перейти на сайт>>

ТЕОРІЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПОЛІТИЧНІ РЕФОРМИ

Тип роботи: Курсовая
Об'єм: 38 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1

Ключові теоретичні концепції теорії справедливості

1.1. Концепція справедливості Дж. Роулза

1.2 Теорія справедливості Р. Ноціка

Розділ 2

Розвиток положень теорії справедливості та особливості її впливу на політичні реформи

2.1. Можливості застосування принципів справедливості в демократичному суспільстві

2.2. Принципи теорії справедливості як один з факторів політичних реформ та сталого розвитку суспільства

Висновки

Список використаних джерелВисновок:
Дана робота виконана без використання російськомовних джерел та має високий рівень унікальності. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp)...

ПРОГРАМА ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ З ДЦП 7-10 РОКІВ

Тип роботи: Дипломная
Об'єм: 84 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ…………………………………….

АНОТАЦІЯ…………………………………………………………………

ВСТУП……………………………………………………………………..

РОЗДІЛ 1 Теоретичні підходи до побудови програм фізичної терапії для дітей з ДЦП 7-10 років………………….……………………………...

1.1 Соціально-медична характеристика дітей 7-10 років з ДЦП………………………………………………………………………….

1.2 Аналіз сучасних засобів фізичної терапії для дітей з ДЦП 7-10 років…….…………………………….……………………………………..

Висновки до першого розділу……………………………………………..

Розділ 2 МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ……………

2.1 Методичний інструментарій дослідження …………………………..

2.2 Організація емпіричного дослідження………………………….……

Висновки до другого розділу…………………………………………......

РОЗДІЛ 3 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ….

3.1 Обґрунтування програми фізичної терапії для дітей з ДЦП 7-10 років…………………………………………………………………….....

3.2 Аналіз результатів дослідження ……………………………………..

3.3 Обговорення результатів дослідження та оцінка ефективності розробленої програми фізичної терапії для дітей з ДЦП 7-10 років……

Висновки до третього розділу…………………………………………….

ВИСНОВКИ………………………………………………………………..

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………

ДОДАТКИ………………………………………………………………….Висновок:
Дана робота виконана без використання російськомовних джерел та має високий рівень унікальності. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp)...

Дослідження впливу занять східними єдиноборствами (на прикладі кунг-фу) на фізичний розвиток хлопчиків молодшого шкільного віку

Тип роботи: Дипломная
Об'єм: 75 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.1. Характеристика особливостей фізичного розвитку хлопчиків молодшого шкільного віку

1.2. Східні єдиноборства: історія та принципи

1.3. Роль кунг-фу в фізичному розвитку хлопчиків молодшого шкільного віку

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Методи дослідження

2.2. Організація дослідження

2.3. Характеристика програми занять з кунг-фу для хлопчиків молодшого шкільного віку

РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

3.1. Експериментальне дослідження фізичного розвитку хлопчиків молодшого шкільного віку

3.2. Динаміка фізичного розвитку хлопчиків молодшого шкільного віку у процесі занять кунг-фу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВисновок:
Дана робота виконана без використання російськомовних джерел та має високий рівень унікальності. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp)...

Національно-патріотичне виховання студентів ЗВО

Тип роботи: Дипломная
Об'єм: 115 стор.
Вартiсть: 400 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗВО

1.1. Сутність та зміст ключових понять дослідження

1.2. Історико-педагогічний контекст національно-патріотичного виховання молоді

1.3. Основні тенденції організації національно-патріотичного виховання студентів ЗВО

Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗВО

2.1. Структура і зміст національно-патріотичного виховання студентів ЗВО

2.2. Форми, методи та засоби національно-патріотичного виховання студентів ЗВО

2.3. Сучасні технології національно-патріотичного виховання студентів ЗВО

Висновки до другого розділу

РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МЕТОДИКИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗВО

3.1. Методика організації і проведення педагогічного експерименту

3.2. Методика реалізації змісту національно-патріотичного виховання студентів ЗВО

3.3. Результати експериментального педагогічного дослідження

Висновки до третього розділу

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Додаток Г.Висновок:
Дана робота виконана без використання російськомовних джерел та має високий рівень унікальності. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp)...

Розвиток естетичного смаку у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва засобами проектної технології

Тип роботи: Дипломная
Об'єм: 93 стор.
Вартiсть: 400 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЕСТЕТИЧНОГО СМАКУ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ЗАСОБАМИ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

1.1. Сутнісні характеристики естетичного смаку

1.2. Психолого-педагогічні особливості формування естетичного смаку у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

1.3. Використання проектної технології як засобу розвитку естетичного смаку у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ РОЗВИТКУ ЕСТЕТИЧНОГО СМАКУ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ЗАСОБАМИ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

2.1. Вивчення рівнів сформованості естетичного смаку молодших школярів

2.2. Реалізація педагогічних умов формування естетичного смаку молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва засобами проектної технології

2.3. Аналіз результатів дослідження

Висновки до другого розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Додаток Б

Додаток В

Додаток Г

Додаток Д

Додаток Ж

Додаток ГВисновок:
Дана робота виконана без використання російськомовних джерел та має високий рівень унікальності. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp)...

Характеристика головних органів ООН

Тип роботи: Курсовая
Об'єм: 36 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

ВСТУП

Розділ 1. ПЕРЕДУМОВИ, ЦІЛІ ТА ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ

1.1. Історія створення ООН як універсальної міжнародної організації

1.2. Ціла та напрямки діяльності ООН на сучасному етапі

1.3. Аналіз міжнародної правосуб’єктності ООН та характеристика її актів з позиції міжнародного права

Розділ 2. СИСТЕМА ГОЛОВНИХ ОРГАНІВ ООН ТА ЇХ ФУНКЦІЇ

2.1. Міжнародний суд як головний судовий орган ООН

2.2. Роль і значення Генеральної Асамблеї і Ради Безпеки ООН

2.3. Функції та повноваження Економічної та Соціальної Ради системі ООН

2.4. Секретаріат як постійно діючий адміністративний орган ООН

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛВисновок:
Дана робота виконана без використання російськомовних джерел та має високий рівень унікальності. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp)...

Суб’єкт кримінального правопорушення: поняття, види, зміст

Тип роботи: Курсовая
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика суб’єкта кримінального правопорушення

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. Ознаки суб’єкта кримінального правопорушення

2.1. Осудність як ознака суб’єкта кримінального правопорушення

2.2 Вiк кримінальної відповідальності

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3. Спеціальний суб’єкт кримінального правопорушення та його ознаки

3.1 Ознаки, що характеризують соціальне і правове становище спеціального суб’єкта

3.2 Фізичні властивості, що характеризують спеціальний суб’єкт

3.3 Взаємовідносини з потерпілим, як ознака спеціального суб’єкта

Висновки до розділу 3

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИВисновок:
Дана робота виконана без використання російськомовних джерел та має високий рівень унікальності. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp)...