перейти на сайт>>

Вплив ринку праці на процес орієнтації студентів

ID роботи: 4951
Тип роботи:
Об'єм: 34 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Організація, зміст та завдання професійної орієнтації студентів з урахуванням вимог ринку праці

1.1. Поняття та особливості професійної орієнтації студентів

1.2. Вимоги ринку праці до сучасних фахівців

Розділ ІІ. Дослідження особливостей впливу ринку праці на процес орієнтації студентів

2.1. Вплив структурних змін ринку праці на потреби підприємств у кількості та якості робочої сили

2.2. Ринок освітніх послуг і ринок праці: взаємодія і вплив на професійне навчання та профорієнтацію населення України

Розділ ІІІ. Створення ефективного механізму орієнтації студентів з урахуванням сучасних вимог

3.1. Проблеми професійної орієнтації молоді

3.2. Створення умов професійної орієнтації молоді на ринку праці

Висновки

ЛітератураВисновок:

Викладені в курсовій роботі проблеми свідчать про те, що існуючий механізм взаємодії ринку освітніх послуг та ринку праці ще не досить ефективний.  Тому для виходу із ситуації, що склалася, необхідно, насамперед: ужити заходів щодо вдосконалення механізму формування держзамовлення, зорієнтувати його на найважливіші напрями задоволення поточної та перспективної потреби роботодавців і визначити в ньому місце та роль кожної з зацікавлених сторін;

розробити концепцію взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг й об'єднати зусилля Міністерства освіти і науки, Міністерства економіки, Міністерства праці та соціальної полі­тики, галузевих міністерств, роботодавців і навчальних закладів на принципах розробки політики пріоритетів надання роботодавцям можливості ефективніше виконувати свою роль у системі економічних відносин;  запровадити механізм визначення рейтингу навчальних закладів та тендерів на розміщення держзамовлення на підготовку кадрів з урахуванням ефективності працевлаштування випускників як кінцевого результату співпраці з роботодавцями.

Слід створити мережу самостійних структурних підрозділів, які виступатимуть як посередники між системою освіти й роботодавцями та забезпечуватимуть взаємодію ринку праці та ринку освітніх послуг шляхом вивчення їх стану, розроблятимуть короткострокові та довгострокові прогнози щодо можливостей працевлаштування випускників навчальних закладів.

З урахуванням досвіду зарубіжних країн, це мають бути госпрозрахункові установи, діяльність яких спрямована на виконання замовлень держави, системи освіти, роботодавців тощо.

Варто також активізувати участь навчальних закладів у вирішенні проблеми подолання дисбалансу ринку освітніх послуг та ринку праці, забезпеченні економіки країни висококваліфікованою робочою силою. І знову ж таки слід впроваджувати світовий досвід, коли маркетингові служби, що вивчають потреби ринку праці, вимоги роботодавців, стають невід'ємною складовою навчального закладу.

Вважаємо, що одним із напрямів підвищення ефективності ринку освітніх послуг могло б стати введення методу підсумкового фінансування навчальних закладів (як за обсягами прийому учнів чи студентів, так і за обсягами працевлаштування за отриманою кваліфікацією та адаптації випускників на виробництві). Така практика прийнята в Німеччині, де навчальні заклади, які не гарантують реального працевлаштування і закріплення не менше як 70% своїх випускників, не можуть розраховувати на державну фінансову підтримку.

Стримувальним фактором для оперативного реагування навчальних закладів на потреби ринку праці є досить складний і тривалий у часі механізм їх ліцензування. Крім того, ліцензовані обсяги підготовки кадрів у навчальних закладах формуються майже без урахування реальної ситуації на ринку праці, оскільки невирішеним до цього часу залишається питання прогнозування потреби в кадрах та визначення на цій основі обсягів підготовки спеціалістів та кваліфікованих робітників у вищих та професійно-технічних навчальних закладах. Можливість їх виконання пов'язана насамперед з розробкою концепції професійного навчання та визначенням організаційної схеми взаємодії суб'єктів ринку праці та ринку освітніх послуг.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: