перейти на сайт>>

Географія активних видів туризму в Україні

ID роботи: 5445
Тип роботи:
Об'єм: 44 стор.
Вартiсть: 140 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Активний туризм та передумови його розвитку в Україні

1.1. Поняття та особливості активного туризму

1.2. Географічні передумови  розвитку активних видів туризму в Україні

Розділ 2. Характеристика основних регіонів активного туризму в Україні

2.1. Сучасні види  активного туризму в Українських Карпатах

2.2. Розвиток активних видів туризму в АР Крим

Розділ ІІІ. Фактори формування ефективної інфраструктури активного туризму в Україні

Висновки

Список літератури

ДодаткиВисновок:

Туризм відіграє одну з головних ролей у світовій еконо­міці, забезпечуючи десяту частину світового валового націона­льного продукту. Ця галузь економіки розвивається швидкими темпами і в найближчі роки стане найбільш важливим її секто­ром.

Останнім часом активний туризм стає одним з найпопулярніших видів активного туризму у світі. Не є винятком у цьому відношенні й Україна.

На основі зробленого теоретичного аналізу наукових джерел та польових спостережень можна сказати, що інфаструктура активних видів туризму в Україні сьогодні дуже стрімко розвивається, а її ресурси майже повністю задовольняють європейські вимоги, що, у свою чергу, приваблює велику кількість як вітчизняних, так й іноземних туристів різних вікових груп.

В умовах розвит­ку української держави туризм стає дійовим засобом господарювання, надходження значних коштів до державного бюджету, однією з форм раціонального використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, вивчення історії рідного краю та його історико-культурної спадщини, що є могутнім чинником формування національно свідомих громадян незалежної України.

На території України є достатньо сприятливі умови й ресурси для розвитку активних видів відпочинку. Але низький рівень розвитку туристичної інфраструктури і соціальних стандартів населення призвів до того, що екстремальний туризм у нас в своєму розвитку відстає від загальносвітових тенденцій. За оцінками багатьох вітчизняних спеціалістів, існує великий потенціал активного туризму, який можна буде розкрити із загальним соціально- економічним розвитком держави.

Професійна діяльність у сфері активних видів туризму є сполученням функцій кваліфікованого менеджера туризму й практичного фахівця з активного, пригодницького й екстремального туризму - професійного інструктора туризму або гіда-провідника (у подальшему - “інструктора”). У цей час найпоширенішими формами активних видів комерційного туризму в Україні є: літні навчально-тренувальні табори для дітей і молоді; наметові табори й пішохідні тури для сімейного й молодіжного відпочинку; активні й екстремальні тури ріками басейну Бугу й Карпат, а так само гірськими районами Криму й Карпат для дорослого контингенту.

На сьогодні важко визначити загальну кількість активних видів туризму. Це зумовлено широким підходом до впровадження активних розваг у різних сферах людської діяльності. В Україні перспективним вважається розвиток таких видів активного туризму, як польоти на повітряних кулях, парашутизм, спелеологія, різні види сафарі та рафтинг.

Слід зазначити, що при організації і проведенні турів виникає значна потен­ційна небезпека для життя і здоров’я учасників. Важливою пробле­мою розвитку активних  видів відпочинку є забезпечення цього виду діяльності висококваліфікованими спеціалістами-професіоналами з попереднім досвідом роботи. Доцільно було би залучати до організації цього виду бізнесу колишніх спортсменів та військово­службовців для того, щоб звести ризики, які неодмінно виникають при будь-якому з перелічених видів, до мінімуму.

На підставі зробленого аналізу можна зробити такі висновки, які могли б увійти до концепції розвитку активного туризму в Україні:

Основу туризму мають становити природні та історичні пам’ятки регіону, пізнання традицій, місцевих звичаїв та культури, збережена флора й фауна.

Обмежити промислову діяльність у гірських районах, які лежать у високогір’ї (наприклад, починаючи з висоти 1000-1200 м над рівнем моря), у місцях поблизу відомих історичних чи природ них пам’яток: скель, водоспадів.

Розробити нові нормативні показники спортивних походів на основі науково обґрунтованих критеріїв фізичних навантажень і класифікації наявних природних перешкод і погодити їх із міждер жавними організаціями.

Розробити нову класифікацію активного туризму з урахуванням можливостей виконання спортивних звань і розрядів на території України.

Визначити типові спортивні маршрути I-IV к. с. для різних видів туризму, що можуть бути забезпечені природними туристичними ресурсами країни: пішохідного, водного, велосипедного, лижного, гірського.

Створити органи державного управління й розвитку активного туризму чи відділу з активного туризму та розвивати форми організації й контролю активного туризму.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: