перейти на сайт>>

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

ID роботи: 6458
Тип роботи:
Об'єм: 42 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

ВСТУП

Розділ 1 Забезпечення позову як інститут цивільного процесуального права України

1.1 Загальна характеристика та правова природа поняття забезпечення позову

1.2 Процесуальна форма забезпечення позову

Розділ 2 МеханІзм реалізації інституту забезпечення позову в цивільному процесі

2.1 Підстави та умови вжиття заходів забезпечення позову

2.2 Процесуальні особливості вжиття заходів забезпечення позову в цивільному процесі

Розділ 3 види забезпечення позову

3.1 Арешт майна

3.2 Інші види забезпечення позову

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛВисновок:

Поставлені на початку написання роботи завдання досягнуті в повному обсязі, зокрема: охарактеризовано поняття заходів забезпечення позову, визначено його правову природу з урахуванням наукових думок з цього питання, досліджено механізм реалізації інституту забезпечення позову у цивільному процесі, розглянуто основні ознаки ухвали про забезпечення позову та види заходів вжиття забезпечення позову, розглянуто проблемні питання застосування окремих процесуальних положень на практичному рівні, виявлено прогалини та колізії процесуального законодавства з цього питання та сформульовані пропозиції щодо вдосконалення законодавства, яке регулює інститут забезпечення позову.

Основними висновками є наступні.

1. Інститут забезпечення позову є однією з важливих правових гарантій захисту прав фізичних і юридичних осіб, передбачених як цивільним процесуальним та господарським процесуальним, так і адміністративним процесуальним законодавством. Він спрямований на реальне та своєчасне забезпечення виконання судового рішення.

2. Процесуальною формою вжиття заходів забезпечення позову є ухвала суду, яка є виконавчим документам та поряд з загальними має характерні ознаки у контексті вимог Закону України «Про виконавче провадження». Виявлено недоліки, які можуть бути перешкодою для відкриття виконавчого провадження на підставі ухвали про забезпечення позову.

3. Запропоновано внесення відповідних змін до законодавчих актів, які б визначали єдині вимоги до ухвали про забезпечення позову з урахуванням її специфічної правової природи та практичних особливостей розгляду заяви про забезпечення позову.

4. Наголошено на необхідність перегляду положень ЦПК України щодо підстав забезпечення позову, визначених ст.151 ЦПК України, та доповнення їх положеннями щодо можливості вжиття заходів забезпечення позову у разі коли захист прав, свобод та інтересів позивача стане неможливим без вжиття таких заходів, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат.

5. Проведено порівняльний аналіз процесуальних норм, які регулюють інститут забезпечення позову в цивільних, господарських та адміністративних справах, за результатами якого запропоновано з метою вирішення питання щодо внесення законодавчих змін стосовно права суду вживати заходи забезпечення позову за власної ініціативи та встановлення права сторін на касаційне оскарження ухвали про забезпечення позову провести широку дискусію у юридичному суспільстві з урахуванням норм міжнародного права та опрацювати відповідну узагальнену судову практику господарського суду.

6. Було охарактеризовано основні види заходів забезпечення позову та, з метою уникнення термінологічної плутанини, наголошено на необхідності законодавчого визначення поняття арешт майна з обов’язковим встановленням відповідних правових наслідків.

7. З метою уникнення термінологічної плутанини та забезпечення правильного застосування, було запропоновано внесення змін для приведення у відповідність між собою положення ч.1 ст.151 ЦПК та ч.2 ст.152 ЦПК України.

8. Під час підготовки роботи було зроблено аналіз практики застосування заходів забезпечення позову в господарських, адміністративних та цивільних справах та з’ясовано, що сучасне цивільне процесуальне законодавство містіть достатньо засобів забезпечення позову, різноманітність яких дозволяє суду ефективно сприяти захисту прав та інтересів осіб, які беруть участь у розгляді справи.

Наприкінці роботи слід зазначити, що інститут забезпечення позову є однією з найважливіших правових гарантій захисту прав та інтересів осіб, які беруть участь у справі, а відтак потребує глибокого науково-практичного дослідження, за результатами якого слід поступово вдосконалювати чинне законодавство України з метою створення умов для найбільш ефективного його застосування у судовій практиці.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: