перейти на сайт>>

Аналіз сучасного стану світового валютного ринку.

ID роботи: 985
Тип роботи:
Об'єм: 59 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні засади функціонування світового валютного ринку
1.1. Сутність світового валютного ринку
1.2. Інструменти та механізми функціонування світового валютного ринку
1.3. Вплив світового валютного ринку на світову економіку
Розділ 2. Аналіз сучасного стану світового валютного ринку
2.1. Аналіз світового валютного ринку
2.2. Особливості розвитку світового валютного ринку
2.3. Розвиток валютного ринку України в умовах глобалізації
Розділ 3. Прогнози та тенденції щодо розвитку світового валютного ринку
3.1. Напрями розвитку валютного ринку України після світової фінансової кризи
3.2. Шляхи розвитку світового валютного ринку в умовах глобалізації
Висновки
Список використаної літературиВисновок:

Враховуючи викладене, можна сформулювати такі визначення, які всебічно характеризуватимуть економічну природу цього складного поняття у широкому та вузькому розумінні. Валютний ринок у широкому розумінні (за своїм економічним змістом) можна розглядати як сукупність економічних відносин, що виникають при здійсненні операцій із відчуження іноземної валюти, а також операцій, пов’язаних із переміщенням валютних капіталів. На нашу думку, таке визначення найбільш чітко й лаконічно розкриває економічну сутність валютного ринку, не обмежує його лише конверсійними операціями і вдало характеризує ті економічні відносини, котрі зумовлюють існування валютного ринку.

У вузькому розумінні (з організаційної точки зору) валютні ринки розглядаємо як сукупність певних інститутів та механізмів, що у своїй взаємодії забезпечують можливість здійснювати валютні операції з урахуванням поточної ринкової ситуації. Тобто, мережа цих інститутів має забезпечити вільний доступ на ринок усіх економічних суб’єктів (коли немає обмежень) і дати їм змогу на конкурентних засадах проводити весь доступний спектр валютних операцій. Слід також зазначити, що в світовому масштабі валютний ринок обслуговує насамперед міжнародний платіжний оборот, пов’язаний із оплатою грошових зобов’язань юридичних та фізичних осіб різних країн. Окрім цього, на валютному ринку узгоджують інтереси інвестори, продавці та покупці валюти і валютних капіталів.

Із організаційно-технічної точки зору валютний ринок охоплює сукупну мережу сучасних засобів зв’язку, що сполучають національні й іноземні банки та брокерські фірми, і становлять основу інфраструктури цього ринку.

Формування валютного ринку в Україні безпосередньо пов’язане з процесами розбудови української держави та реформуванням її економіки.

Забезпечення ефективної позиції економіки України як суверенної держави в системі відносин глобального валютного ринку залишається важливим завданням на найближчу перспективу її розвитку. Це завдання полягає у створенні та забезпеченні умов для принципових змін фінансової системи країни: законодавчому вирішенні проблем розвитку національного фондового ринку, формуванні передумов формування розвинутого ринку деривативів, розробці і реалізації системи практичної підготовки фахівців для виконання операцій з усіма видами фінансових інструментів та адаптації світового досвіду їх використання в умовах функціонування валютного ринку України.

У політиці валютного регулювання і контролю необхідно досягти припинення нелегального вивозу капіталу і витіснення іноземної валюти з внутрішньоекономічного обігу шляхом:

а) введення обмежень на використання валютних рахунків для платежів і розрахунків між резидентами; б)переходу до оподаткування позитивної курсової різниці з коштами підприємств в іноземній валюті;

в) обмеження придбання валюти, крім проведення поточних операцій із іноземними партнерами з оплати імпорту і перерахування прибутку з раніше здійсненими інвестиціями;

г) введення обмежень на вивіз і ввіз іноземної наявної валюти за встановленими нормативами для фізичних осіб, а також дозвільного порядку ввозу наявної іноземної валюти банками і його оподаткування.

Можливим шляхом поширення процесу інтеграції України до світового валютного ринку може стати участь України у регіональних валютних союзах, зокрема у межах СНД. Особливостями інтегрованого ринку капіталів СНД стануть наступні ключові моменти:

– інтегрований ринок СНД не підмінює, а доповнює національні ринки з метою розширення їх можливостей (стимулювання інвестицій, зростання сумарної капіталізації, збільшення складу учасників, впровадження нових фінансових інструментів);

– ринок створюється на вже діючій технологічній базі організованих (біржових) національних ринків, яким властиві інформаційна прозорість, концентрація ліквідності, репрезентативність котирувань, гарантованість розрахунків, надійна система керування ризиками.

Створення цілеспрямованого державного механізму відповідно до вимог національної фінансової безпеки є передумовою інтеграції національного валютного ринку до світового економічного простору.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: