перейти на сайт>>

Вдосконалення методів калькулювання продукції на підприємстві

ID роботи: 1046
Тип роботи:
Об'єм: 33 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ
1. Поняття, класифікація та структура витрат підприємства
2. Характеристика методів калькулювання продукції
2.1. Калькулювання собівартості продукції і її значення для інформаційної обліково-аналітичної системи підприємства
2.2. Характеристика методів управління собівартістю
3. Розрахункова частина
3.1. Загальна характеристика підприємства та аналіз його основних техніко-економічних показників
3.2. Калькуляція собівартості продукції
3.3. Аналіз собівартості продукції
4. Заходи щодо оптимізації витрат підприємства
Висновки та рекомендації
ЛітератураВисновок:

Досить детально вивчивши та проаналізувавши діяльність підприємства ПП “Теплодар” можна дійти таких висновків:

У ПП “Теплодар” існує ряд труднощів і проблем, пов'язаних із загальним нестабільним станом у сучасній економіці. Тому удосконалення обліку витрат для підприємства набуває важливого значення. Воно дозволить поліпшити свою виробничо-фінансову діяльність шляхом виявлення резервів підвищення ефективності використання його потужностей і ресурсів для досягнення намічених цілей.

За результатами аналізу основних показників фінансово-господарської діяльності ПП “Теплодар”, слід зазначити, що за останні 3 роки вона не є досить успішною.

Аналізуючи основні показники фінансово-господарської діяльності ПП „Теплодар” за 2006 – 2008 роки можна зробити висновок, що підприємство “Теплодар” працює рентабельно, хоча дуже нестабільно. У 2007 році спостерігалося зниження рівня доходу від реалізації продукції порівняно з попереднім роком у два рази при відносній незмінності собівартості продукції. Це було викликано перш за все, відсутність чистеми планування та контролю витрат на підприємстві.

В результаті цього підприємство отримало дуже низький річний чистий прибуток, який склав лише 12% від аналогічного показника попереднього року.

Проте у 2008 році керівництво ПП „Теплодар” приділяю більше аваги системі планування та нормування витрат виробництва, шукає нові шляхи реалізації продукції, завдяки чому ситуація різко змінюється і збільшується на 77% виручка від реалізації порівняно з 2007 роком при майже незмінній сумі собівартості реалізованих товарів. Як результат рентабельність зростає від 0,08 до 0,24. Помітним є також систематичне збільшення з кожним роком суми інших операційних витрат, на що, на наш погляд потрібно звернути увагу керівництву підприємства. Тому, не зважаючи на різкий спад прибутковості у попередньому році базове підприємство працює успішно і, як бачимо має перспективи до зростання основних показників прибутковості.

Досить позитивним у фінансово-господарській діяльності ПП “Теплодар” є те, що бухгалтерський облік підприємства ведеться за допомогою зручної, доступної та ефективної автоматизованої програми 1С:"Предприятие". Дана система є могутнім інструментом для роботи головного бухгалтера, який дає можливість систематично та оперативно володіти фінансовим станом підприємства та контролювати своїх підлеглих. Одночасно програма є надійним та доступним помічником рядового бухгалтера, вона дає можливість підняти якість обліку на будь-якій ділянці бухгалтерського обліку. Багато уваги на ПП “Теплодар” приділяється ефективному використанню і застосуванню програми, що в основному впливає на зміну інформаційних функцій бухгалтерії: автоматизоване ведення даних, широке використання розподільчої бази даних, автоматизований контроль інформації, організація облікової інформації для контролю і аналізу тощо. Це впливає на особливості організації виробництва і ступінь автоматизації, його розміри і структуру підприємства, спеціалізацію, рівень підготовки і ділової здібності персоналу, функціональні і експлуатаційні можливості технічних засобів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: