перейти на сайт>>

Військово-патріотичне виховання в ПТНЗ

ID роботи: 8910
Тип роботи:
Об'єм: 64 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ І. Теоретичні основи військово-патріотичного виховання у професійно-технічних навчальних закладах

1.1. Патріотичне виховання молоді: історико-педагогічний контекст

1.2. Особливості патріотичного виховання молоді в професійно-технічних навчальних закладів

Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ ІІ. Досвід використання  військово-патріотичного виховання у професійно-технічних навчальних закладах

2.1 Форми та методи військово-патріотичного виховання в професійно-технічних навчальних закладах

2.2. Організація досліджено-експериментальної роботи щодо вивчення сформованості патріотичних почуттів учнівської молоді

Висновки до другого розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВисновок:

Отже, патріотичне виховання учнів ПТНЗ необхідно розглядати як багатоаспектний процес, який має на меті сформувати відповідальне ставлення до країни, популяризувати мову, пропагувати вітчизняне, сприяти активній громадській позиції, виховувати почуття гордості за приналежність до свого етносу. Духовні ж цінності мають бути покладені в основу патріотичного виховання учнівської молоді ПТНЗ, які сприятимуть консолідації та відродженню української нації.

Патріотизм являє собою складне та багатогранне явище. Будучи однією з найбільш значимих цінностей суспільства, він синтезує в своєму змісті соціальні, історичні, духовні, культурні, етнічні та інші компоненти. Справжній патріотизм завжди є єдність духовності, громадянської зрілості і соціальної активності особистості, що реалізується в її діяльності на благо Батьківщини.

Основа патріотичного виховання найбільш яскраво виражається в його меті – формування громадянина-патріота Батьківщини, що володіє вищими соціально-орієнтованими якостями, готовністю і здатністю реалізувати їх для позитивної зміни соціального середовища, розвитку і зміцнення суспільства і держави, а також у разі необхідності їх захисту.  

Зміст патріотичного виховання найчастіше охоплює різні аспекти навчання: культурологічні, філософські, аксіологічні знання про громадянські, демократичні, загальнолюдські, національні цінності; політичні, правові й соціально-психологічні знання. Разом з тим, громадянська освіта далеко не зводиться до знань, а включає формування відповідних цінностей і дій, що відповідають їм. Конкретизуючи ці складові щодо України, слід зазначити, що зміст патріотичного виховання  має бути спрямований на одержання учнями досвіду громадянських вчинків і переживань, основних громадянських умінь, зокрема: реалізовувати своє право на участь у виборах та інших формах демократії; відстоювати свої права, брати участь у діяльності об'єднань громадян і громадянських акціях; захищати свої права за допомогою державних органів та органів місцевого самоврядування; відстоювати свої права за допомогою апеляцій до суду, правоохоронних і правозахисних організацій; орієнтуватися в умовах вільного ринку, відстоюючи свої права як споживача і платника податків; використовувати типові прийоми й методи розв’язання проблемних ситуацій; диференціювати емоційні й раціональні компоненти власного вибору; критично сприймати інформацію, самостійно її аналізувати; розвивати свої комунікативні вміння й навички.

У бакалаврській роботі проведено експериментальне дослідження патріотичного виховання в учнів ПТНЗ.

Вивчення психолого-педагогічної, суспільно-політичної літератури, досвіду патріотичного виховання учнів ПТНЗ, урахування результатів констатувального  етапу експерименту дали змогу визначити основні напрями змісту патріотичного виховання, який забезпечував формування рис патріотизму, властивих сучасному спеціалісту як громадянину-патріоту України.

Означений зміст патріотичного виховання учнів ПТНЗ реалізувався у навчально-пізнавальному процесі на лекціях, семінарських і практичних заняттях, у позааудиторній виховній роботі, під час самостійної роботи. Тому пошуково-експериментальна робота спрямовувалась: на виявлення потенційних можливостей дисциплін соціально-гуманітарного циклу у патріотичному вихованні студентів та шляхів їх реалізації на заняттях; на збагачення змісту навчальних дисциплін історично-науковими текстами, дидактичними матеріалами, які ефективно впливали на формування патріотичних якостей студентів; включення інформації патріотичного змісту до самостійної роботи студентів; на залучення студентів до підготовки і проведення виховної роботи.

Проглядаючи відповіді на питання респондентів вже з першого питання бачимо, що 95% опитаних вважають себе українцем, і це доказує, що десь в глибині душі вони все ж таки переживають за свою країну за свою націю і т. д. Але ж з іншого питання можна спростувати це твердження 80% опитаних відповіли що залишились б в Україні за умови хорошої заробітної плати, але з іншого боку опитані просто зневірились, що Україна може бути потужною, сильною державою, яка переживає за своїх громадян. Тим більше, що опитаним від 18-19 років, і напевно кожен замислювався над створенням сім’ї, а нинішня нестабільність просто лякає людей, і не кожна молода людина хотіла б починати як раз цей етап свого життя невпевненості в майбутньому, тобто без підтримки. Тому я вважаю, що на даному етапі потрібно мотивувати молодь та виховувати патріотизм в кожному громадянинові України.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: