перейти на сайт>>

Документування офіційного походження

ID роботи: 3507
Тип роботи:
Об'єм: 29 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ І ОСНОВНЕ  ПРИЗНАЧЕННЯ ДОКУМЕНТА

1.1. Поняття “документ” та його функції

1.2. Вимоги до укладання та оформлення документів

1.3. Класифікація документів

РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ  ДОКУМЕНТАЦІЇ ОФІЦІЙНОГО ПОХОДЖЕННЯ

2.1. Складові системи базової документації  офіційного походження

2.2. Документи особистого офіційного походження

(доручення, розписка, заповіт, посвідчення)

2.3. Основні ознаки офіційно-ділового стилю

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТОК А

ДОДАТОК БВисновок:

Будь-яка сфера людської діяльності так чи інакше пов’язана з документами і не обходиться без них. Читаючи книжку, журнал, газету, переглядаючи фільм чи фотографію, людина отримує, запам’ятовує, накопичує і використовує інформацію.

Приступаючи до складання офіційного листа, ми ніколи не замислюємося про те, що ця практика сходить ще до сивої давнини. Мовні формули, види, різновиди офіційної кореспонденції, формуляри, способи оформлення і роботи з нею створювалися і шліфувалися століттями. Багато видів листів мають тисячолітню історію [20, с. 3].

Розглянувши в даній роботі питання “Документування офіційного походження” ми можемо прийти до ряду висновків.

Дана тема є на сьогодні надзвичайно актуальною і це обумовлено в першу чергу тим, що  далеко не кожен паперовий носій із записаною на ньому інформацією можна назвати офіційним документом. І головною причиною цього є відсутність або невірне оформлення окремих реквізитів документа. у зв'язку з цим кожен фахівець, що працює зі офіційними документами, повинен добре знати правила оформлення.   

Мова офіційних  документів повинна відповідати таким вимогам:

1. Дотримання норм офіційно-ділового стилю і сучасної літературної мови, перш за все тих із них, які допомагають висловити думку більш чітко і повно.

2. Наявність слів, які вживаються переважно в офіційних документах, що закріпилися в адміністративно-канцелярському мовленні (“належний”, “вищевказаний” та ін.).

3. Широке вживання складних відіменних прийменників, що виражають стандартні аспекти змісту, наприклад “з метою надання допомоги”, “у порядку надання допомоги”.

4. Обмежене вживання ускладнених синтаксичних побудов – річень  з дієприкметниковими і дієприслівниковими зворотами, з різного роду репліками.

5. Стислість викладу досягається шляхом заміни складних речень простими, а також за допомогою усунення дієприкметникових і дієприслівникових зворотів і вживання загальноприйнятих скорочень.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПИТАНЬ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ 0501022921, natvik78@yandex.ru

Замовити цю роботу за допомогою форми: