перейти на сайт>>

Електронний документ Теоретичні огляди дослідження

ID роботи: 2238
Тип роботи:
Об'єм: 28 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ
1. Поняття електронний документ
2. Електронний документ ознаки властивості
3. Основні різновиди електронного документа
4. Тенденції розвитку електронного документу
Висновок
Використана літератураВисновок:

Отже, електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.

В Україні використання електронний документів та цифрових підписів регулюється на підставі Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" та Закону України "Про електронний цифровий підпис".

Проаналізувавши хід подій у сфері інформаційних правовідносин та інформатизації, зокрема, впровадження системи електронного документування в Україні, різноманітні документи та матеріали, можна зробити висновок, що у цьому напрямку здійснюються певні заходи. Можливо, не настільки інтенсивно, як в інших державах, але можна стверджувати, що через деякий час Україна, за умови системної правової та практичної розбудови системи електронного документування, також буде характеризуватися неабиякими здобутками у цій сфері. Використання оптичних носіїв дозволяє вирішувати основні проблеми забезпечення довготривалого зберігання цифрової інформації. Строки зберігання інформації на оптичних носіях можуть бути істотно збільшені (до 200-300 років) при використанні високостабільних матеріалів для підкладок носіїв і однорідних структур для представлення інформації. Одним з основних чинників, що визначають тривалий строк зберігання інформації на металевому і скляному оптичному дисках, є можливість зчитувати інформацію з них різними методами, наприклад методом скануючої тунельної мікроскопії.

Викладене дозволяє зробити висновок, що в Україні на початковому етапі вирішення проблеми архівного зберігання ЕД необхідним є розв'язання таких питань: визначення стратегії довготривалого зберігання, формату ЕД, носіїв інформації; розроблення структури та змісту метаданих ЕД; розроблення архітектури програмно-технічних засобів для реалізації архіву ЕД. Попередньо можливо відзначити перспективні напрями - це стратегія інкапсуляції ЕД, яка на початку реалізується в системах автоматизованого діловодства і має метадані, семантична модель яких має відтворювати вітчизняні нормативні вимоги до організації діловодства та роботи архівів.

У роботі була наведена класифікація електронних документів.

У блоці, що відображає особливості носія інформації виділено три фасети (ознаки класифікації), що характеризують документи: за формою носія інформації, за способом документизації, по можливості відділення носія від комп'ютера. До класифікації внесені наступні види електронних документів, що розрізняються по особливостях носія: стрічковий, картковий, дисковий; електромагнітний, оптичний, магнітний, магнітооптичний, голографічний, молекулярний (нанопам'ять), ємкісний, криогенний, напівпровідниковий, фазоінверсний, електростатичний; стаціонарний, зовнішній.

У блоці, що відображає особливості доступу до електронного документа і особливості програмно-апаратного середовища його функціонування, виділено сім фасетів: за технологією, способом і режимом доступу до документів, особливостей програмно-апаратного середовища, яке визначає, для якої платформи зроблений документ і чи можливе його використання на іншій платформі, характеру взаємодії користувача і документа, структури і складу документа. До класифікації внесені наступні види електронних документів, що розрізняються по особливостях доступу і програмно-апаратного середовища: мережевий, немережевий; локальний (місцевий), видалений; відкритого доступу і використання, обмеженого доступу і використання; детермінований, інтерактивний, динамічний; платформозалежний, платформонезалежний; гладкий, просторовий; гомогенний, гетерогенний.

У блоці, що характеризує інформаційну складову документа, виділено п'ять фасетів: «по призначеності для сприйняття людиною», «по каналу сприйняття інформації людиною», «по знаковій природі основної інформації», «по ступеню згортання інформації» і «по ступеню завершеності документа». До класифікації внесені наступні види електронних документів, що розрізняються по інформаційній складовій документа: сприймаємий людиною (опосередковано сприйманий), сприймаємий машиною, человеко-машино сприймаємий; візуальний, аудіальний, аудіовізуальний, тактильний, недоступний людському сприйняттю; текстовий (підрозділяється на текстовий письмовий і текстовий аудиальний), музичний, шумовий, образотворчий (підрозділяється на статичний і динамічний), картографічний, нотний, програмний продукт, комплексний; первинний, вторинний; закінчений, інтегрований.

Блок, що відображає обставини існування електронного документа в зовнішньому середовищі, містить три ознаки класифікації: «по характеру звернення документа», «за походженням документа», «по наявності юридичного статусу». До класифікації внесені наступні види електронних документів, що розрізняються по обставинах існування документа в зовнішньому середовищі: опублікований (підрозділяється на виданий, такий, що депонує (зареєстрований), розміщений в інтернет без реєстрації як ЗМІ), неопублікований; електронного походження, оцифрований, трансформований; що має електронний цифровий підпис, не має електронного цифрового підпису.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: