перейти на сайт>>

Держава як політична структура територіальної організації суспільства

ID роботи: 3092
Тип роботи:
Об'єм: 38 стор.
Вартiсть: 40 грн.


Змiст:

Вступ
1. Структура та функції та передумови формування державного устрою
1.1. Поняття та ознаки держави
1.2. Причини виникнення держави
2. Значення держави як політичної структури теріторіальної організації суспільства
2.2. Поняття „правова держава”. Її роль у сучасному суспільстві
3. Система територіальної організації влади в Україні
Висновки
Список використаної літературиВисновок:

У процесі розбудови державності України і перетворення її на демократичну країну важливим є переосмислення основних положень вітчизняної науки і практики у сфері територіальної організації влади у контексті відповідних сучасних надбань розвинених держав світу, у першу чергу, європейських. При цьому зробимо суттєве зауваження – вибір територіальної організації держави не може бути результатом випадкового збігу обставин, суб’єктивним бажанням окремих політиків чи політичних сил, адже територія – це основа консолідації, інтеграції соціальних об’єктів із політичними структурами, плацдарм, де переплітаються й пов’язуються в тугий вузол територіальні й загальнодержавні інтереси.
Він завжди обумовлюється географічними, історичними, економічними, політичними, соціальними, культурними, етнічними, демографічними та іншими чинниками. Ці особливості, своєрідно поєднуючись на відповідних територіях, здійснюють вплив на соціально-економічний та культурний розвиток держави, регіонів, окремих населених пунктів.
Поняття «територіальна організація влади» є порівняно новою категорією української політичної науки, однак її важливість для науки і практики державного будівництва є суттєвою.
Проблематика територіальної організації влади у контексті державотворення займає особливе місце, адже об’єктивні політико-економічні зміни спонукають до періодичного перегляду окремих аспектів територіального облаштування будь-якої країни. Україна не є винятком у зазначеному процесі, який періодично здійснюється у тій чи іншій країні. Тільки останніми роками територіальна трансформація мала місце у Франції, Німеччині, Польщі, Угорщині, Словаччині, Росії, Балтійських державах та інших країнах.
Існуюча модель організації територій та системи публічної влади, що склалася внаслідок адаптації радянської адміністративної традиції до умов функціонування незалежної держави, не відповідає стратегічному курсу України до демократії та європейських стандартів і переживає глибоку кризу.
Безсистемність державної політики у цій сфері стала однією з визначальних причин посилення територіальної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів, виникнення потужних відцентрових тенденцій, окремих проявів сепаратизму, що особливо далися взнаки під час останньої президентської кампанії, та інших суттєвих негативних наслідків.
Підсумовуючи зазначимо, що динаміка змін в Україні залежить від комплексу взаємопов’язаних факторів, на які мають вплив політична структура українського суспільства, соціально-економічні тенденції, стан і напрями загальноєвропейського розвитку. Тому приведення територіальної організації влади до об’єктивних потреб українського суспільства та кожного громадянина потребує:
а) детального вивчення та осмислення новітніх стратегій регіонального управління з урахуванням національних умов;
б) цілеспрямованого проведення науково виважених і обґрунтованих реформ із розумним запозиченням досвіду модернізації близьких до України країн;
в) неприпустимості механічного перенесення на український ґрунт іноземних інститутів публічної адміністрації без урахування національних особливостей, політичних та економічних умов.
Вирішення цих непростих завдань стоїть сьогодні на порядку денному і залежатиме від консолідованої дії найвищих суб’єктів державної влади – Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів 18,22.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: