організації гірськолижного туризму

2.2. Загальна характеристика центрів гірськолижного туризму в Україні

2.3. Оцінка системи державного регулювання гірськолижних курортів в Україні

РОЗДІЛ ІІІ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ГІРСЬКОЛИЖНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

3.1. Перспективні напрямки розвитку гірськолижного туризму в умовах нестабільності

3.2. Формування концепції розвитку гірськолижного туризму в Україні

3.3. Пропозиції щодо розвитку гірськолижного курорту «Плай»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ
Поняття, види та способи інсценувань

Тип роботи: Курсовая
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 250 грн.


Змiст:
ВСТУП
  1. ІНСЦЕНУВАННЯ ЯК СПОСІБ ПРИХОВУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
1.1. Поняття  та сутність інсценування 1.2. Основні характеристики інсценування як виду злочинної діяльності
  1. ВИДИ ТА СПОСОБИ ІНСЦЕНУВАНЬ
2.1. Характеристика наукових підходів до класифікації способів інсценування 2.2. Характеристика окремих видів інсценувань ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Вдосконалення організаційних і технологічних аспектів готельного підприємства

Тип роботи: Курсовая
Об'єм: 50 стор.
Вартiсть: 250 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

1.1. Підприємство готельного господарства як об’єкт управління

1.2. Характеристика організаційних і технологічних аспектів готельного підприємства

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ MERCURE KYIV CONGRESS

2.1. Організаційна-технологічна характеристика готельною підприємства Mercure Kyiv Congress

2.2. Дослідження особливостей організаційної структури управління готельною підприємства Mercure Kyiv Congress

2.3. Характеристика технології надання послуг в Mercure Kyiv Congress

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ДІЯЛЬНОСТІ MERCURE KYIV CONGRESS

3.1. Напрями вдосконалення управлінської структури і системи управління в Mercure Kyiv Congress

3.2. Пропозиції щодо впровадження інноваційних технологій в процес обслуговування Mercure Kyiv Congress

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ
Формування креативності у дітей старшого дошкільного віку засобами музики

Тип роботи: Дипломная
Об'єм: 90 стор.
Вартiсть: 450 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

1.1. Сутність та поняття «креативність»

1.2. Історичні аспекти формування креативності у дітей старшого дошкільного віку

1.3. Вимоги до формування елементів креативності у дітей старшого віку в умовах закладу дошкільної освіти

Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ 2. МУЗИКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ У ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

2.1. Вплив музики на організм дитини

2.2. Особливості музичного розвитку дітей дошкільного віку на заняттях музики

2.3. Специфіка застосування музики як засобу формування креативності дітей дошкільного віку

Висновки до другого розділу

РОЗДІЛ 3. СИСТЕМА РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ МУЗИКИ

3.1. Дослідження рівня сформованості креативності дітей старшого дошкільного віку у музичній діяльності

3.2. Методика формувальної частини експерименту з формування креативності дітей старшого дошкільного віку у музичній діяльності

3.3. Контрольний етап експерименту

Висновки до третього розділу

ВИСНОВКИ

БІБЛІОГРАФІЯ

ДОДАТКИ
Нестандартні уроки зарубіжної літератури

Тип роботи: Курсовая
Об'єм: 38 стор.
Вартiсть: 250 грн.


Змiст:

ВСТУП

  1. МОЖЛИВОСТІ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ У ВИВЧЕННІ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.1. Нестандартні уроки в теорії та практиці шкільного навчання

1.2. Загальна характеристика нестандартних уроків у процесі вивчення курсу «Зарубіжна література»

  1. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

2.1. Особливості підготовки та проведення нестандартних уроків зарубіжної літератури

2.2. Методичні основи розробки нестандартних уроків зарубіжної літератури

Висновки

Використана література
УРОКИ ФІЗКУЛЬТУРИ У ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Тип роботи: Курсовая
Об'єм: 29 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

ВСТУП

  1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

1.1. Особливості фізичного розвитку і фізичної підготовленості дітей з особливими освітніми потребами

1.2. Роль фізичного виховання у розвитку дітей з особливими освітніми потребами у початковій школі

  1. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ УРОКІВ ФІЗКУЛЬТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

2.1. Спрямованість та зміст уроку фізичної культури для дітей з особливими освітніми потребами у початковій школі

2.2. Методика організації та проведення уроку фізкультури у дітей з особливими освітніми потребами у початковій школі

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Аналіз техніки і методика її розучування в художної гімнастики

Тип роботи: Курсовая
Об'єм: 32 стор.
Вартiсть: 250 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНІКИ І МЕТОДИКА ЇЇ РОЗУЧУВАННЯ В ХУДОЖНОЇ ГІМНАСТИКИ

1.1. Поняття та значення техніки у художній гімнастиці

1.2. Мета та завдання технічної підготовки у художній гімнастиці

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА РОЗУЧУВАННЯ ТЕХНІКИ ВИКОНАННЯ ОКРЕМНИХ ЕЛЕМЕНТІВ В ХУДОЖНІЙ ГІМНАСТИЦІ

2.1. Засоби формування раціональної технік дії з предметами у художній гімнастиці

2.2. Особливості навчання техніки стрибків у художній гімнастиці

2.3. Вдосконалення техніки виконання рівноваг підвищеної складності в художній гімнастиці

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ