перейти на сайт>>

Аналіз короткострокових кредитів банку

ID роботи: 5372
Тип роботи:
Об'єм: 49 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Вступ

1. Теоретичні основи аналізу короткострокових кредитів банка

1.1 Економічна сутність кредитів, функції і принципи кредитування

1.2 Нормативно-правова база аналізу укладання та виконання кредитних договорів

1.3 Методи та прийоми аналізу короткострокових кредитів банка

1.4. Кредитний ризик та порядок формування резервів

2. Аналіз короткострокових кредитів в ПАТ «Приватанк»

2.1 Загальний аналіз кредитного портфеля

2.2 Аналіз руху короткострокових кредитів

2.3 Аналіз доходності кредитних операцій

2.4 Аналіз короткострокових кредитів з позиції ризику

3. Проблеми і перспективи короткострокового кредитування банків України

Висновки

Список використаної літератури

ДодаткиВисновок:

Отже, виходячи з вищенаведеного, варто зазначити, що кредит відіграє неабияку роль в розвитку економіки України загалом та окремих її секторів, адже обсяги кредитування тісно пов’язані з такими макроекономічними показниками як: динаміка грошової маси у річному обчисленні, заощаджувальна активність усіх суб’єктів економіки, а відповідно і їх фінансовий стан, та інші взаємопов’язані показники. Тому, з метою пришвидшення виходу з кризового стану банківського сектору та розвитку економіки України, слід звернути увагу на підвищення довіри усіх суб’єктів економічних відносин  до банківських установ, національної валюти, що сприятиме пожвавленню діяльності фінансових установ у сфері кредитування, а відповідно і розвитку національної економіки.

Оскільки саме кредит та сфера кредитних відносин відіграють важливу роль в розвитку економіки України, то це питання потребує і подальших досліджень зокрема, за такими напрямами: методи підвищення довіри суб’єктів економічних відносин до національної банківської системи та стимулювання їх до активної співпраці з фінансовими установами, розроблення форм та умов кредитування, які сприятимуть розвитку кредитних відносин та збільшенню обсягів кредитування.

В аналітичному розділі курсової роботи був проведений аналіз кредитних операцій Луганського відділення ПАТ «Приватбанк» з позиції їх структури і ефективності.

Структурно-динамічний аналіз кредитних операцій виявив превалювання у складі кредитного портфеля банку кредитів фізичним особам вони складали близько 60 % від загальної величини кредитних операцій. Таким чином, з вищевикладених даних виходить зробити висновок про те, що програми кредитування фізичних осіб в нашій країні на прикладі Приватбанку завойовують все велику популярність у населення.

В ході аналізу основних показників ефективності кредитних операцій  ПАТ «Приватбанк» виникла подвійна ситуація: з одного боку прибутковість кредитних операцій банку має негативну тенденцію унаслідок вимушеного зниження ставок за кредитами; з другого ж боку показники рентабельності і прибутковості мають позитивну динаміку унаслідок більш слабкого зростання процентних витрат порівняно з процентними доходами.  У зв'язку з цим необхідно шукати шляху підвищення доходів по кредитних операціях.

У рекомендаційному розділі курсової роботи наголошено, що для досягнення максимальної ефективності кредитних операцій банку для зниження кредитних ризиків необхідно більш ретельно враховувати такі чинники, як концентрація кредитів, моніторинг, терміни кредитування і т.д. Також важливим моментом є маніпулювання процентними ставками і комісіями. Як було з'ясовано, при зниженні ставки за гривневим кредитом з 18 % до 16 % річних і збільшенні щомісячної комісії з 0,25 % до 0,5 %, з кожною 1000 гривень кредитних ресурсів банк матиме додатковий дохід у розмірі 10 грн, а прибутковість кредитних операцій збільшиться відповідно на 1 %. 


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: