перейти на сайт>>

Економічні нормативи діяльності банку

ID роботи: 5012
Тип роботи:
Об'єм: 44 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти регулювання діяльності банків за допомогою економічних нормативів

1.1.Економічна сутність регулювання банків

1.2.Нормативна база регулювання банківської діяльності

1.3. Адміністративне та економічне регулювання банківської діяльності

Розділ 2. Порядок економічного регулювання банківської діяльності на прикладі ПАТ «Приватбанк»

2.1. Порядок регулювання  за допомогою норм активів НБУ

2.2. Діяльність Базельського  комітету на сучасному етапі

2.3. Банківський нагляд за дотриманням економічних нормативів  ПАТ «ПриватБанк»

2.4. Порядок розрахунку норм кредитного ризику

2.5. Аналіз дотримання економічних нормативів ПАТ „Приватбанк”

Роздлі 3. Перспективи поліпшення регулювання банківської діяльності

Висновки

Список літературиВисновок:

Необхідно констатувати, що сьогодні потенціал фінансового ринку, у тому числі фондового ринку не повною мірою використовується для розв'язання таких загальноекономічних проблем, як створення інвестиційно привабливого клімату у державі, подолання кризи неплатежів, завершення структурної перебудови економіки, забезпечення збільшення доходів населення.

 Забезпечення розвитку ринку фінансових послуг, зокрема, можливо через удосконалення системи його регулювання, забезпечення подальшого розвитку ринку цінних паперів, похідних фінансових інструментів, іпотечних цінних паперів, товаророзпорядчих цінних паперів і вдосконалення системи їх регулювання, створення системи оцінних показників фондового ринку, а також забезпечення умов для виходу українських цінних паперів на міжнародний фондовий ринок.

Серед проблем захисту банківської діяльності від загроз зовнішнього та внутрішнього характеру все більш актуалізується необхідність забезпечення охорони фінансових ресурсів, убезпечення інформації, майна й персоналу комерційного банку, створення дієвих механізмів фінансового захисту банківської системи. Для комерційних банків особливо значущими є такі умови ефективної та безпечної діяльності, як забезпечення зворотності кредитів, підвищення прибутковості, підтримання ліквідності, зниження банківських ризиків, гарантування депозитів. Проте, дослідження й публікації щодо проблем безпеки банківської діяльності присвячені здебільшого організаційним, технічним і правовим аспектам.

 Для забезпечення нормальної роботи ПАТ «ПриватБанк» можна сформулювати його стратегію таким чином:

-           постійно підвищувати рівень якості банківських послуг, відповідних світовим стандартам і споживчому попиту;

-           постійно знижувати витрати за рахунок впровадження досконалих технологічних процесів, зменшення транспортних витрат, підвищення персональної відповідальності робочих і службовців за виконувану роботу;

-    постійно проводити навчання і підбір кадрів;

-    розробити систему стимулювання;

-           постійно удосконалювати методи і стилі рекламної роботи. Разом з участю у виставках, конференціях, семінарах, ярмарках, розсилкою проспектів і рекламних    листів   для   потенційних    замовників,   використовувати  телевізійні  канали, радіо, друк. Проводити виставки-ярмарки через українські торгові доми в містах Київ, Донецьк, Харків і др.;

-           постійно шукати і освоювати нові конкурентоздатні види банківських продуктів;

-           постійно покращувати сервісне обслуговування.

ПАТ «ПриватБанк» слід проводити ряд заходів, направлених на збільшення обсягу продажу банківських послуг, зокрема на зовнішньому ринку. Це можливо досягнути у випадку, коли банк буде спрямовувати прибуток на закупку додаткового обладнання, що дозволить поширити асортимент послуг і збільшить прибуток за рахунок відмови банку від послуг інших банків, що виконують зазначені види робіт.

Аналізуючи перспективи ринку фінансових послуг, необхідно при реформуванні існуючої системи ринку фінансових послуг враховувати тенденцію інтеграції України до ЄС та ЄЕП, а також досвід роботи у відповідних напрямках. Ринку фінансових послуг вкрай необхідна ефективна законодавча база, яка передбачатиме чіткі норми прямої дії. Зважене запровадження нових фінансових інструментів з необхідною законодавчою базою простимулює подальший розвиток внутрішнього ринку України. Банки зможуть отримати доступ на економічно обґрунтованих та виважених умовах до кредитних ресурсів українського та скористатися інструментами світового фінансового ринку, що сприятиме розвитку вітчизняного товаровиробника та зростанню економічного потенціалу України.

 Приємо відзначити нові тенденції на економічному просторі України, а саме: на Міжнародному інвестиційному форумі Президент України проголосив курс України на розвиток інвестиційної інфраструктури та узгодження її з вимогами сучасної світової практики. Буде модернізовано ринок цінних паперів, введено консолідовані біржову та депозитарну системи, системи клірингу та розрахунків, будуть внесені зміни до законодавства про захист прав портфельних та міноритарних акціонерів.

Крім того, планується створити спеціалізований державний інститут, який займатиметься залученням інвестицій в Україну – Міністерство євроінтеграції та зовнішньоекономічних зв'язків. На мій погляд, ці події є позитивним явищем, і ми, як професіональні фахівці, будемо працювати по новому, долаючи труднощі на користь нашої країни – України.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: