перейти на сайт>>

Аудит виробництва продукції зернових культур

ID роботи: 5551
Тип роботи:
Об'єм: 37 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи та нормативно-правова база регулювання аудиту виробництва продукції зернових культур

1.1. Теоретичні основи аудиту виробництва продукції зернових культур

1.2. Нормативно-правова база аудиту виробництва продукції зернових культур

Розділ 2. Методика аудиту виробництва продукції зернових культур

2.1. Завдання, послідовність аудиту виробництва зернових культур  та його інформаційне забезпечення

2.2. Організація та планування аудиторської діяльності (згідно обраного підприємства)

2.3. Оцінка стану внутрішньогосподарського контролю та додержання облікової політики на підприємстві

Висновки

Список використаної літератури

ДодаткиВисновок:

Узагальнюючи слід відмітити, що аудит виробництва зернових культур  в підприємствах агропромислового виробництва має ряд особливостей, врахувати і використати які в аудиторському процесі можуть фахівці-аудитори, що добре розуміють специфіку рослинницької галузі. Проблемні аспекти аудиту пов’язані також із суперечністю питань, які мають місце в організації і методиці бухгалтерського обліку біологічних активів, низьким рівнем науково-методичного забезпечення аудиту агропромислового виробництва, наявністю в достатній кількості аудиторів, спеціалізованих в аграрній сфері. Таким чином доцільність розробки спеціальних методичних рекомендацій з організації і методики аудиту біологічних активів та подальших наукових досліджень є очевидними.

При проведенні аудиту виробництва зернових культур, ми проводимо одночасно аудит виробництва продукції рослинництва. Перш за все перевіряємо ефективність використання земельних ресурсів, своєчасність та правильність нарахування орендної плати.

Аудиторська перевірка виробництва зернових культур здійснюється відповідно до плану й програми аудиту, у визначені строки після ознайомлення з формою бухгалтерського обліку та встановлення виправлення помилок, вказаних аудитором за попереднього аудиту.

Для досягнення поставленої мети аудит проводиться в кілька етапів, основні з яких включають: по-перше, перевірку документального оформлення документів, звірка даних первинних документів та аналітичних регістрів, математичні підрахунки, з’ясування переліку та склад статей витрат та калькулювання виробничої собівартості продукції, перевірка правильності розподілу підприємством виробничих витрат на прямі, що пов’язані з виробництвом конкретної продукції, загальновиробничі витрати та витрати періоду, повноту і достовірність відображення витрат рослинництва у синтетичному обліку, перевірка правильності відображення в обліку виходу продукції та повноти оприбуткування.

На нашу думку доцільним у веденні обліку як і у даному господарстві, так і у підприємствах України, загалом, є проведення аудиту, а саме внутрішнього. Тому, що аудит витрат це є перевірка обґрунтованості формування і правильності обліку витрат виробництва, від яких у кінцевому підсумку залежить рівень достовірності фінансового результату від реалізації виробленої продукції.

Отже, служба внутрішнього аудиту дасть змогу:

- проводити перевірку виконання наказів, розпоряджень власників та керівництва підприємства;

- перевірка правильності складання та виконання умов договорів;

- перевірка стану бухгалтерського обліку та звітності, їх достовірності і законності, а також доцільності господарських операцій;

- проведення аналізу діяльності підприємства та його підрозділів з метою визначення шляхів підвищення ефективності господарювання;

- розробка проектів експертних висновків та інших матеріалів пов'язаних із створенням нового і реорганізованого діючого підприємства;

- організація підготовки до перевірок податковими та іншими органами зовнішнього контролю;

- проведення наукових досліджень з організації та методології обліку управління та фінансового контролю;

- консультування керівників підрозділів, спеціалістів та працівників підприємства з питань організації, управління, права, аналізу господарської діяльності та ін.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: