перейти на сайт>>

Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві (за новим УПК 2012 р.)

ID роботи: 5571
Тип роботи:
Об'єм: 29 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

1.Поняття та суть негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві

2. Правові засади використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві

3. Порядок використання результатів окремих негласних слідчих (розшукових) дій

Висновки

ЛітератураВисновок:

Згідно з новим КПК України зміна концепції досудового розслідування кримінальних право­порушень передусім полягає у розширенні повноважень його суб'єктів з одночасним поси­ленням процесуальних гарантій дотримання конституційних прав і свобод особи, а також забезпеченням функціонування надійних меха­нізмів захисту та правової допомоги.

Найбільш істотних перетворень у новому кримінальному процесуальному законі зазнала система слідчих дій, що відбулися за рахунок уведення до її складу негласних слідчих (розшукових) дій. За походженням ці дії є оперативно-розшуковими заходами, в основу яких покладено передбачену законодавством, із використанням специфічних методів та засобів, послідовність дій уповноважених суб'єктів, спрямованих на ви­явлення, розкриття та припинення протиправних посягань. Основним функціональним призначен­ням негласних слідчих (розшукових) дій в онов­леній системі кримінального процесу України є забезпечення оптимальних шляхів використання у кримінально-процесуальному провадженні інформації, здобутої із використанням негласних сил та засобів, якими послуговується оперативно-розшукова діяльність.

До системи негласних слідчих (розшукових) дій, закріпленої у главі 21 Кримінального процесу­ального кодексу України, входять аудіо-, відео- контроль особи, зняття інформації з транс­портних телекомунікаційних мереж, зняття інфор­мації з електронних інформаційних систем, накладення арешту на кореспонденцію, її огляд та виїмка, аудіо-, відеоконтроль місця, контроль за вчиненням злочину, виконання спеціального зав­дання з розкриття злочинної діяльності організо­ваної групи чи злочинної організації, негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, негласне обстеження публічно недоступних місць, житла та іншого володіння. У ході досудового розслідування мо­жуть використовуватись несправжні (імітаційні) та ідентифіковані (помічені) засоби. По суті, до несправжніх (імітаційних) засобів можуть належа­ти конспіративні підприємства й організації, а також документи, що зашифровують особу чи відомчу приналежність учасників досудового роз­слідування. До ідентифікованих засобів можуть відноситись ті, які забезпечують провадження арешту кореспонденції, контрольної, оперативної закупки, контрольованого постачання. Відповідно до закону ці засоби можна використовувати під час доказування у кримінальних справах. З метою забезпечення провадження окремих слідчих дій органами досудового розслідування можуть використовуватись також відносини конфіденцій­ного співробітництва.

Новий Кримінальний процесуальний кодекс України в цілому та глави 20 – «Слідчі (розшукові) дії», 21 – «Негласні слідчі (розшукові) дії», які регламентують базовий спосіб збирання доказів звісно не є досконалими та безперечно зміни та доповнення ще будуть вноситися під час правозастосовчої діяльності, однак з його прийняттям певною мірою детальніше врегульовано порядок застосування слідчих дій, й особливо негласних слідчих (розшукових) дій, що створить обставини, завдяки яким кількість випадків зловживання такими діями органами досудового розслідування, зокрема слідчим, оперативним підрозділами значно зменшиться і, в свою чергу, забезпечить дотримання законності при обмеженні конституційних прав людини.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: