перейти на сайт>>

Екстрадиція

ID роботи: 775
Тип роботи:
Об'єм: 28 стор.
Вартiсть: 60 грн.


Змiст:

Вступ
1. Історичні та теоретико-правові засади екстрадиції
1.1. Правова природа інституту видачі (екстрадиції)
1.2. Особливості визначення поняття екстрадиції
2. особливості функціонування механізму правового регулювання екстрадиції в Україні на сучасному етапі
2.1. Поняття, структура та принципи механізму правового регулювання екстрадиції
2.2. Захист прав людини в інституті екстрадиції
Висновок
Список використаних джерелВисновок:

Аналіз різних доктринальних позицій щодо правової природи інституту видачі дозволяє зробити висновок, що інститут екстрадиції відноситься до сфери дії міжнародного кримінального права та поєднує у собі норми як матеріального, так і процесуального права. На рівні міжнародного права інститут екстрадиції регламентує взаємодію держав при наданні правової допомоги у кримінальних справах відповідно до встановлених на міжнародному рівні правил.

Слід також зазначити, що питання екстрадиції регулюються і на національному рівні. Це, зокрема, норми законодавства, що стосуються підстав відмови у видачі, затримання особи з метою екстрадиції, арешту, дотримання прав, залучених до екстрадиційної процедури осіб тощо. Однак це не є підставою для виключення інституту, що розглядається, із міжнародно-правової сфери. Подальше вивчення інституту екстрадиції має важливе значення як для теорії, так і для практики, адже екстрадиція є тим правовим інструментом, за допомогою якого здійснюється ефективна співпраця держав у боротьбі із злочинністю, забезпечується дотримання прав видаваних осіб.

Інститут екстрадиції є інститутом договірного, а не звичаєвого права. При відсутності відповідного міжнародного акта видачі бути не може, тому що відсутня належна юридична підстава, якою виступає договір.Тут розуміється те, що закріплення на національному чи міжнародному рівнях без наявності двосторонньої угоди, що є обов’язковою умовою, буде не достатнім.

В Україні ратифіковані Європейська конвенція про видачу правопорушників і двома протоколами до неї, Європейську конвенцію про правову допомогу у кримінальних справах, а також укладено близько 30 договорів з іншими державами. З цього випливає, що інститут екстрадиції сформувався на перехресті міжнародного і національного права. При тому, що роль норм міжнародного права більша, ніж очевидна й тут виокремлювати домінуючий регулювальний вплив того чи іншого права є некоректним, адже тоді сам інститут екстрадиції втратить свою природу. Та варто підмітити, що той правовий вакуум, котрий існує в інституті видачі правопорушників на національному рівні можна подолати тільки при врахуванні міжнародно-правової практики.

Тобто, що до екстрадиційних норм можуть бути віднесені норми різних галузей права як на національному рівні (конституційних нормах, кримінальному, кримінально-процесуальному, кримінально-виконавчому праві), так і міжнародному (міжнародне кримінальне, міжнародне кримінально-процесуальному праві), що в поєднанні й утворює цей комплексний інститут видачі злочинця.

Функціонування механізму правового регулювання екстрадиції буде результативним у разі припинення екстрадиційних правовідносин фактом переміщення особи, здійснюваного на виконання рішення компетентних органів запитуваної держави про видачу (екстрадицію) особи, на територію запитуючої держави. Поряд із цим слід відзначити, що настання такого факту пов'язується із відповідною поведінкою суб'єктів екстрадиційних правовідносин у вузькому розумінні, яка в межах механізму правового регулювання екстрадиції відіграє роль акту реалізації прав і обов'язків щодо екстрадиції особи.

Таким чином, враховуючи вище зазначене, інститут екстрадиції як сукупність норм матеріального і процесуального харктеру, а також, що в основі лежать договірні норми (у чому і його особливість), становить собою упорядковану на основі права форму міждержавної співпраці, орієнтовану на підтримку міжнародної законності й правопорядку.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: