перейти на сайт>>

Використання народознавчого змісту курсу «Я і Україна» в реалізації громадянського виховання молодших школярів

ID роботи: 1730
Тип роботи:
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ.1 Національне виховання як психолого-педагогічна проблема
1.1. Національне виховання та його роль у становленні особистості молодшого школяра
1.2. Загальна характеристика курсу „Я і Україна”
Розділ 2. Використання прислів’їв та народних прикмет в національному вихованні дітей
2.1. Реалізація принципів громадянської освіти у курсі „Я і Україна”
2.2 Розробка циклу занять з національного виховання
Висновки
Список використаної літератури
ДодаткиВисновок:

Національна освіта і виховання – одне із актуальних завдань сьогодення і шляхи її вирішення слід шукати негайно. Настав час, коли природа потребує термінової охорони. Людина повинна стати її захисником. Аналіз літератури переконав нас у тому, що проблема національного виховання не є новою в історії людства. Її коріння можна простежити на будь-якому відтинку людської цивілізації. Ця проблема турбує людство уже протягом багатьох віків. Вирішити її намагались педагоги і мислителі різних поколінь. Сама ж національна культура є явищем історичним, плинним і змінним у вирі життя.
Навчальний курс "Я і Україна" має на меті особистісний розвиток школяра, формування в нього почуття патріотизму, належності до Української держави, набуття відповідного громадянського досвіду, ознайомлення школярів з природою та навчання їх гармонійним відносинам з нею. Він сприятиме розвитку в учнів навичок толерантної взаємодії з іншими людьми, набуттю ними елементів знань про навколишній світ і місце людини в ньому, певні способи діяльності, досвід особистісного ставлення до системи цінностей українського суспільства, у тому числі етнічних, загальнонаціональних, загальнолюдських. Курс "Я і Україна" може реалізовуватися варіативно: наскрізним інтегрованим курсом або окремими предметами [15, с.54].
Важливою умовою реалізації вимог Державного стандарту початкової загальної освіти при вивченні курсу "Я і Україна" є створення необхідних методологічних умов, за яких учень пізнаватиме інших людей через усвідомлення власної та інших людей неповторності, а зарубіжний світ - насамперед через пізнання України.
В курсовій роботі ми зробили спробу вияснити суть процесів національної освіти і виховання, показали особливості їх взаємозв’язку і взаємообумовленості. Внаслідок цієї роботи ми прийшли до висновку, що процеси національної освіти і виховання мають свої особливості. Але завдяки тому, що вони займаються розв’язанням однієї і тієї ж мети – формування національної культури людини, ми розглядали їх у взаємозв’язку.
Аналіз першоджерел переконав нас у тому, що національне виховання дітей не повинно проводитись епізодично, воно має бути глибоко продуманим, систематичним, цілеспрямованим. Досягти оптимальних результатів в національному вихованні можна при умові широкого використання в навчально-виховному процесі занять-комплексів, що мають інтегрований зміст, завдань інтегрованого характеру.
В даній роботі подані різні дидактичні завдання, які мають національне спрямування і сприяють активізації пізнавальної діяльності дошкільників..
Узагальнюючи вищенаписане, ми прийшли до висновку про те, що використання скарбів народної мудрості є могутнім фактором виховання у школярів національної культури. Досягнення певних результатів в цьому залежить від майстерності, творчості педагога, національна культура якого повинна служити прикладом для його маленьких вихованців [1, с.33].


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: