перейти на сайт>>

Актуальні проблеми медіа-етики

ID роботи: 3110
Тип роботи:
Об'єм: 27 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретико-методологічні проблеми етики засобів масової інформації
1.1. Поняття медіа-етики
1.2. Принципи та норми професійної поведінки
2. Етика ЗМІ як фактор культури в суспільно-політтичних процесах
2.1. Значення етики в сучасному медіа-просторі
2.2. Проблема саморегулювання ЗМІ
3. Впровадження етичних стандартів в українських ЗМІ
Висновки
Список використаних джерелВисновок:

Сучасна українська журналістика функціонує в суспільстві, що переживає перехідний період, який мало чим відрізняється від аналогічних періодів в історії багатьох сучасних країн. Ця ситуація характеризується переходом з однієї політичної системи в іншу, яка передбачає демократичний розвиток, плюралізм думок, наявність суспільно-правових засобів інформації.
У демократичній державі люди мають право висловлювати свої погляди, переконання. Але відстоювати Ії можна, не створюючи словесних бійок, не вдаючись до мітингових мотивів, а інтелігентним способом спів розмови. І, безперечно, кожний виступ журналіста, хоч які б ідеї він сповідував, має бути спрямований не на роз’єднання, а на згуртування людей. Система глобального спілкування, незважаючи на різні платформи і напрями, має виражати засади загальнолюдських вартостей, політичного плюралізму, сприяти розкриттю творчого потенціалу громадянського суспільства.
Журналістика має формувати громадську думку конкретними фактами, об'єктивною й чесною інформацією, з яких читач, слухач чи глядач зможе краще побачити й оцінити дійсність 13, с.64.
Зрозуміти різні складові глобальної етики особливо важливо сьогодні, коли спостерігається бурхливий розвиток інформаційних технологій. І враховуючи це, розробляються міжнародні етичні принципи, як мас-медіа і журналістів, так і така нова сфера діяльності, як етика інформаційних магістралей. Якщо простежити історію та тенденції формування етичних засад і принципів засобів масової комунікації у світі, можна побачити, що ці засади розвивалися на регіональному та національному рівнях. Питання про розробку міжнародного кодексу професійної етики досі залишається спірним, хоча, на думку прибічників такого кодексу, його існування являє собою один з найважливіших факторів встановлення нового міжнародного порядку в галузі інформації та комунікації.
Робота Ради з питань преси в Україні показала свою неефективність, а відтак - малу популярність серед українських журналістів. На основі здійсненого дослідження запропоновані рекомендації щодо поліпшення роботи Комісії журналістської етики, а також механізми саморегулювання ЗМІ, що набуло особливої актуальності перед виборами, а також під час виборів Президента України восени 2004 року. Українські здобутки у сфері етики ЗМІ досить незначні, хоча тривалий час існує Спілка журналістів України, і навіть прийнято український кодекс професійної етики журналіста. Однак на заваді втілення його і низькі професійні стандарти; відсутність загального визнання його основних принципів, тобто готовності дотримуватися їх; відсутність дієвих фахових об’єднань журналістів; відсутність навіть суспільного розуміння ролі мас-медіа в суспільстві.
На часті порушення етичних принципів деякими виданнями та окремими журналістами, особливо під час парламентських та президентських виборів впливає ціла низка чинників, як моральних, так і матеріальних, і світоглядних, і професійних. Тим часом етика ЗМІ є одним з вагомих чинників політичної культури суспільства, а для українського на нинішньому етапі розбудови вона відіграє одну з домінатних ролей.
Українські журналісти значною мірою не готові до виконання своїх професійних обов’язків у спосіб, який відповідав би європейським етичним стандартам; відтак ціла низка ключових для суспільства тем висвітлюються у спосіб, що не витримує критики.
Етичний кодекс журналіста залишився напівзабутим терміном пострадянських журналістських структур на зразок спілок журналістів; етичні стандарти значної кількості інформаційних служб виглядають як мінімум контрастно порівняно з європейськими. Крім того, інтереси медіа-індустрії України поки що не стали важливими настільки, щоб спричинитись до створення професійних об’єднань журналістів 5, с.82.
З метою вирішення проблем сучасної медіа-етики можна рекомендувати впровадження наступних заходів:
1. Самоорганізацію медіа з метою визначення “правил гри” – формування дієвого етичного кодексу журналіста, приведення стандартів роботи журналіста у відповідність до європейських; відстоювання інтересів медіа-індустрії загалом і конкретно в національному контексті.
2. Практичне адаптування позитивного зарубіжного досвіду застосування етичних принципів у засобах масової інформації до українських реалій.
3. Парадигмальне переосмислення ролі вітчизняних ЗМІ відповідно до основних принципів етичного Кодексу журналістів.
Співпраця українських журналістів з міжнародними ЗМІ (зокрема, з тими, що мають українські служби) та неурядовими організаціями, які працюють у сфері мас-медіа у форматі етичного Кодексу.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: