перейти на сайт>>

Бухгалтерський облік, оперативний контроль та аналіз використання виробничих запасів

ID роботи: 804
Тип роботи:
Об'єм: 104 стор.
Вартiсть: 400 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти СИСТЕМИ обліку виробничих запасів на ПП „Локомотив-сервіс”
1.1. Визнання і класифікація запасів
1.2. Облік надходження виробничих запасів на підприємство
1.3. Облік вибуття виробничих запасів
1.4. Облік операцій з малоцінними та швидкозношуваними предметами
Розділ 2. Організація оперативного контролю операцій з обліку виробничих запасів на ПП „Локомотив-сервіс”
2.1. Організація оперативного контролю операцій з використання виробничих запасів
2.2. Порядок проведення інвентаризації запасів
2.3. Оперативний контроль операцій з надходження та використання виробничих запасів на ПП „Локомотив-сервіс”
3. АНАЛІЗ використання виробничих запасів на ПП „Локомотив-сервіс”
3.1. Проведення аналізу виробничих запасів на ПП „Локомотив-сервіс”
3.2. Аналіз забезпеченості виробничими запасами підприємства ПП „Локомотив-сервіс”
3.3. Аналіз ефективності використання виробничих запасів
Висновок
Список використаної літератури
ДодаткиВисновок:

У першому розділі розглядалась економічна сутність запасів як об’єкту обліку, аналізу та аудиту. Вивчено оцінку виробничих запасів для цілей обліку та здійснено огляд нормативно-правової бази з обліку виробничих запасів. Вивчено організацію систематичного і аналітичного обліку виробничих запасів, дано характеристику первинних документів їх обліку та руху на підприємстві

Звернено увагу на облік надходжень та вибуття запасів на виробництво та особливості обліку результатів інвентаризації виробничих запасів базового підприємства.

Вивчено організацію обліку виробничих запасів в умовах використання інформаційних технологій на базовому підприємстві, з’ясовано її переваги і недоліки. На їх основі надано пропозиції підприємству щодо вдосконалення організації обліку виробничих запасів.

У другому розділі розглянуті процедури та методи контролю за використанням виробничих запасів.

Було вивчено методичні аспекти проведення оперативного контролю виробничих запасів, для чого:

- було визначено мету, завдання та джерела інформації для проведення оперативного контролю;

- було досліджено методику проведення оперативного контролю виробничих запасів.

При проведенні контролю виробничих запасів встановлена відсутність суттєвих порушень в обліку виробничих запасів.

У третьому розділі визначено завдання та інформаційне забезпечення аналізу виробничих запасів та аналізу ефективного їх використання на підприємстві.

Було проведено аналіз забезпеченості підприємства виробничими запасами в ході якого було встановлено, що:

- розрахункова потреба у виробничих запасах в цілому в 2007 році була завищена на 184,00 тис.грн.;

- виконання програми матеріально-технічного забезпечення покращилась порівняно з 2006 роком і складає 100,7%;

- оцінюючи виконання плану матеріально-технічного забезпечення було виявлено, що постачання відбувалось не ритмічно, оскільки коефіцієнт ритмічності 0,91 (менше 1).

Проведено аналіз ефективності використання виробничих запасів, зокрема проведено аналіз матеріаломісткості та визначено вплив факторів на основі методу ланцюгових підстановок в ході якого встановлено:

1. Найбільший вплив на зміну матеріаломісткості на 0,105, спричинила зміна стриктури продукції;

2. Зміна матеріальних витрат на окремі вироби, що зменшила матеріаломісткість на 0,226;

3. Збільшення цін на виробничі запаси збільшила матеріаломісткість на 0,223 тобто на 23 гривні;

4. Збільшення відпускних цін на продукцію знизила матеріаломісткість на 0,072 тобто на 72 гривні.

Проведено аналіз рівня ефективності використання запасів, з чого встановлено, що в 2006 році були здійснені перевитрати запасів, а в 2007 році була їх економія.

В результаті проведеного дослідження можна зробити наступні пропозиції щодо покращення облікового процесу на базовому підприємстві:

Необхідно покращити графік документообігу з метою вчасного надходження первинних документів до бухгалтерії та складання звітності.

Планово-економічному відділу необхідно оцінити обґрунтованість потреб у запасах, зокрема запасів, які мають велику питому вагу у собівартості продукції. Перегляд норм і встановлення змін дасть можливість підприємству підвищити ефективність виробництва.

Враховуючи те, що постачання запасів відбувалась неритмічно і не могло призводити до простоїв виробництва, необхідно відділу матеріально-технічного постачання по основних видах запасів визначити оптимальний розмір партії та кількість поставок в рік. Визначення оптимального розміру поставок мінімізує витрати на зберігання та придбання запасів, а також дозволяє уникати простоїв у виробництві.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: