перейти на сайт>>

Аудит малоцінних та швидкозношуваних предметів

ID роботи: 6253
Тип роботи:
Об'єм: 65 стор.
Вартiсть: 40 грн.


Змiст:

Вступ

  1. Теоретичні основи та нормативно-правова база регулювання аудиту МШП

1.1.    Теоретичні основи аудиту МШП

1.2.    Нормативно-правова база аудиту МШП

1.3.    Огляд літератури

  1. Методика аудиту МШП

2.1.    Завдання, послідовність аудиту МШП та його інформаційне забезпечення

2.2.    Організація та планування аудиту МШП

2.3.    Оцінка стану внутрішньогосподарського контролю та додержання облікової політики на СТОВ «Воєводське»

  1. Оформлення результатів аудиту МШП

3.1.    Оформлення звіту аудитора

3.2.    Надання аудиторського висновку

Висновки 

Список використаної літератури

ДодаткиВисновок:

У процесі виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг поряд з засобами праці беруть участь предмети праці, які обслуговують виробничі цехи, а їх вартість повністю включається в собівартість готової продукції (робіт, послуг). Ця особливість впливає на організацію обліку предметів праці, які на практиці називають виробничими запасами. Господарські операції, пов'язані з МШП, наступні: придбання у постачальників; внутрішнє переміщення, відпуск у виробництво і на невиробничі потреби; реалізація (вибуття) і інш.

Аудиторська перевірка МШП, як правило, проводиться в складі  виробничих запасів. Її мета складається в підтвердженні достовірності даних по наявності і руху матеріальних цінностей, встановленні правильності оформлення операцій по МШП відповідно до діючих нормативних актів.

Аудит МШП починається з перегляду облікової політики і звертання уваги в ній на ті елементи, які пов'язані з  методом нарахування зносу МШП і методом їх списання на витрати виробництва. І тільки після цього потрібно перевіряти організацію обліку руху МШП: спочатку на складах, потім в бухгалтерії. Важливим етапом перевірки є підтвердження достовірності визначення і відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій по нарахуванню амортизації по МШП. Також приділяється увага обліку таких МШП, як спецодяг, спецвзуття і інше пристосування індивідуального захисту. У ході всієї перевірки ретельному аналізу підлягає первинна документація.

Узагальнюючи вищевикладене можна дійти висновку, що аудит малоцінних та швидкозношуваних предметів вимагає підвищеної уваги до пошуку нових підходів в організації та методиці його проведення. Тому особливу увагу необхідно зосереджувати на застосуванні методів оцінки ризиків, враховуючи всі властиві ризики та аналізуючи чинники зниження ризику як в аудиторській практиці взагалі так і в аудиті МШП зокрема.

 

ПРИ ЗАМОВЛЕННІ ОБОВ'ЯЗКОВО ВКАЗУВАТИ АВТОРА РОБОТИ - ВІКТОРІЯ


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: