перейти на сайт>>

Динаміка і структура машинобудування Європейського регіону

ID роботи: 4047
Тип роботи:
Об'єм: 37 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. машинобудівний комплекс та передумови його формування у Європейському регіоні

1.1.Машинобудування як провідна галузь промисловості

1.2. Машинобудування, його структура та географія основних галузей

1.3. Чинники формування та розміщення галузей машинобудування Європейського регіону

Розділ ІІ. Галузева структура машинобудівного комплексу Європейського регіону

2.1. Особливості розміщення галузей машинобудування у Європі

2.2. Характеристика основних центрів машинобудівної галузі Європейського регіону

2.3. Динаміка розвитку машинобудівної промисловості   Європейського регіону

Розділ ІІІ. Тенденції та перспективи розвитку машинобуддівного комплексу Європейського економічного регіону

Висновок

Список літературиВисновок:

Машинобудування – одна з провідних галузей промисловості. Створюючи найактивнішу частину основних виробничих фондів – знаряддя праці, машинобудування істотно впливає на темпи й напрями науково-технічного прогресу в інших галузях господарства, зростання продуктивності праці, інші показники, що визначають ефективність виробництва.

 Основні фактори, що впливають на розміщення підприємств машинобудування. Підвищення ефективності машинобудівного виробництва визначається не лише впровадженням у виробництво нових типів машин і устаткування, вдосконаленням його галузевої структури, реконструкцією та технічним переозброєнням. Великі можливості приховані у вдосконаленні територіальної організації галузі, кращому розташуванні її підприємств.

 На це істотно впливає традиційний рівень машинобудування й використання виробничих потужностей, а також різні реґіональні фактори й умови, потреба районів у продукції галузі, забезпеченість паливом, електроенергією, транспортом, наявність промислових майданчиків тощо. Крім того, важливою умовою раціонального розміщення галузі є наявність трудових ресурсів, зокрема кваліфікованих кадрів.

Від ступеня розвиненості машинобудування залежить стійкість і ефективність розвитку інших секторів і всієї економіки в цілому Вони формують найактивнішу частину основних виробничих фондів держави і мають достатній рівень інноваційної активності.

Машинобудування як самостійна галузь вперше сформувалося більше 200 років тому під час промислової революції у Великобританії.

На частку США доводиться близько 45% виробничих потужностей підприємств машинобудування в розвинених країнах, у те час як на частку ФРН, Франції, Великобританії й Італії - 36%.

Серед машинобудівних галузей у центрі сучасної державної промислової політики в розглянутих країнах знаходиться  авіаракетно-космічна промисловість (АРКП), мікроелектроніка й автомобілебудування. Саме ці галузі грають і, як видно, збережуть у розглянутій перспективі ключову роль у розвитку не тільки машинобудування, але й всієї економіки провідних країн Заходу як найважливіші «постачальники» базисних технологій (мікроелектроніка й АРКП) і центр зосередження найширших коопераційних зв'язків в економіці країн у цілому (автомобілебудування).

Державне регулювання зазначених галузей здійснюється по двох основних напрямках - по лінії стимулювання інноваційного процесу й шляхом реалізації різних мір, включаючи протекціоністські, з метою полегшення національним фірмам умов конкуренції на внутрішньому й зовнішньому ринках.

У високорозвинутих країнах на машинобудування припадає 1/3–2/5 і більше продукції обробної промисловості. Саме у цій сфері яскраво виявляється лідерство цих країн.

Більша група промислово розвинених країн Європи (особливо Нідерланди, Бельгія, Швеція, Швейцарія, Чехія, Іспанія, Польща й ін.) спеціалізуються на випуску окремих видів машинобудівної продукції, з якими вони виходять на світовий ринок

Машинобудування має велике значення для зміцнення економіки Європейського регіону. “Економічне диво” ФРН  та інших держав починалося з розвитку найсучасніших його галузей.

Машинобудування є однією з провідних ланок промисловості Європи. Створюючи найбільш активну частину основних виробничих фондів (знаряддя праці), машинобудівна промисловість істотно впливає на темпи і напрями науково-технічного прогресу в різних галузях народного господарства, зростання продуктивності праці, інші економічні показники, які визначають ефективність розвитку суспільного виробництва.

Роль машинобудування в економічному розвитку країн Європейського регіону визначає його обслуговуюча функція в усіх міжгалузевих комплексах – паливно-енергетичному, агропромисловому, будівельному, лісовиробничому тощо; участь у територіальному поділі праці (внутрішньодержавному та міждержавному). Саме від частки машинобудівної продукції в експортному секторі залежить, багато в чому, статус країни, її місце в міжнародних економічних інтеграційних процесах. Особливо велику роль відіграє машинобудування в економічній інтеграції країн Європейського регіону.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: