перейти на сайт>>

Вплив особливостей національної культури Німеччини на формування світового ринку туристичних послуг

ID роботи: 5847
Тип роботи:
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. теоретичні аспекти функціонування світового ринку туристичних послуг на сучасному етапі

1.1. Поняття та сутність туристичного ринку

1.2. Сутність та ознаки туристичного ринку

Розділ ІІ. Культура Німеччини та її вплив на формування світового ринку туристичних послуг

2.1. Національна культура Німеччини: загальна характеристика

2.2. Фактори впливу національної культури на формування світового ринку туристичних послуг

Висновок

Список використаної літератури

ДодаткиВисновок:

Ринок туристичних послуг можна розглядати як відкриту систему, що по багатьох каналах (виробничо-технологічних, ресурсних, кадрових, інформаційних, фінансових тощо) зв'язана 3 ринками вищих рангів (ринок послуг та світовий ринок) та з господарським комплексом певної території, як з соціально-економічною системою вищого порядку, складовою якого є. Специфіка туристичної послуги обумовлює комплексоутворюючий характер туристичної діяльності та забезпечує мультиплікаційний ефект, який дозволяє визначити зв'язки та міру інтегрованості туризму в національну та світогосподарську системи. Структуроутворюючими одиницями ринку є споживач та виробник туристичної послуги, різноманітні зв'язки та відношення між якими формують, ринкові структури попиту та пропозиції.

Туризм є доволі специфічною сферою економіки, яка, окрім реалізації економічних функцій у підприємництві (отримання прибутку суб’єктами туристичного ринку), покликана вирішувати важливі соціальні, культурні та суспільні завдання. Тому туристична діяльність сприяє:

відновленню зусиль і працездатності людей й відповідно психо- фізіологічних ресурсів суспільства;

збільшенню зайнятості та підвищенню життєвий рівень місцевого населення;

раціональному використанню вільного часу та організації дозвілля населення;

підвищенню культурного рівня населення;

поширенню культурних цінностей.

збагаченню соціально-економічну інфраструктуру, міжрегіональну співпрацю країн, держав та народів.

 

Дослідження  соціально-культурного середовища є життєво необхідним для успішної діяльності туристичного підприємства на цільових зарубіжних ринках. Проте, при проведенні його дослідження необхідно:

- по-перше, вивчати соціально-культурні особливості різних культур, які традиційно склалися в зарубіжній країні;

- по-друге, необхідно комплексно вивчати всі найважливіші складові соціально-культурного середовища (комунікаційні засоби, релігію, освіту, умови та стиль життя населення, соціально-культурні цінності, народні традиції та звичаї), оскільки вони в основному характеризують особливості проживання цільових зарубіжних споживачів, що визначає специфіку маркетингової діяльності туристичних підприємств;

- по-третє, отримані результати дослідження потрібно ґрунтовно аналізувати,щоб якомога краще спрогнозувати їх вплив на проведення маркетингових заходів на цільовому зарубіжному ринку.

Культура Німеччини багата і різноманітна. Вона значною мірою впливає на культуру в світовому масштабі. Німеччина володіє сильними культурними зв'язками.

Найбільший художній внесок Німеччини в культуру зроблено в області театру, літератури й архітектури. Країна  має багатющу колекцію творів мистецтва, що представляють культуру різних епох і країн. Більшість відвідувачів захоплюються величної красою будинків німецької аристократії і пишнотою тутешніх соборів та замків.

В питанні забезпеченості культурними ресурсами Німеччина тримає беззаперечне  лідерство. Дана країна має велику кількість культурних об’єктів, віднесених до списку Світового спадку ЮНЕСКО. Особливого розвитку в Німеччині набув діловий туризм завдяки організації та проведенню заходів різної направленості із залученням великої кількості міжнародного потоку, що в свою чергу призвело до необхідності розвитку індустрії розваг як обов’язкового елементу задоволення дозвільних потреб залученого потоку. Такий підхід забезпечує різнонаправленість культурної пропозиції для міжнародного туристичного потоку та дозволяє приймати участь в перерозподілі світового туристичного потоку.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: