перейти на сайт>>

Засоби художньої типізації в прозі О. Довженко періоду війни (кіноповість „Україна в огні”)

ID роботи: 2362
Тип роботи:
Об'єм: 38 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
І. Використання типізації як в засобу художнього узагальнення у прозі О. Довженко періоду війни
1.1. Поняття художньої типізації
1.2. Загальні принципи організації художнього матеріалу у О. Довженка
ІІ. Засоби типізації художніх образів квноповісті О. Довженко «Україна в огні»
2.1. Використання засобів художньої типізації в прозі О. Довженко періоду війни як засіб узагальнення
2.2. Засоби створення образів кіноповісті «Україна в огні» і прийоми їх типізації
ІІІ. Особливості зображення національного характеру у кіноповісті “Україна в огні”
Висновок
Використана літератураВисновок:

Серед різноманітних засобів творення художнього образу найбільшого значення О. Довженко надавав єдності мислення і почуття та пов’язаним з ними прийомам типізації, символізації, контрастів, художніх паралелей, порівняння тощо. Адже цілісний образ, “фігуру у весь зріст”, за словами дослідника, неможливо створити звичайним складанням відповідних частин (“психологічного анатомування”), він може виникнути виключно завдяки системному, цілісному художньому мисленню і почуттю митця, причому мисленню образами.
Типізація – специфічний спосіб відтворення дійсності, при якому художнє узагальнення, проникнення в суть явищ, що зображаються, здійснюється через розкриття їх індивідуальних, конкретно-чуттєвих особливостей. Індивідуальне в мистецтві виступає не як одиничний факт, а як засіб розкриття загального, тому індивідуалізація – це елемент художньої типізації. У процесі типізації художник відповідно до ідейного задуму твору своїм світоглядом і суб’єктивними особливостями індивідуальної художньої манери визначає й відбирає найбільш характерні риси певного явища [
Це відкриття увійшло в скарбівню не лише української, а й світової естетичної думки.
Теоретичну й художню спадщину О. Довженка, його естетичний і етичний ідеал немислимо усвідомити поза героїчним. Подвиг ратний, трудовий, духовний, мистецький бачимо в кожному творі великого митця – в прозі, кінодраматургії, в публіцистиці.
Центральною в кіноповісті О. Довженка “Україна в огні” є тема правди про свій народ, його минуле, тема кари і смерті за зраду. В основу цих проблем покладено народні уявлення про честь, гідність, совість, моральний обов’язок. О. Довженко бачив мету мистецтва в служінні народові, силу – в єднанні з ним. О. Довженко завжди підкреслював, що народ – творець матеріальних цінностей, творець історії, і як такий має бути центральним об’єктом мистецтва. Думка про вірність митця народові проходить через увесь творчий шлях письменника. Красу і велич бачить митець у подвигах захисників Батьківщини, у хлопцях, у дівчатах, що змушені носити військову форму, у простій жінці-селянці. Це все - прекрасне, тому що твориться для блага всього народу. Їхня краса - у подвигах, стражданні і навіть у смерті. Народу своїх думах, піснях, казках, прислів’ях виявляв активність в осмисленні важливих життєвих проблем. Він виявляв почуття гніву, ненависті до ворога, любові до рідного краю.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: