перейти на сайт>>

Діловодство сьогодення

ID роботи: 2254
Тип роботи:
Об'єм: 10 стор.
Вартiсть: 20 грн.


Змiст:

Вступ
1. Нормативне та науково-методичне забезпечення організації діловодства в україні у другій половині хх – на початку ххі століття
2. Культура технологічних процесів діловодства в установах сучасної україни
Висновок
ЛітератураВисновок:

Одним з актуальних питань сьогодення є необхідність прийняття Закону України “Про діловодство” і підзаконних актів щодо регулювання організації електронного діловодства та зберігання електронних документів в архівних підрозділах. Це зумовить перегляд чинних нормативних документів з діловодства з метою коригування їх окремих положень, а також доповнення їх тими частинами, що стосуються здійснення електронного діловодства, оперативного зберігання електронних документів у діловодстві, проведення експертизи їх цінності, оформлення для передавання їх на зберігання в архівний підрозділ установи та подальше передавання до державних архівів.

Перспективними дослідницькими напрямами є, зокрема, виявлення закономірностей потоків службових документів у діловодстві, вивчення життєвих циклів управлінських документів, у тому числі й з електронним носієм. Реалізації цих завдань має сприяти інтеграція творчих зусиль архівних установ, науково-дослідних інституцій, вищих навчальних закладів, а також служб діловодства органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності.

Під час розроблення нормативного та науково-методичного забезпечення організації діловодства, крім вивчення практичних потреб та проблем функціонування цієї сфери діяльності, слід враховувати досягнення наукових дисциплін, що безпосередньо мають відношення до організації діловодства. Складовою наукових знань з діловодства є також знання про історію його розвитку.

рушення в організації діловодства були зумовлені політичними, економічними та іншими соціально-правовими трансформаціями, що відбувалися в Україні та інших країнах, до складу яких у різні часи входили певні частини українських територій, а також змінами у нормативному регулюванні діловодства. Зазначені чинники впливали на організацію технологічних процесів діловодства, втім, технологія діловодства змінюється також і в результаті набутого емпіричного досвіду.

Підвищення рівня вітчизняної культури діловодства має відбуватись шляхом подальшого розроблення нормативно-правового та методичного забезпечення організації діловодства в країні, яке повинно грунтуватися на масштабних та багатоаспектних наукових дослідженнях з позицій документознавства, правознавства, загального та інформаційного менеджменту, інформатики, професіології. Це дозволить удосконалити технологічну культуру документостворення та документообігу у межах діловодства, забезпечить правомірність надання та реалізацію юридичної сили управлінським рішенням за допомогою управлінських документів щодо керування установою, а також збереженість документної управлінської інформації у службі діловодства та архіві установи.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: