перейти на сайт>>

Відмінності функціонування кольорів в українській та американській лінгвокультурах

ID роботи: 5600
Тип роботи:
Об'єм: 31 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Категоризація кольорів та її особливості  в різних культурах

1.1. Дослідження позначень кольору в лінгвістиці

1.2. Національні особливості функціонування одиниці з колірною номінацією носіїв англійської та української мов

Розділ 2. особливості колірної категоризації та номінації колірного простору засобами української та англійської мови

2.1. Функції колоронімів в англійській та українській мовах

2.2. Лінгвокультурологічні особливості англійських та українських слів зі колірною номінацією

2.3. Колороніми у структурі американських фразеологізмів

Висновок

ЛітератураВисновок:

Людина сприймає зовнішній світ у вигляді конкретних зорових образів. Образна модель кон­цепту визначає знання й уявлення, які склалися в національному світосприйнятті. На основі цих знань і уявлень, які притаманні кожному народу, створюється концептуальне поле «кольору».

Лінгвістика кольору як науковий напрям в мовознавчих дослідженнях набуває все більш чітких рамок. В цілому вивчення цього розділу лінгвістики традиційно є частиною семантичних досліджень в мовознавстві, але доволі важко залишатися у межах власне мовознавства, бо велика кількість наукових праць за цією тематикою написано в руслі інших дисциплін: лексикологія, морфологія, синтаксис, словотворення, соціо- та етнолінгвістика, психологія, психолінгвістика, культурологія та ін., але всі вони корегують з лінгвістикою і допомагають розглядати лінгвістичний матеріал крізь призму мовної картини світу. Інтерес щодо позначення кольору зумовлений необхідністю, тому що різні кольори, їхні назви, символічний зміст є для будь-якого народу відображенням барвистості світу.

В англійському лінгвокультурному просторі він вербалізується в епітетах, метафорах, метоніміях, входить до складу порівнянь, прислів’їв та інших фразеологічних одиниць.

«Кольорова» лексика надає мові особливої виразності й емоційно-експресивного забарвлення, образно висловлює почуття та поведінку людини, відображає національно-культурну своєрідність певного народу та відтворює особливості мовної картини світу.

«Колірний» компонент зберігається, якщо в мові перекладу існує фразеологічний еквівалент, повний або частковий із компонентом «кольору». У такому разі активізуються однакові асоціації в носіїв обох мов, і повнота відтворення змістовної та емотивно-оцінної інформації зберігається завдяки спільності образів. У разі, коли один із кольорів замінюється іншим, відбувається часткова втрата етнокультурної інформації оригіналу.

Слід сказати, що вилучення «колірної» лексеми при перекладі спричиняє зміну або втрату візуальних асоціацій. Однак, вдало підібраний український відповідник, хоч і викликає інший образ, не призводить до значних стилістичних втрат. Крім того, такий переклад може привнести нові функціонально-стилістичні відтінки, невластиві оригіналу.

Кольорова лексика в складі фразеологічних одиниць набуває ще більш експресивного та мальов­ничого значення. У фразеологізмах, компонентом яких є назва кольору, семантика цього компонента відрізняється від семантики цієї ж назви кольору у вільному вживанні. Слово, яке позначає колір і входить до складу фразеологізму, частково втрачає свої попередні семантичні характеристики і набуває нового додаткового значення.

Носії англійської та української мов для опису колірних якостей реалій навколишнього світу використовують одиниці з похідною колірною номінацією, які з позиції сучасної англійської та української мови поділяються на дві групи: слова з первинною та вторинною колірною номінацією.

 


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: