перейти на сайт>>

Апеляційне провадження у цивільних справах

ID роботи: 5873
Тип роботи:
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ

1. Суть та значення апеляційного провадження в цивільному судочинстві

1.1.Передумови виникнення та розвитку апеляційного провадження у цивільному процесі

1.2. Характеристика апеляційного способу оскарження судових рішень

2.Апеляційне провадження за цивільним процесуальним законодавством:  особливості застосування

2.1. Повноваження суду апеляційної інстанції по скасуванню судових рішень в цивільному судочинстві та підстави їх застосування

2.2. Порядок  розгляду справ у суді апеляційної інстанції

3. Практичні проблеми  розгляду цивільних справ в апеляційному порядку

3.1.Проблеми апеляційного перегляду рішень та ухвал суду першої інстанції ухвалених у порядку цивільного судочинства

3.2. Пропозиції щодо удосконалення процесу розгляду цивільних справ в апеляційному порядку

Висновки

Список використаних джерелВисновок:

Сутність апеляції, незалежно від її виду, полягає не у повторенні процесуальних дій, що були вчинені в суді першої інстанції, а в перевірці законності та (або) обґрунтованості судових рішень, що не набрали законної сили. Завданням апеляційного провадження є перевірка законності та обґрунтованості рішення (ухвали) суду першої інстанції на підставі апеляційної скарги, усунення судових помилок у випадку їх виявлення, вчинення превентивних дій щодо їх попередження.

 Апеляційному провадженню притаманні загальні та спеціальні ознаки. Перші притаманні як для повної, так і неповної апеляції. Спеціальні ознаки характеризують різні види апеляції, слугують критерієм їх розмежування. Вони визначаються, по-перше, можливістю подання нових доказів до суду апеляційної інстанції або ж відсутністю такої, по-друге, повноваженнями щодо можливості направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції або ж відсутністю таких.

 Процесуальною формою розгляду апеляційної скарги є судове засідання. Частина судового засідання – його складова, яка виступає сукупністю процесуальних дій суду, осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу, що врегульовані окремою групою цивільних процесуальних норм, вчиняються у чіткій послідовності та спрямовані на вирішення конкретного процесуального завдання судового розгляду. Система процесуальних дій на стадії судового розгляду в апеляційному провадженні дозволяє виділити частини судового засідання: підготовча; розгляд апеляційної скарги; судові дебати; ухвалення та проголошення судового рішення.

 У підготовчій частині засідання суду апеляційної інстанції створюються умови, що забезпечують нормальний перебіг усіх подальших частин судового засідання.

 Зміст розгляду апеляційної скарги як частини засідання суду апеляційної інстанції залежить від виду апеляції та розуміння її сутності. Ураховуючи закріплення у цивільному процесуальному законодавстві України неповної апеляції, суд апеляційної інстанції здійснює перегляд судового рішення на предмет його законності, обґрунтованості шляхом перевірки доказів, наявних в справі, дослідження доказів, що були досліджені судом першої інстанції з порушенням порядку, встановленого ЦПК України, або в дослідженні яких було неправомірно відмовлено, а також дослідження нових доказів, поданих у чітко визначених законом випадках. Суд апеляційної інстанції перевіряє законність судового рішення, з’ясовуючи наявність порушень норм процесуального права, неправильного застосування норм матеріального права. Перевірка обґрунтованості судового рішення провадиться шляхом оцінки доказів судом апеляційної інстанції, яка має певні особливості порівняно з оцінкою, яку здійснює суд першої інстанції.

 Ухвалення рішень, постановлення ухвал та їхнє проголошення судом апеляційної інстанції є результатом усіх процесуальних дій, що були вчинені в підготовчій частині, при розгляді апеляційної скарги, під час дебатів. У судових рішеннях міститься владне волевиявлення апеляційного суду щодо спору, який є предметом судового вирішення, а також щодо законності та обґрунтованості рішення, ухвали суду першої інстанції.

 Задля досягнення мети апеляційного провадження та забезпечення оперативності цивільного процесу доцільним є наділення суду апеляційної інстанції ширшими повноваженнями щодо розгляду апеляційних скарг до судового розгляду.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: