перейти на сайт>>

Ефективність використання трудових ресурсів на туристичному підприємстві

ID роботи: 6592
Тип роботи:
Об'єм: 40 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади ефективності використання трудових ресурсів на туристичному підприємстві

1.1. Характеристика трудових ресурсів туристичного підприємства

1.2. Структура трудових ресурсів на туристичному підприємстві

1.3. Економічні показники ефективності використання трудових ресурсів на туристичному підприємстві

Розділ 2. Дослідження ефективності використання трудових ресурсів на туристичному підприємстві «НЕО Груп», м. Київ

2.1. Характеристика організаційної структури «НЕО Груп», м. Київ

2.2. Фактори, що впливають на ефективність праці персоналу

«НЕО Груп», м. Київ

2.3. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів «НЕО Груп», м. Київ

Розділ 3.Рекомендації щодо оптимізації ефективності використання трудових ресурсів «НЕО Груп», м. Київ

3.1 Пропозиції щодо удосконалення ефективності використання трудових ресурсів на туристичному підприємстві

3.2 Економічне обґрунтування пропозицій підвищення ефективності використання трудових ресурсів на туристичному підприємстві

Висновки

Список використаної літератури

ДодаткиВисновок:

Таким чином, у першому розділі курсової роботи було розглянуто теоретичні засади ефективності використання трудових ресурсів на туристичному підприємстві. Зазначається, що трудові ресурси – головний ресурс будь-якого туристичного підприємства, завдяки якому відбувається процес надання туристичних послуг та отримується дохід.

Другий розділ присвячено дослідженню ефективності використання трудових ресурсів на туристичному підприємстві «НЕО Груп».

Аналіз чисельності працівників в ТОВ «НЕО Груп»показав, що за останні роки дещо більше був збільшений основний склад персоналу, що пов’язано з розширенням сфери діяльності. В ТОВ «НЕО Груп» майже немає плинності кадрів, тому що в порівнянні з іншими підприємствами його працівники матеріально забезпечені.

Питома вага основного персоналу складає 80%. За останні роки на підприємстві практично відсутня плинність кадрів, заяв про перехід на іншу роботу, скарг та нещасних випадків. Однак, що стосується подальшого набуття професійності персоналом (вивчення вітчизняної, міжнародної практики), то ТОВ «НЕО Груп» повинно вивчати досвід не тільки кращих  вітчизняних, а і міжнародних турфірм.

Система  матеріальної винагороди в ТОВ «НЕО Груп» є сучасною, однак вона в деякій мірі (за рахунок основної долі винагородження, що виплачується стабільно і почасово), розхолоджує персонал в досягненні максимального  кінцевого результату. Усугубляє це розходження і суб’єктивізм в преміальній системі, а також участь в прибутках. Останні дві частки системи винагород потребують зміни та чіткої фіксації в колективному (індивідуальному) договорі з адміністрацією підприємства. До того ж виплата відсотка прибутку по підприємству в цілому – явище урівнювання роботи різних виробничих підрозділів. У третій частині курсової  роботи запропоновані заходи щодо  управління персоналом ТОВ «НЕО Груп».

Аналіз системи мотивації ТОВ «НЕО Груп» показав, що на досліджувальному підприємстві використовуються стимули як матеріального, так і нематеріального характеру.

В основному використовують мотивацію матеріального характеру – заробітна плата, премії, участь персоналу в прибутках підприємства.

У третьому розділі курсової роботи надані рекомендації щодо оптимізації ефективності використання трудових ресурсів «НЕО Груп».  Враховуючи, що виручка від реалізації туристичних послуг у2013 році складає приблизно   300 тис.грн., то найбільш  раціонально було б впровадити  систему винагород персоналу за працю, відкинувши складну та суб’єктивну систему мотивації (яка, як показав аналіз, за останній період уже не являється мотивуючим фактором) і перейти на дифсистему винагород (диференційна система в залежності від кінцевого результату) від комплексного показника – прибуток.

Сприянню продуктивності праці може стати, розкриття перед працюючим перспективи розвитку ТОВ «НЕО Груп» і в зв’язку з цим перспективи його просування по службі.

Отже, системи винагород в організації – це головні механізми,  для керування мотивацією працівників. Добре спроектовані системи можуть суттєво поліпшити ставлення мотивації та поведінку. Ефективні системи винагород на індивідуальному рівні повинні забезпечити достатні винагороди на справедливих засадах. Сучасні системи винагород об’єднують системи заслуг та різні види преміальних систем.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: