перейти на сайт>>

Аналіз ритмічності виробництва та ритмічності випуску продукції на підприємстві на прикладі ВАТ «Вагер»

ID роботи: 6610
Тип роботи:
Об'єм: 36 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1.Теоретичні основи аналізу ритмічності виробництва і випуску продукції

1.1Поняття ритмічності продукції як частини виробничої програми

1.2 Оцінка роботи підприємства за показниками ритмічності

Розділ 2.Аналіз ритмічності виробництва та випуску продукції на прикладі ВАТ «Вагер»

2.1 Аналіз фінансового стану ВАТ «Вагер»

2.2 Аналіз ритмічності виробництва та випуску продукції

2.3 Аналіз прибутку та рентабельності

Висновки

Список використаних джерелВисновок:

Отже, ритмічність підприємства є важливим показником оцінки його діяльності і потребує особливої уваги планово-економічних служб.

Ритмічність – рівномірний випуск продукції відповідно до графіка в обсязі й асортименті, передбаченому планом.

Неритмічність погіршує всі економічні показники: знижується якість продукції; збільшуються обсяг незавершеного виробництва й надпланові залишки готової продукції на складах і, як наслідок, уповільнюється оборотність капіталу; не виконуються поставки за договорами і підприємство платить штрафи за несвоєчасне відвантаження продукції; несвоєчасно надходить виручка; перевитрачається фонд заробітної плати у зв’язку з тим, що на початку місяця робітникам платять за простої, а наприкінці – за понаднормові роботи. Все це приводить до підвищення собівартості продукції, зменшення суми прибутку, погіршенню фінансового стану підприємства.

Перехід до ринкової економіки викликав зміну умов господарювання. Як наслідок, змінилася система показників оцінки діяльності підприємства та методика їх розрахунків. Однак ці зміни не торкнулися показників ритмічності роботи підприємства.

У сучасних умовах господарювання ритмічність реалізації продукції посідає таке ж важливе місце, як і ритмічність виробництва. Оскільки якщо під час виробництва здійснюються витрати, то під час реалізації відбувається формування доходів підприємства. Управління ритмічністю виробництва дозволяє підтримувати запланований рівень витрат, а також виявляти резерви їх зниження. Ритмічність реалізації забезпечує своєчасне і повне надходження операційних доходів у вигляді виручки від реалізації продукції. Операційні доходи є джерелом відшкодування витрат, понесених в процесі виробництва. Тому ритмічне надходження виручки від реалізації продукції зміцнює самоокупність операційної діяльності – один з основних принципів організації підприємства за ринкових умов господарювання. Крім того, операційні доходи є джерелом формування операційного прибутку, відношення якого до витрат, здійснених в процесі виробництва і реалізації продукції, характеризує ступінь ефективності операційної діяльності. Отже, ритмічність реалізації продукції є прямим фактором впливу на ефективність діяльності підприємства. Слід зазначити, що у забезпеченні ритмічності реалізації продукції зацікавлене не тільки підприємство, але й держава. Це пояснюється тим, що виручка від реалізації продукції є джерелом сплати податків, які формують дохідну частину бюджетів.

У 2011 році коефіцієнт ритмічності складає 98,87 %, в результаті підприємство недовипустило продукцію на 120,355 тис. грн., при чому недовипуск продукції мав місце в IV кварталі звітного року (2011 р.). Що стосується випуску продукції в решті трьох кварталу, то тут спостерігається перевиконання плану. Основною причиною перевиконання плану з’явилося підвищення попиту на продукцію, а отже виробничої потужності. Резерв збільшення об’єму товарної продукції за рахунок збільшення ритмічності складає 180,355 тис. грн.

У 2012 році коефіцієнт ритмічності складає 99,96 %, в результаті підприємство недовипустило продукцію на 9,1 тис. грн., при чому недовипуск продукції крейда місце в III кварталі звітного року (2012 р.). Що стосується випуску продукції в решті трьох кварталу, то тут спостерігається перевиконання плану.

Загалом простежується перевиконання плану по підприємству. Основною причиною перевиконання плану з’явилося підвищення попиту на продукцію, а отже виробничої потужності.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: