перейти на сайт>>

Дисциплінарні звільнення за трудовим законодавством України

ID роботи: 3228
Тип роботи:
Об'єм: 32 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ
1. Загальні підстави дисциплінарного звільнення за трудовим законодавством україни
1.1. Загальна дисциплінарна відповідальність
1.2. Ознаки та види дисциплінарної відповідальності в трудовому праві
1.3 Процедура звільнення працівника. Наслідки незаконного звільнення працівника
2. Звільнення як захід дисциплінарного стягнення
2.1. Систематичне невиконання трудових обов'язків
2.2. Прогул як підстава для звільнення
2.3. З'явлення на роботі в нетверезому стані
2.4. Розкрадання майна роботодавця
3. Аналіз підстав дисциплінарного звільнення у трудовому законодавстві росії
Висновки
Практична частина
Список використаної літературиВисновок:

Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків, спричиняє застосування таких дисциплінарних стягнень:
- догана,
- звільнення.
Під невиконанням працівником покладених на нього трудових обов’язків мається на увазі невиконання ним дій, обов’язок здійснювати які передбачений наказами, розпорядженнями, посадовими інструкціями і т.д.
Під неналежним виконанням працівником покладених на нього трудових обов’язків мається на увазі виконання працівником дій, але не належним чином, тобто не до кінця або всупереч інструкціям, правилам і т.д.
Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосовано:
- за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника застосовувалися заходи дисциплінарного або громадського впливу (п. 3 ст. 40 КЗпП);
- за прогул, у тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня без поважних причин (п. 4 ст. 40 КЗпП);
- за появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння (п. 7 ст. 40 КЗпП).
Вирішальну роль у визнанні систематичності невиконання працівником своїх обов’язків за ст. 147 КЗпП грає така міра дисциплінарного стягнення, як догана.
Якщо до закінчення терміну дії догани (один рік) або її дострокового зняття працівник знову припустив серйозне порушення дисципліни, він може бути звільнений за п. 3 ст. 40 КЗпП. Перш ніж застосувати дану міру стягнення, варто переконатися, що невиконання працівником своїх обов’язків відбулося без поважних причин. До таких обставин належать підтверджені документами або показаннями свідків: хвороба, навіть якщо не було лікарняного аркуша, догляд за хворим членом родини,


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: