перейти на сайт>>

Географія туризму України

ID роботи: 4041
Тип роботи:
Об'єм: 39 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти формування територіальних туристичних систем та їх географія

1.1. Туризм як соціально-економічне та соціокультурне явище

1.2. Принципи та методи туристичного районування території України

Розділ ІІ. Географія туризму України

2.1. Загальна характеристика туристичних ресурсів України

2.2. Туристичне районування Ураїни

2.3. Характеристика основних туристичних регіонів України

Розділ ІІІ. Проблеми та перспективи розвитку туристичних регіонів України

3.1. Проблеми використання туристичного потенціалу України

3.2. Стратегічні напрямки  розвитку окремих туристичних регіонів України з урахуванням їх туристичного потенціалу

Висновок

Література

ДодаткиВисновок:

Таким чином, географія туризму  передбачає вивчення геопросторової організації туристичного бізнесу на глобальному, регіональному, національному ринку туристичних послуг. Важливі такі галузі: рекреаційна географія, географія туризму, географія туризму України, туристичне країнознавство (краєзнавство), рекреалогія, географія релігій та сакральний туризм, географія міжнародного туризму та інші.

В сучасних умовах переходу України до ринкової економіки в кожній галузі відбувається пошук нових шляхів та методів виро­бництва, окреслюються пе­рспективи на майбутнє. Ці процеси характерні також для туристичної галузі, яка спрямована на отримання прибутку через задоволення туристич­них потреб населення, надання йому різноманітних туристичних послуг у вигляді житла, харчування, транспортного й екскурсійного обслуговування та іншого сервісу.

Роль туристичної індустрії в економіці більшості європейських країн швидко зростає. Але на цьому фоні багата туристичними ресурсами Україна виглядає досить скромно. Використання значного рекреаційно-туристичного потенціалу України залежить як від активної підтримки уряду та місцевих органів влади, так і від розробки системи наукового та рекламно-інформаційного просування національного туристичного продукту на зовнішньому ринку. Важливе значення для розвитку як міжнародного, так і внутрішнього туризму мають туристичні ресурси, які є основною метою подорожей. Внаслідок цих обставин вони зумовлюють і визначають найважливіші економічні показники туризму, такі як кількість туристів, ціна на послуги, географія подорожей, їх сезонний розподіл, тривалість перебування та ін. Тому комерційна робота в галузі туризму повинна будуватись на всеохоплюючому обліку туристичних ресурсів як в цілому по країні, так і по окремих регіонах.

Наведений матеріал переконливо свідчить про наявність в Україні потужного потенціалу курортно-рекреаційних та туристичних ресурсів, які займають близько 12,7 % території держави і вимагають невідкладних заходів по створенню нормативно-законодавчої бази з питань регулювання земельних відносин при їх використанні та особливої охорони як одного із основних національних багатств.

Основними  пріоритетами інноваційної модернізації курортно-рекреаційного потенціалу України повинні стати:

1. Розвиток матеріально-технічної і технологічної бази туризму і курортів, перш за все в основних туристичних та курортних регіонах, на основі впровадження інноваційних технологій обслуговування (стимулювання і державна підтримка інноваційних проектів по модернізації матеріально-технічної бази існуючих установ туристичної і рекреаційної індустрії, першочергове забезпечення будівництва і реконструкції об'єктів інфраструктури курортів і туристичних комплексів з використанням сучасних технологій, створення умов і впровадження заходів щодо залучення іноземних і вітчизняних інвестиційних і кредитних ресурсів на реалізацію інноваційних проектів тощо);

2. Перехід до застосування міжнародних (інноваційних по суті) стандартів в рекреаційному і курортному процесі; проведення регулярного всестороннього моніторингу функціонування суб'єктів курортної діяльності (у тому числі у сфері розробки і впровадження відповідних технологічних інновацій);

3. Розвиток в регіонах України Центрів туристичної інформації, Центрів туризму і оздоровлення для обслуговування різних категорій (у тому числі іноземних) туристів; 

4. Організація контролю за встановленням і застосуванням економічно обґрунтованих цін і тарифів на послуги, які надаються курортними установами відповідно до рівня сертифікації об'єктів;

5. Розробка заходів щодо формування висококваліфікованого кадрового корпусу на базі використання інноваційних освітніх технологій.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: