перейти на сайт>>

SWOT-аналіз як підстава для визначення стратегічних альтернатив підприємства

ID роботи: 1260
Тип роботи:
Об'єм: 43 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні аспекти проведення SWOT-аналізу
1.1. Поняття, сутність та процес SWOT-аналізу
1.2. Аналіз маркетингових можливостей та загроз
1.3. Аналіз сильних та слабких сторін фірми
2. Проведення SWOT-аналізу та використання його результатів для визначення стратегічних альтернатив підприємства
2.1. Характеристика підприємства
2.2. Місія та цілі діяльності організації. SWOT-аналіз. Вплив змін зовнішнього середовища
2.3. Стратегічне планування на підприємстві. Вивчення стратегічних альтернатив
3. вдосконалення формування стратегії розвитку ТОВ "Синапс-Плюс" На основі проведеного SWOT-аналізу
Висновки та пропозиції
Список використаних джерелВисновок:

Удосконалювання стратегічного управління підприємством як складною соціально-економічною системою є одним із ключових шляхів стабілізації української економіки в цілому. У зв'язку з цим стратегічне управління підприємством було і залишається насущною проблемою розвитку економіки країни. В даний час з'явилося безліч робіт, присвячених стратегічному управлінню підприємством, у яких була успішно пророблена безліч проблем, що стосуються різних аспектів життєдіяльності підприємства. Проте, ряд питань стратегічного управління підприємством залишається відкритим.
Економічна система ринкового господарства базується на автономії господарюючих суб’єктів, механізмі ринку і конкуренції.
Цільовою функцією діяльності підприємства на ринку є отримання прибутку. Розмір цільового прибутку залежить від стадії життєвого циклу підприємства і обраної стратегії його діяльності на споживчому ринку.
Стратегія уявляє собою генеральну програму діяльності підприємства, в основі якої лежить визначення основних довгострокових цілей і задач, направлень діяльності, визначення необхідних ресурсів для досягнення поставлених цілей ті їх використання. Відмінним рисами стратегічного планування є розробка альтернативних варіантів підприємства і оцінка економічних наслідків реалізації кожного з них [14,49].
Необхідність забезпечення умов для досягнення цілей функцій діяльності підприємства викликає необхідність зміни пріоритетів при розробці та обґрунтуванні економічної стратегії розвитку підприємства, що в свою чергу обумовлює зміну технології обґрунтування прогнозуємих показників його фінансово-господарської діяльності від прибутку до об’єму діяльності підприємства (товарообігу) і його асортиментної структури. Це відповідає вимогам маркетингового підходу до проблеми регулювання роздрібного товарообігу і дозволяє розробити конкретну стратегію, яка базується на оцінці реальної ситуації на ринку, ресурсних можливостей торгового підприємства. Першочергову увагу при цьому повинно бути приділено збалансуванню товарних ресурсів, роздрібного товарообігу і попиту населення, з одного боку, роздрібного товарообігу і прибутку – з другого.
Проведене в курсовій роботі дослідження дозволяє зробити такі висновки.
В сучасних умовах споживчий ринок як ніколи насичений продукцією, аналогічною тій, що виробляє та реалізує підприємство. Купівельна спроможність населення дуже низька, тому конкуренція серед продавців з кожним днем стає більш високою. В цих умовах необхідно забезпечити виживання підприємства на ринку шляхом розширення масштабів його діяльності.
Оцінка виробництва, просування та збуту продукції по ТОВ „Синапс-Плюс” за 2005-2007 рр., що проведена в даному дослідженні, дає інформацію про сучасний стан підприємства, його розвиток і можливості подальшого удосконалення діяльності.
З метою стабілізації свого положення на ринку підприємство передбачало на 2008 рік збільшити виробничі потужності для відповідного збільшення обсягу виробництва основних видів продукції. Вихід з існуючого становища вбачається у збільшенні обсягу виробництва, враховуючи, що для цього не треба значних капітальних вкладень, так як виробничі потужності підприємства використовуються в межах 30 %. Крім того, відбулись значні зміни в асортиментній політиці підприємства в бік розширення асортименту і впровадження у виробництво нових видів продукції.
Особливістю роботи ТОВ „Синапс-Плюс” на сучасному етапі є те, що підприємству неоднаково, за якою ціною продавати свою продукцію. Це виникає тому, що за умови економічного спаду ціна товару є одним з найсуттєвіших мотивів до здійснення купівлі. Тому рівень ціни є предметом розробки цінової політики підприємства, маркетингової служби, економічного відділу та інших. Як відзначалось вище, оскільки підприємство орієнтується на “середнього” покупця, то вважає за доцільне встановити прийнятий для нього рівень цін. Як показано маркетингове дослідження, рівень цін на продукцію ТОВ „Синапс-Плюс” дещо нижче за ціни інших підприємств. Тому продукція є конкурентноздатною, реалізується швидше і дозволяє вкласти вивільнені кошти в наступний виробничо-торгівельний процес.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: