перейти на сайт>>

Дослідження ефективності форм влади та впливу

ID роботи: 2535
Тип роботи:
Об'єм: 46 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ
Глава І. Теоретичні аспекти влади та впливу в менеджменті: поняття, види, взаємозв’язок
1.1. Влада та вплив як основні категорії організаційного управління
1.2. Види влада та впливу їх характеристика і взаємозв’язок
1. 3. Лідерство як невід’ємна складова влади
Глава ІІ. Дослідження ефективності форм влади та впливу на підприємстві
2.1. Аналіз спільного підприємства „ЛУТРІ” як системи управління
2.2 Аналіз господарсько-фінансової діяльності спільного ТОВ „ЛУТРІ”
2.3. Дослідження використання методів влади в організації
Глава ІІІ. Шляхи вдосконалення організаційно-розпорядчих методів управління ТОВ “Лутрі”
3.1. Підвищення ефективності застосування організаційних методів ТОВ “ЛУТРІ”
3.2. Шляхи вдосконалення організаційної структури управління зовнішньоекономічною діяльністю ТОВ “ЛУТРІ”
3.3. Підвищення ефективності використання розпорядчих методів управління ТОВ “ЛУТРІ”, відповідно до правил видання розпорядчих документів
Висновок
Список використаних джерелВисновок:

Таким чином, ми провели ґрунтовний аналіз літературних джерел та теоретичних питань присвячених дослідженню теми “Дослідження ефективності форм влади та впливу” та застосування теоретичних положень на практиці на прикладі ТОВ “ЛУТРІ”.

Виробничий і трудовий колективи підприємств будь-яких форм власності можуть ефективно функціонувати тільки в умовах чітко організованої системи управління їхньою діяльністю. У господарській практиці регулюючий вплив на керовані об'єкти здійснюється за допомогою спеціальних засобів. Усі ці способи і прийоми складають систему методів управління.

Ефективність функціонування структури підрозділів і підприємства в цілому як складної соціально-економічної системи значною мірою залежить від правильності визначення і застосування методів управління.

Серед сукупності методів реалізація організаційних відносин у системі відбувається за допомогою застосування організаційно-розпорядчих методів управління, які ще називаються адміністративними.

Організаційно-розпорядчі методи управління - це система способів і прийомів організаційно-розпорядницького впливу на суб'єкти й об'єкти управління. Організаційно-розпорядчі методи управління ґрунтуються на таких індивідуальних і групових властивостях людей, як почуття обов'язку, відповідальності, дисципліни та розуміння можливості адміністративного покарання.

Після опрацювання теоретичних питань ми провели аналіз підприємства як системи управління і визначили, яким чином відбувається застосування даних методів на практиці.

Що стосується ефективності застосування організаційно-розпорядчих методів управління ТОВ “ЛУТРІ”, то можна виділити позитивні і негативні сторони у застосуванні даних методів.

Позитивним є те, що для організації роботи розроблено організаційну структуру управління у відповідності до його діяльності; для працівників існують посадові інструкції, які визначають вимоги до посади, також позитивним є розробка різноманітних нормативів (виконання роботи, використання сировини, використання робочого часу).

Основними недоліками є: застарілий статут, який розроблений ще у 1995 році; недосконала організаційна структура управління; відсутність положень про підрозділи; неефективне нормування і планування своєї діяльності, оскільки проводячи господарсько-фінансовий аналіз ми виявили динамічне зростання витрат на підприємстві; збитковість підприємства також є причиною неефективного застосування даних методів.

Це свідчить про те, що на підприємстві низький рівень адміністративного впливу, регламенти управління не доведені до стандартів. І як результат – погіршення фінансового стану підприємства.

Для покращення становища, керівництву повинно переглянути політику підприємства, і в першу чергу необхідно звернути увагу на вдосконалення організаційно-розпорядчих методів управління.

На сьогоднішній день, як вже було сказано, методи організаційно-розпорядчого впливу мають велике значення в ринковому середовищі. Тому що добре організована робота на рівні підприємства є запорукою ефективної діяльності.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: