перейти на сайт>>

Засоби художньої типізації в прозі О. Довженко періоду війни (кіноповість „Україна в огні”)

ID роботи: 2362
Тип роботи:
Об'єм: 38 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
І. Використання типізації як в засобу художнього узагальнення у прозі О. Довженко періоду війни
1.1. Поняття художньої типізації
1.2. Загальні принципи організації художнього матеріалу у О. Довженка
ІІ. Засоби типізації художніх образів квноповісті О. Довженко «Україна в огні»
2.1. Використання засобів художньої типізації в прозі О. Довженко періоду війни як засіб узагальнення
2.2. Засоби створення образів кіноповісті «Україна в огні» і прийоми їх типізації
ІІІ. Особливості зображення національного характеру у кіноповісті “Україна в огні”
Висновок
Використана літератураВисновок:

Серед різноманітних засобів творення художнього образу найбільшого значення О. Довженко надавав єдності мислення і почуття та пов’язаним з ними прийомам типізації, символізації, контрастів, художніх паралелей, порівняння тощо. Адже цілісний образ, “фігуру у весь зріст”, за словами дослідника, неможливо створити звичайним складанням відповідних частин (“психологічного анатомування”), він може виникнути виключно завдяки системному, цілісному художньому мисленню і почуттю митця, причому мисленню образами.
Типізація – специфічний спосіб відтворення дійсності, при якому художнє узагальнення, проникнення в суть явищ, що зображаються, здійснюється через розкриття їх індивідуальних, конкретно-чуттєвих особливостей. Індивідуальне в мистецтві виступає не як одиничний факт, а як засіб розкриття загального, тому індивідуалізація – це елемент художньої типізації. У процесі типізації художник відповідно до ідейного задуму твору своїм світоглядом і суб’єктивними особливостями індивідуальної художньої манери визначає й відбирає найбільш характерні риси певного явища [
Це відкриття увійшло в скарбівню не лише української, а й світової естетичної думки.
Теоретичну й художню спадщину О. Довженка, його естетичний і етичний ідеал немислимо усвідомити поза героїчним. Подвиг ратний, трудовий, духовний, мистецький бачимо в кожному творі великого митця – в прозі, кінодраматургії, в публіцистиці.
Центральною в кіноповісті О. Довженка “Україна в огні” є тема правди про свій народ, його минуле, тема кари і смерті за зраду. В основу цих проблем покладено народні уявлення про честь, гідність, совість, моральний обов’язок. О. Довженко бачив мету мистецтва в служінні народові, силу – в єднанні з ним. О. Довженко завжди підкреслював, що народ – творець матеріальних цінностей, творець історії, і як такий має бути центральним об’єктом мистецтва. Думка про вірність митця народові проходить через увесь творчий шлях письменника. Красу і велич бачить митець у подвигах захисників Батьківщини, у хлопцях, у дівчатах, що змушені носити військову форму, у простій жінці-селянці. Це все - прекрасне, тому що твориться для блага всього народу. Їхня краса - у подвигах, стражданні і навіть у смерті. Народу своїх думах, піснях, казках, прислів’ях виявляв активність в осмисленні важливих життєвих проблем. Він виявляв почуття гніву, ненависті до ворога, любові до рідного краю.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПИТАНЬ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ 0501022921, natvik78@yandex.ru

Замовити цю роботу за допомогою форми: