перейти на сайт>>

Географія світової кольорової металургії

ID роботи: 2221
Тип роботи:
Об'єм: 36 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
1. Передумови, фактори, закономірності та принципи розміщення кольорової металургії
1.1. Сировинна база кольорової металургії, особливості її розміщення
1.2. Структура галузі, її значення та передумови розвитку
2. Характеристика розміщення основних галузей кольорової металургії
2.1. Георгія розміщення легких металів
2.2. Розміщення галузей важких кольорових металів
2.3. Географія благородних металів
3. Актуальні проблеми розвитку і територіальної організації кольорової металургії миру та напрямки їх вирішення
3.1. Розвиток кольорової металургії та екологічні проблеми
3.2. Умови розвитку кольорової металургії
Висновки
Використана література
ДодаткиВисновок:

Кольорова металургія розвинена слабше ніж чорна, і представлена різними галузями. Для народного господарства має велике значення. Це все залежить від того, що не вистачає руд кольорових металів. А в умовах НТП (науково-технічного прогресу) значення кольорової металургії постійно зростає, тому що їй належить головна роль у створенні конструкційних матеріалів.

Кольорова металургія поєднує видобуток руд кольорових, благородних і рідкісних металів, їх збагачення і переробку. Зростаюче значення кольорової металургії у створенні та застосуванні матеріалів високої якості визначає її винятково важливу роль у сучасних умовах науково-технічної революції. За останні десятиріччя у кілька разів збільшився обсяг виробництва промислової продукції в світі, набули розвитку нові галузі – атомна енергетика, електронна, ракетна, космічна і низка інших. які потребують багато легованої сталі, кольорових і рідкісних металів.

Визначальними факторами розміщення підприємств кольорової металургії є сировинний та паливно-енергетичний. Через високу частку корисного компонента в рудному концентраті після збагачення часто спостерігається просторовий розрив між збагаченням руд та виробництвом з них чистого металу і сплавів. Гірничо-збагачувальні комбінати тяжіють до районів видобутку руди, а також орієнтуються на водні ресурси (процес збагачення потребує багато води). Металургійні заводи, що виплавляють важкі кольорові метали з концентратів, розміщують переважно поблизу паливних баз, а підприємства з виплавки легких металів – поблизу джерел дешевої електроенергії.

У сучасному світовому господарстві склалися дві групи країн: перша – це постіндустріальні та індустріальні, де виробництво чорних металів стабілізувалося, а в окремих випадках навіть скорочується; друга – це нові індустріальні країни, де виробництво чорних металів збільшується.

Для кольорової металургії розвинених країн характерні: невисокий ступінь забезпеченості сировиною; велика і постійно зростаюча роль вторинної сировини; розвинене виробництво рідкісних і стратегічно важливих металів: титану, кобальту, танталу, германію і ін.

На зміну сировинному фактору розміщення в чорній металургії приходять транспортний, екологічний і фактор споживача.

В кольоровій металургії вирішальним фактором розміщення підприємств залишається електроенергетичний.

За валовими обсягами виробництва сталі світовим лідером є Китай, за душовим показником лідирує Люксембург.

За валовими обсягами виплавки більшості кольорових металів (особливо – рафінованих) першість тримають високорозвинені постіндустріальні країни (найчастіше США і Японія).

Перспективи розвитку комплексу кольорової металургії напряму пов’язані із збільшенням масштабів використання вторинної сировини та посиленням споживчої орієнтації в розміщенні галузі.

Останніми роками спостерігається зменшення ємкості внутрішнього ринку, ускладнення ситуації на зовнішньому ринку, зниження конкурентоспроможності продукції вітчизняної кольорової металургії, викликане випереджаючим зростанням цін на продукцію природних монополій і недостатніми інвестиціями в оновлення засобів виробництва.

Перспективи розвитку металургійної галузі в першу чергу пов'язані з розширенням попиту на її продукцію на внутрішньому ринку. Пожвавлення внутрішнього ринку може бути викликане необхідністю оновлення основних фондів і зростанням виробництва і інвестицій в галузі машинобудування, будівництво, паливно-енергетичний комплекс. Зростання попиту на кольорові метали також пов'язують із збільшенням потребі в продукції четвертого переділу: алюмінієвого, мідного, титанового, латунного прокату.

Як чинники ефективного розвитку галузі можна виділити модернізацію виробничих потужностей, розвиток галузевої наукової сфери, розширення мінерально-сировинної бази, поліпшення використання вторинної сировини, оптимізацію тарифної політики природних монополій.

Основні напрями розвитку металургії пов'язані з виробництвом прогресивних видів продукції, поліпшенням технологічної структури виробництва, підвищенням продуктивності праці, інституційними змінами.

Виробництво прогресивних видів продукції пов'язане з інноваційною і інвестиційною діяльністю на всіх межах. Це дозволяє відновити виробничий потенціал, забезпечити випуск нових і старих видів продукції із зниженою витратою сировини, енергії і дотриманням норм з довкілля охорони.

В даний час відчувається потреба в таких видах продукції, як мідні труби на основі безперервного литва заготовок; латунна стрічка завтовшки 0,05 мм; алюмінієва стрічка завтовшки 0,18-0,2 мм; алюмінієві будівельні профілі і конструкції; пороша ніобію і танталу для оксидно-напівпровідникових конденсаторів; металеві ніобій, тантал, титан і вироби з них; люмінофори на основі рідкоземельних металів; монокристали арсеніду галію.

На базі інновацій повинна бути також покращувана виробнича структура металургійного комплексу. У виробництві важких кольорових металів важливо збільшувати частку автогенних процесів; у виробництві алюмінію - частку продукції, проведеної з використанням попередніх обпалених анодів і за технологією «сухого» і «напівсухого» анода. Необхідно також розширювати літейно-прокатні потужності і сортамент виробів, що випускаються. У кольоровій металургії слідує також ширше застосовувати гідрометалургійні процеси як більш екологічні, такі, що дозволяють переробляти низькоякісні продукти і підвищувати комплексність використання сировини.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: