перейти на сайт>>

Гуманістичне спрямування лірики Данте Аліг’єрі

ID роботи: 2165
Тип роботи:
Об'єм: 28 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ
1. Данте Аліг’єрі – перший гуманіст епохи відродження
1.1. Початок італійського гуманізму
1.2. Витоки гуманістичної культури епохи Відродження у творчості Данте Аліг'єрі
2. Гуманістичне спрямування лірики Дайте Аліг'єрі
2.1. Устрій світу і місце в ньому людини
2.2. Відображення в поемі Данте "Божественна комедія" нового гуманістичного погляду на людину та її цінності
Висновки
ЛітератураВисновок:

Гуманізм історично і типологічних визначив перший період розвитку філософії Відродження, став ядром нового гуманістичного світогляду, яка в боротьбі зі схоластики відвоювала право бути філософією. Цей підхід суттєво змінив характер філософствування, джерела і стиль мислення, сам вигляд вченого-теоретика. Сутність нової філософії Антропоцентризм. Людина ось провідне ланка всієї ланцюга вселенского буття. Світ потенція Бога, але Їм було задано тільки імпульс, а далі Природа розкривається, як книга, і людина вінець її творіння. Він сам Майстер. Античность шанували героїв, середні століття святих, епоха Відродження Людини.
Гуманізм (від лат. Humanus) людський, прагнення до людяності, до створення умов для гідного людини життя.
Першим, хто найбільш чітко і яскраво представив ці ідеї, був Данте Аліг'єрі (1265 1321). Будучи одним із самих геніальних поетів світу, він зумів створити твір, що потрясає читачів вже більше 650 років. Життєвість проблем, глибина людських пристрастей роблять його не просто літературним, а й філософських трактатів. За високі гідності Бокаччо назвав «Комедія» Данте «Божественній».
У поемі "Божественна комедія" відбувається зіткнення, боротьба двох картин миру: середньовічною і ренесансною. На зміну статичної гармонії всесвіту приходить вчення про динамічну гармонію, на місце середньовічної антитези "Бог - тлінний мир" - антитеза "Бого-людина" - "Бого-мир". Підставою структуризації миру у Данте служить відношення речей до Бога, а людська душа трактується, як основа єднання божественного і природного почав: від середньовічного теоцентризму Данте поступово "просувається" до антропоцентризму ренесансному 7, 290.
На думку автора, людина є гріховною, як і весь людський рід, і повинен, щоб досягти раю, пройти через пекло і чистилище.
Перу Данте належать оригінальна лірична автобіографія «Нове життя», філософський трактат «Бенкет», трактат «Про народну мову», сонети, канцони і інші твори. Звичайно, Данте найбільш відомий як автор «Іліади Середніх віків» — «Комедії», названої нащадками Божественною. В ній великий поет використовує звичний для Середньовіччя сюжет — зображує себе подорожуючим Пеклом, Чистилищем і Раєм, в супроводі давно померлого римського поета Вергілія. Однак, незважаючи на далекий від повсякденності сюжет, твір наповнений картинами життя сучасної йому Італії і насичений символічними образами і метафорами.
Перше, що характеризує Данте як людину нової культури, це його звертання на самому початку творчого життя до «нового солодкого стилю» — поетичного напрямку, повного щирості емоцій, але в той же час і глибокого філософського змісту. Цей стиль прагнув вирішити центральну проблему середньовічної лірики — відношення «земного» і «небесного» кохання. Якщо релігійна поезія завжди закликала відмовитися від земного кохання, а куртуазна, навпаки, оспівувала земну пристрасть, то новий солодкий стиль, зберігаючи образ земної любові, максимально його одухотворяє; вона постає як доступне почуттєвому сприйняттю втілення Бога. Одухотворене почуття любові несе з собою радість, далеку релігійній моралі і аскетизму.
Італійський поет Данте Аліг’єрі, посідає особливе місце серед мислителів минулого. Поет, філософ, громадянин — Данте відкрив нову сторінку культурної історії Європи, тієї історії, яка пишеться і донині.
Що б створити мова, подібна до мови «Божественної комедії», потрібна була величезна життєва спостережливість, проникливе відчуття слова, поетичний досвід, обширні, роками накопичені пізнання 16, 54.
Потрібна була геніальність Данте, близькість з поетами «солодкого стилю», вивчення римських класиків, роки поневірянь по рідній країні – ніщо не пропало дарма. «Солодкий стиль» відточив його поетичний слух, навчив розрізняти мелодійне і колірне забарвлення слова, додав мови легкість і гнучкість; римські автори дали логічну структуру, смислову насиченість і лаконізм образів. А народна мова наситила поему живими соками, гарячою кров'ю. Мова поеми проста, природна, повна народних речень, побутових простонародних слів, буденних розмовних оборотів. Поет вперше вводить їх в поетичну мову, і вони є сусідами на рівних правах з піднесеними поетичними образами. Все це додавало стилю поеми неповторний відбиток країни і епохи і робило ясною і дохідливою найглибшу, найскладнішу думку.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: